Fabrika Entegrasyonunun 5 Yolu

Entegrasyon ve büyük verinin geleceğin fabrikalarını nasıl şekillendireceği son yılların en büyük merak konularından biri haline geldi. Yapılan araştırmalar, bu şekillenmenin farklı yollar ile gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Tüm bu süreçte tespit edilen beş yolu bu yazımızda ele aldık.

23

Gelişen teknoloji ve sanayi devrimi ile büyük verilerin ve entegrasyon sürecinin tasarlanacak fabrikaların üzerindeki etkileri merak ediliyor. Bu merakın giderilmesi üzerine yapılan çalışmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda bazı veriler, gidişat konusunda yol gösterici olarak kullanılabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi maddelendirilebilir.

► Global ürün liderlerinin %93'ü, entegrasyon ile sağlanan gerçek zamanlı ekipman izleme ile kombine edilmiş öngörülü bakımın, bugün fabrika planlaması için zorunlu bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

► Global ürün liderlerinin %75'i gelecekteki girişimlerin ve programların, fabrika uygulamasını Endüstri 4.0 sürecinden başlayarak önümüzdeki beş yıl veya daha kısa bir sürede uygulanacağını öngörüyor.

► Otomotiv yöneticilerinin %67'si gerçek zamanlı entegrasyonla sağlanan yeni teknolojilerin bu yıl başlayıp 2030'a kadar hızlanarak takımlarının yalın yönetim ve sürekli gelişim hedeflerine ulaşmasını ve aşmasını sağlayacağını düşünüyor.

Boston Consulting Group'un yakın tarihli makalesi The Future of Factory, son üç aylık sanayi sektöründe önde gelen şirketlerin 750'den fazla imalat ürün lideri tarafından yürütülmekte olan yeni  küresel araştırma raporunda; otomotiv (tedarikçiler ve orijinal ekipman üreticilerini veya OEM'leri (orijinal ürün üreticisi)  içerir), mühendislik ürünleri ve endüstri süreçleri bulunmaktadır.

Anketin amacı, 2030'da geleceğin fabrikasına yönelik vizyonu tanımlamaktır. Uzun dönem getirilerin belirlenmesi ve uygulamaya yönelik çıkarılan yol haritasi, Boston Danışmanlık Grubu (BCG) ve araştırma ortağı RWTH Aachon Üniversitesi Makine Araç ve Üretim Mühendisliği Laboratuvarı'nın düzenlediği araştırmanın gerçekleştirmesi beklenen hedeflerindendir. Geleceğin fabrikası, imalatçıların üç farklı boyutta fabrika yapısının, fabrika dijitalleştirilmesinin ve fabrika süreçlerinin gelişim göstererek üretimi nasıl artırmaları gerektiğine  dair bir vizyondur.

Entegrasyon, Geleceğin Fabrikalarını Etkileyecek

SAP, Salesforce ve diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli kurumsal sistemleri birbirine bağlayan akıllı nesnelere dayanan gerçek zamanlı entegrasyon, imalat şirketlerinin Geleceğin Fabrikası'nda gösterdiği çabalarda üstün olmayı benimsemesini gerektiren bir temel oluşturur. Bu gerçek zamanlı nesneler, Uygulama Programlama Arayüzleri'nin (API) geleceğini gösterir. "Geleceğin Fabrikası"nı besleyecek ve yönlendirecek API'ler, üretim ağlarındaki tüm gerçek zamanlı entegrasyon noktalarını zenginleştirecektir. Bugün yaygın olarak kullanılan Akıllı Nesneler, yarının fabrikalarını etkinleştirecek en değerli API'lerin öncüleridir. API'ler durmadan geliştirilirken  kavrama  ve bilgi sağlama yeteneği kazanması sürecine eş zamanlı olarak gerçek zamanlı entegrasyonda gelecekteki tüm fabrikalarda önemli bir rol edinir.

Entegrasyon için 5 Yol

Gerçek zamanlı entegrasyon, Geleceğin Fabrikalarını destekleyen değer zincirlerinin, gelecekteki büyüme stratejilerini yönlendiren ek bilgilerle sürekli olarak hızlanmasını, mükemmelliğini ve gelişimini sağlar. Geleceğin Fabrikalarını destekleyen değer zincirleri arasındaki her entegrasyon noktasına daha fazla bilgi getirmek, daha yalın yönetim faydaları sağlayan yeni teknolojilere yol açıyor. Gerçek zamanlı entegrasyon, yalın yönetim, öngörülü bakım, modüler hat kurulumları, akıllı robotların uyumu ve işbirliğine ilişkin alanlarda güçlü yararlar sağlayacaktır.

Geleceğin Fabrikaları için uygulanan yol haritası, fabrikaların vizyonundaki başarıda gerçek zamanlı entegrasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çok yönlü planlamalar, modüler hat kurulumları, sürdürülebilir üretim, akıl ve işbirliğine dayalı olarak düzenlenen robotlar ve büyük veri ve analitik planların edinilmesi, gerçek zamanlı entegrasyona bağımlıdır. Çalışmalar sonucu elde edilen aşağıdaki  grafik, merkezi entegrasyonun fabrika yapısının ve fabrika dijitalleşmesinin optimize edilmesine ne kadar uygun olduğunu göstermektedir.

SAP, Salesforce ve diğerleride dahil olmak üzere büyük ölçekli kurumsal sistemleri eski, üçüncü taraf ve yerleşik sistemler ile entegre ederek, üretim kalitesinin her alanı iyileştirilecektir. Küresel üreticilerin sahip olması gereken en önemli ihtiyaç, maliyetleri yükseltmeden ürün, süreç ve hizmet kalitesini iyileştirmenin yeni yollarını bulmaktır. Bu üç boyutun kalitesini arttırmak, üreticileri yeni nesil ürünlerin satışı konusunda daha güvenilir ve başarılı kılar. Gerçek zamanlı entegrasyonu kullanılarak toplanacak veriler  ve bu yeni verileri elde etmeye olanak sağlayan Big Data’nın ve gelişmiş analitik yöntemlerin kullanılabilmesi için dünyanın en tanınmış üreticilerinden birçoğu ürün kalitesinde üstünlük sağlamaktadır. Mercedes-Benz ,Almanya'nın Untertürkheim kentindeki fabrikasında silindir başlıkları üretmek için, kaliteyi etkileyen 600'den fazla parametreyi incelemek için tahmini analitik yöntemleri kullanıyor. Mercedes-Benz, kalite yönetimini iyileştirmeye ve mühendisliğe yüksek hassasiyet getirmek için Big Data ve gelişmiş analitiği kullanmayı bir ilke olarak benimsemiştir. Bosch, yakıt enjektörlerinin üretimi ile ilgili verileri gerçek zamanlı olarak analiz eden bir yazılım geliştirdi.Bu yazılım,süreç tutarlılığını izler ve eğilimleri tanır. Sapmalarla ilgili bilgileri operatöre otomatik olarak iletir ve süreçleri buna göre iyileştirir.

Geleceğin fabrikalarındaki etkin üretim operasyonlarının, hızla değişen müşteri gereksinimlerine cevap verecek şekilde esnek hale getirilmesi tamamen gerçek zamanlı üretim ve müşteri ilişkileri sisteminin güvenilebilir entegrasyonuna bağlıdır. Çalışma sonuçlarının üretimin geleceği üzerindeki etkileri,üreticilerin tamamen yeni iş modelleri yaratmak için yeterince yetenekli olmasının  ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu vurgular ve yalın üretimi sürekli olarak nasıl artırabilecekleri konusunda kavrama ve bilgi kazandırır. Gerçek zamanlı entegrasyon,herhangi bir üretici için bir değer zincirini birleştirdiğinde,üreticinin müşterilerine hizmet etmek için kullanacağı karmaşık süreçlerin hızlarını, ölçeklerini ve yeteneklerini kolaylaştırmak, muazzam bir rekabet avantajına dönüşür.

Gerçek zamanlı entegrasyonun sağladığı tüm bu imkanlar Geleceğin Fabrikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.Gelişen teknoloji ile bir çok farklı entegrasyon yöntemlerinin ortaya çıkması da  beklentilerin arasındadır.

 

Kaynak:

►cloudcomputing-news.net

 

Yazar: Canan Bulut