Akıllı Şebekeler ile Gelişen Enerji Ekosistemi

08

Enerji endüstrisi ekonomik büyümeyi tetiklediği için elektrik şebekeleri, ülkelerin hayatta kalma, güvenlik ve sürdürülebilirliği için önemli bir etkiye sahiptir. Yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti ve diğer teknolojiler, ülkelerin çeşitli enerji kaynaklarını ve tedarik zincirleri yöntemini değiştirmeye devam ediyor. Sonuç olarak artık her ülke, tüketiciler için çalışabilen, çeşitli enerji kaynaklarına sahip olan ve enerji arzının her zaman talebi karşılayabilmesini sağlayan akıllı, entegre ve merkezileşmemiş bir enerji piyasasının temelini oluşturabiliyor.

Elektriğin üretilme, aktarılma, yönetilme ve kullanılma şeklindeki dönüştürücü değişiklikler, uluslar için şebekede daha fazla dönüşebilecek teknolojiyle ortaya çıkan eğilimleri anlama ve değerlendirmeyi zorunlu kılıyor.

Güvenlik, Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik

Gelişen teknolojiler elektrik şebekesini dönüştürdükçe, hızla gelişen mikro şebekeler, akıllı sensörler, 2 yollu iletişim, dijitalleşme ve enerji yönetimi süreçlerinin otomasyonu sadece akıllı şebekelerin değil, akıllı enerjinin de temelini attı. Enerji verimliliğini, üretimini, dağıtımını, iletimini ve depolamayı iyileştirmek önemli bir fırsat olsa da ülkelerin dijitalleştirme ve otomasyon için enerji ekosisteminde modernizasyonu sağlaması gerekiyor. Bu durumda güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik en önemli 3 kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı Şebeke ve Akıllı Enerji

Teknoloji dönüşümüyle otomasyon ve bilgisayar sistemlerinin ötesine geçilerek internetin sürece dahil olmasıyla, şebekeyle müşteriler arasında iki yönlü iletişim izin sağlanabiliyor. Bu teknolojiler, gerçek zamanlı olarak hızla değişen elektrik talebine dijital olarak yanıt vermek için elektrik şebekesiyle birlikte çalışıyor.

Yıllar boyunca güç akışı tek yönlü olarak gerçekleşti: üretimden iletime, dağıtımdan tüketicilere.

Enerji üreticisi haline gelen tüketiciler, enerji ekonomisini değiştiriyor. Artık tüketiciler güneş panellerini, rüzgar türbinlerini ve diğer enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla enerji üreticisi haline geldi ve güç akışı iki yönlü gerçekleşti.

Akıllı şebekeler, verimli elektrik iletiminden ani elektrik değişimlerine kadar entegrasyonu en üst düzeyde tutuyor. Bu da maliyet açısından ülkelere büyük bir avantaj sağlıyor.

 

Kaynak:

► Forbes