Bilgi Teknolojileri İş Dünyasında Nasıl Devrim Yarattı?

13

Savaşlar ve ticari faaliyetler, teknolojik yeniliklerin en büyük itici gücüdür. Geçtiğimiz yarım asırda bilgi teknolojisi devrimi, inovasyonları hızlandırmaya devam ediyor.

Günümüzde işletmelerde bilgi teknolojisi, yeniliklerin çoğunu yönlendiren şeydir. Bilgi teknolojileri, süpermarket kasalarından müşteri ilişkileri yönetimine kadar geniş bir ölçekte etki etmektedir.

Bilgi Teknolojisi Nedir?

Bilgi teknolojisi, bilgisayar sistemlerinin kurulmasından, programlanmasından ve bilgisayar ağlarının yönetiminden sorumlu olan bir sektörüdür. Bilgi teknolojisini bu kadar önemli kılan şey ise; bilgi ve verilerin, insan zihninin ulaşabileceği her şeyden daha hızlı şekilde işlenmesidir.

Bilgi teknolojileri verilerin toplanması, verimli bir şekilde arşivlenmesi ve ağlar arasında iletilmesini içerir. Veriler analiz edildikten ve işlendikten sonra istenilen yararlı verilere ulaşılır. Bu yönüyle bilgi teknolojileri büyük veriyi girdi olarak alan ve yararlı veriyi çıktı olarak veren bir algoritma görevi de görmektedir. Küçük şirketlerin bile gün içinde çok sayıda müşteriyle etkileşime girdiği ve her gün binlerce veya on binlerce veri noktası oluşturduğu hesaba katıldığında, bu durum küçük işletmeler için de önemlidir. Bilgi teknolojilerinin iş dünyasında yaygın bir şekilde kullanımı ise 1960’lı ve 1970’li yılları buluyor.

Zorunlu İyileşme: Bilgi teknolojisi

Devletler ve ticari faaliyet gösteren kuruluşlar makbuzları, fiyatları, vergileri ve stokları takip etmek için uzun süredir teknolojiyi kullanıyor. Mezopotamya'daki ilk çivi yazısı tabletleri, alınıp satılan malların sayısını izlemek için kullanılan işletme belgeleriydi. Dolayısıyla ticari faaliyetler, tarih boyunca teknolojik inovasyonlar için tetikleyici rol oynamıştır. Zorunluluktan doğan bu yenilikler, daha hızlı ve daha verimli yöntemler keşfedilmesini sağladı. Bilgi Teknolojisi devrimi ile bu kez hızlanmada da önemli bir gelişme yaşandı.

Bilgi Teknolojisi, Tüm Modern İşlerin Merkezinde

Ekonomideki her endüstri şimdi avantaj sağlamak için tasarlanmış bir yazılım platformuna sahip. İşletmelerin uzun zamandır yer aldıkları sektörle ilgili geniş bir veri havuzları bulunuyor. Örneğin, makine öğrenmesiyle müşteri davranışları takip edilebiliyor ve direkt olarak hedefli reklam çalışmaları yürütülebiliyor. En eski mesleklerden biri olan çiftçilikte bile hava koşulları ve toprak durumu gibi üretimle ilgili verilerle daha verimli çalışmalar yürütülebiliyor.

Artık buluttaki yazılım platformları, her şeyi dijital olarak izleyebiliyor. Bu da şirketlerin maliyet tasarrufu yapması ve daha fazla gelir elde etmesi için güçlü algoritmalara daha ulaşabilir olmasını sağlıyor. İşletmeler ayrıca, iş süreçlerini insan çalışanlardan daha güvenilir olan bilgisayar sistemlerine emanet edebiliyorlar.