Bilişim ve Teknoloji Altyapısı ile Gelen Endüstri 4.0

Geleceğin üretim vizyonuyla birlikte birbirine bağlı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle yeni bir üretim çevresi oluşacak sanayiciler, şehirler, devletler ve araştırmacılar geleceğin dijital fabrikalarını inşa etmek için birlikte çalışacaklar. 

02

Sanayiciler, şehirler, devletler ve araştırmacılar yani Üreticiler, sürekli gelişecek ve değişecek olan bu ortamda ayakta kalabilmek için rekabette kaybetmemek için geleceğe bakmak ve Endüstri 4.0 adını alarak dünyanın hızla benimsediği 4. Sanayi Devrimi’ne uyum sağlamak için birçok çalışmaya imza atmak için çalışacaklar. 

 

 

 

Endüstri 4.0, insanlığın endüstrileşme sürecinde gerçekleştirdiği diğer büyük devrimler gibi bize eşsiz bir pencere daha açıyor. Üreticiler, verimliliği düşünmeye başladıklarından beri çeşitli stratejiler deneyerek gelişimin gerisinde kalmamaya çalışıyor, fakat bilişim kavramını yeni yeni tanımaya başlayan ülkelerde ve teknolojiyi sadece mobil uygulamalar kullanmak üzere kullanan toplumların başta eğitimler verilerek yeni nesil gelişime açılması sağlanmalıdır.


Bu bağlamda üreticilerin hızlı bir şekilde endüstri 4.0 kapısını aralaması Bilişim ve Teknoloji altyapısının geleceğin standartlarına göre tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. İşte ozaman gelecek için uçtan uca bilişim ve teknoloji diyebilir Endüstri 4.0’ın ilk aşamasına geçiş sağlayabiliriz.


Ana amacı insan gücünü fiziksel üretimden, beyinsel üretime geçmeye zorlamak ve robot sistemler, yapay zeka ve kablosuz haberleşme sistemleri ile üretim aşamasına getiren ve işin tamamını dijital platforma taşınmasıdır.


Şehir altyapılarında, sanayicilerin üretim aşamalarında, hükümetlerin ülke altyapısı ve iletişim altyapısında, araştırmacıların ar-ge çalışmaları baştan başa endüstri 4.0’a örnek çalışmalardan bazılarıdır. 


Kısacası Endüstri 4.0 dünyamızın karşı karşıya olduğu kaynak ve enerji verimliliği, kentsel üretim ve nüfus yapısı değişimi gibi birçok zorluğa cevap verecek ve bunlara çözüm getirecektir. Akıllı yardım sistemleri çalışanların rutin görevleri yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, onların yaratıcı, katma değerli faaliyetlere yoğunlaşmasını mümkün kılar. Endüstri 4.0 kaynak üretkenliğinde ve veriminde büyük kazanımlar sağlayacaktır.

 


Endüstri 4.0 yeni bir çağın kapanıp, bilişim ve teknoloji çağının açılması demektir; Akıllı şehirler, akıllı binalar, akıllı fabrikalar ve birçok konu ile hoşgeldin yeni nesil..

 

Kaynak: Sophiatech