Cam Endüstrisinde Dijitalleşme

Diğer endüstri alanlarında olduğu gibi cam üretiminde de dijitalleşme çok önemli bir adım niteliğindedir. Çeşitli kaynaklardan elde edilen dijital verilerin değerlendirilip bir sonraki aşamada verilecek kararlar için bir temel olarak kullanılması; cam üreticileri, OEM’ler (orijinal ürün üreticileri), sistem entegratörleri ve yatırımcılar için oldukça avantajlıdır.

13

Cam endüstrisi ürünleri, mimari yapılardan güneş enerjisi sektörü gibi ileri teknolojiye sahip sektörlere kadar çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Cam çok sayıda ve büyük boyutlarda üretilse bile seri ürün olmaktan çok uzak olduğu belirtilmelidir. Ortamda ışık veya gölge olup olmadığı, güç üretilip üretilmediği ya da ısının düzene sokulup sokulmadığı hassas bir faktör olabilir ve bu faktör akıllı telefonlar ve dokunmatik ekranlar için oldukça önemlidir. Uluslararası ve iç pazarlardaki küreselleşme ve artan rekabetçi baskı, üretim tesislerindeki maliyet baskısı ve büyük yatırımlar, uzun Ar-Ge süresi, enerji maliyetleri ve çevresel sınırlamalar cam endüstrisindeki şirketlere büyük zorluklar çıkartır.

Araştırma ve geliştirme için VDMA endüstri çalışma ekibi toplantısında, Siemens Cam Endüstrisi Yöneticisi Oliver Krapp ise şu karara varıyor: “Cam üreticileri diğer bütün endüstrilerdeki gibi sürekli rekabetçi üretimlerini sürdürmek zorunda. Bunu yapmanın yolu dijitalleşme ve networking’dir. Örneğin;

Azalan pazara sürme süresi ve üretimdeki artan esneklik...

Dijitalleşen Cam Endüstrisi

Pratikte cam endüstrisi henüz istenilen noktada sayılamaz. Otomasyon seviyesinden bağımsız olarak her modern cam tesisi ve her OEM (orijinal ürün üreticisi) dijital veri oluşturur ve toplar. Fakat bu bilginin çoğu kaybolur. Veri ek sensörlerin yardımı ve uygun hale getirilmiş tesisin irdelenmesiyle değerlendirilmeye, zeki bir şekilde birleştirilmeye ve genişletilmeye ihtiyaç duyar.

Cam üretiminde üretim tesislerinin yaşam döngüsü; ürün tasarımı, proses, tesis tasarımı, mühendislik ve üretim tesisinin inşa edilmesi ve servis aşamalarına bölünebilir. Dijital girişimlerde birbirini inşa eden ve art arda gelen prosesler olarak bu aşamalar daha fazla görülmemelidir. Bu nedenle yazılım yardımıyla bütün üretim adımlarını planlamak, test etmek ve değiştirmek mümkün olmalıdır. Yine de şu an yazılım çözümlerinden bazıları birbiriyle uyumlu olarak kullanılamıyor. Örneğin, veri tabakaları hala çıkartılabilir ve  farklı bir sisteme elle entegre edilebilir. Bu yöntem sadece zaman israfı ve pahalı değil aynı zamanda hata yapmaya müsaittir. Dahası, cam üretim tesisleri otomasyon sürücüleri, cihazlandırma  ve  anahtarlama için bireysel çözümlerle farklı sistemleri kullanır. Fakat böylesine izole edilmiş çözümler dijital üretim için etkisizdir. Bundan dolayı modern gelişme ve yapılandırma ile dijitalleşmede ilk adımlar atılıyor.

California Cam Üreticisi Dijital Mühendisliği Kullanıyor

Amerika Cam üreticisi Gallo Glass bu yaklaşımı başarılı bir şekilde uyguladı. Tesislerini güçlendirmek, yapılandırmak ve güncellemek için şirket EME Maschinenfabrik Clasen GmbH’ı görevlendirdi. Aynı zamanda bütün tesis için baştan sona otomasyon sistemi; simülasyon yazılımıyla standartlaştırılmış proses kontrol sistemi ile donatıldı. Özellikle tesis için bu zorlu bir görevdi. Birçok farklı kombinasyon vardı ve ham maddelerin nakliye yolları fırına giden yolu takip edebilirdi. Yeni çözümle tartma, karıştırma ve konveyör uygulamalarında otomasyon sisteme entegre olabilir ve önemli ölçüde personel üstündeki baskıyı azaltabilir. Genel bir sonuç olarak, üretim prosesi daha esnek ve güvenli olması için tasarlanabilir.

EME’deki Kontrol Mühendisliği Bölümü Yöneticisi Rogel Knüttel’e göre dijitalleşme özellikle tesis simülasyonunda iyi başarı sağlıyorr: “Tesislerimizi mekanik ve elektrik yazılımları olmadan işletmeye sokabilir ve test edebiliriz. Hatalar tespit edilir ve giderilir. Büyük oranda devreye sokma süresini azaltır.” Rogel Knüttel yapılandırma ve üçte ikisi biten test aşamasındaki mühendislik süresini hesaplıyor.

2015’ten beri California Modesto’daki Gallo Glass modernleştirilmiş tesisiyle üretime devam ediyor. Son model kontrol kullanılarak tesis otomasyon sistemi esneklik ve güvenlikle devam ediyor. Simatic PCS 7 proses kontrol sistemi ve Simit Simülasyon yazılımı bunu mümkün kılıyor.

Simatic PCS 7

Simatic PCS 7 en üst seviye performansı ile çığır açan bir proses kontrol sistemidir. Küçük bir laboratuvar uygulamasından büyük bir tesise kadar tüm tesis yapılarında maliyet tasarrufu sağlar. Bu tesisler tüm otomasyon seviyelerindeki bileşenleri entegre etme imkanı sunar. Simatic PCS 7 modüler yapısı ile sistem çalışırken farklı otomasyon seviyelerinde adım adım yeni teknolojilere geçiş izni verir. Böylece sistem üretime devam ederken genişlemeye ve kapasite artışına yardımcı olur. OPC, HART, Profibus, Endüstriyel Ethernet gibi her türlü endüstriyel standart için entegrasyon platformu sunar. 100 I/O’luk bir sistemden 120000’lik bir sisteme kadar ölçeklenebilir. Tesis ve veri güvenliği için DCS sisteminin bir parçası olan endüstriyel yazılımlar ve donanımlar barındırır. Entegre Fail Safe yapısı, Simatic Batch, Simatic Rota Kontrol ve Tesis Varlık Yönetimi gibi bileşenleri ile yenilikçi bir DCS sistemidir.

Simülasyon ve Eğitim Sistemleri | SIMIT

Ürünler hızlı bir şekilde piyasaya girer ve yüksek kaliteyle yeni üretim hatları için otomasyondaki devreye alma süresi kadar en uygun hale getirilen iş akışına ihtiyaç duyar.   

Simülasyon yazılımı SIMIT bu konuda kesin bir avantaj sağlar. Planlama aşaması boyunca, her bileşen önceden yüklenir, üretim tesisi ve özellikle her hatayı gösteren otomasyon sistemi olup olmadığına SIMIT ile karar verebilirsiniz.

 

Kaynak: