Dijital İnşaat: ACCEPT

ACCEPT projesi, AB'nin Horizon 2020 programı tarafından finanse edilen bir araştırma ve yenilik girişimidir. 11 örgütü kapsayan çalışma, inşaat alanlarında genel kalite ve bilgi aktarımını geliştirirken 'performans aralığını' azaltmayı amaçlamaktadır. Üç uygulama paketinin geliştirilmesini kapsayan ACCEPT projesinin detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

26

ACCEPT: Gelecek Geliyor

ACCEPT projesi, 4 Avrupa ülkesindeki inşaat sektöründe çeşitli paydaşların yardımıyla değerlendirildi ve sektörel zorluklarla baştan aşağı inşa edildi. ACCEPT,temel olarak akıllı gözlük, tablet ve sensörler de dahil olmak üzere bir takım teknolojilerin, inşaat sahalarında performans artışı sağlamak amacıyla kullanılmasını hedefliyor.

Binaların tasarlanması, modellenmesi, inşa edilmesi, devreye alınması ve ölçeğin tasarıma uygunluğu inşadaki performans bütünlüğün oluşturmaktadır. Bu kompleks süreçte bir takım performans boşlukları meydana gelebilmektedir. Tespit edilen bu performans boşluklarının ana kaynağı ise;

► Enerji performansı göz önüne alınmadan zayıf ürün ikamesi

► Binanın kötü kurulumu

► Hizmetlerin kötü kurulumu veya devreye alınması

► Site yönetici ekibinin enerji performans bilgisi ve becerilerindeki yetersizlik

► Isınma konusundaki yetersizlik olarak listelenebilir.

► ACCEPT, inşaat alanındaki bu konularda bir dizi uygulama ile proje koordinasyonu ve kalite güvencesi sağlayarak bilgi aktarımını artırmayı amaçlamaktadır.

 

Dijital İnşaat: Bilgi Güçtür

Modern bir şantiyede, çalışanlar sorumluluk alanlarındaki konulara odaklanarak bu alanlarda uzmanlaşmıştır. Peki daha fazla şey bilmeleri gerekiyor mu? Örneğin; bir elektrikçinin havalandırma yerinin nerede olduğunu bilmesine ihtiyaç var mı?

ACCEPT, bilgi aktarımı için mekanizma sağlamaktadır. Yenilikçi teknolojiyle desteklenen BIM Explorer ile ACCEPT'i kullanarak Tango, (mobil cihazlara çeşitli sensörler yerleştirerek ortamın üç boyutlu modelini oluşturuyor) inşaatın 1:1 ölçekte BIM modelini oluşturuyor. Bu, inşaat işçilerinin ihtiyaç duyduğu ortak çalışma alanlarında, sanal modelden faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca canlı bir sistem olması dolayısıyla da işçiler doğru bilgileri doğru zamanda edinebiliyor. Dolayısıyla tahmine dayalı değil, bilgiye dayalı bir çalışma ortamı sağlanıyor.

ACCEPT, 3D modelleri şantiyeye getirmekten çok daha fazlasını yaparak, proje bilgilerini doğal olarak BIM nesnelerine bağlıyor. Bu, konum verileri, çizimler, kurulum talimatları ve çok daha fazlasına işçi tarafından yerinde erişilebilmesi anlamına geliyor. ACCEPT Construction Operative App (CoOpApp) aracılığıyla akıllı gözlüklerin kullanılması, tamamlanan görevleri erişilebilir kılıyor.

ACCEPT ile şantiye yönetimine yönelik araştırmalar yürütüldü. Genellikle, şantiye yönetiminin son derecede yetkili bir düzende ilerlediği ancak süreçlerin programcılar veya kağıt temelli sistemler yerine kafada yönetildiği bulunmuştur. Daha küçük şantiyelerde işleri hızlandırmak için bu işe yarayabilir ancak modern bir şantiyede değişkenlerin sayısının artmasıyla birlikte ardıl planlama, insan hatası ve kaynak yetersizliği de dahil olmak üzere bir takım sorunlara yol açabilir.

ACCEPT, site yönetimi iş akışlarını sayısallaştırmak istiyor. Bunu, tabletler ve cep telefonları da dahil olmak üzere mobil platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen Site Yöneticileri Uygulaması (SiMaApp) aracılığıyla yapıyor. SiMaApp, site yöneticilerinin yapım sürecini tasarımla bütünleştiren BIM modelinden zamanlama verisi üretmesine olanak tanıyor. Görevlerin ACCEPT sistemi aracılığıyla dağılımına izin verdiği için birçok avantaj sunuyor.

ACCEPT sistemi, bağlı sensörlerden otomatik olarak iş akışlarını artırmak için verileri kullanabilir. Örneğin; ACCEPT için geliştirilen somut bir kür algoritması, işin daha erken bitmesi ve iş yerinin verimliliğini artırma olanağına sahiptir.

 

ACCEPT Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 

Kaynak:

►Digitalconstruction