En İyi 10 Veri Merkezi Tahminleri

Veri merkezi ile daha akıllı altyapı sağlanarak verilerin toplanma, depolama, işleme ve dağıtılması işlemleri daha verimli hale getirilmektedir. Ancak artan veri miktarı ile veri merkezlerinin Endüstri 4.0’a ayak uydurabilmesi gerekiyor. Bu yazımızda IDC tarafından sunulan en iyi 10 veri merkezi tahminlerini inceledik.

19

İşletmelerin, süreçlere ayak uydurmak, operasyonlarını hızlandırmak ve uyumsuzluk probleminin önüne geçebilmek için veri merkezlerini elden geçirmeleri gerekiyor. Bugünün veri merkezleri, içerideki donanımla tam anlamıyla senkronize değil. IDC'ye göre 2020 yılına kadar, yeni nesil uygulamaların ve yeni BT mimarilerinin talepleri, işletmelerin yüzde 55'ini mevcut tesislerini geliştirmeye veya yeni tesisler dağıtmaya zorlayacak.

Modernleşme, önümüzdeki üç yıl boyunca IDC'nin küresel veri merkezi piyasası için öngördüğü 10 önergeden biridir. Bu nedenle IDC'ye göre işletmelerin bu 10 öngörüyü dikkate alarak daha verimli bir gelecek için modernizasyona önem vermeleri gerekiyor.

Veri Merkezi Modernizasyonu

2020'ye gelindiğinde kritik işletme tesislerinde yeni nesil uygulamaların ve yeni BT mimarilerinin yoğun iş yükü talebi, işletmelerin yüzde 55'inin mevcut tesislerin güncellemeleri ve / veya yeni tesislerin dağıtımıyla veri merkezi varlıklarını modernize etmesine neden olacak.

İş Yükü Rasyonalizasyonu

2019 yılına kadar, işletmelerin yüzde 50'si, iş yüklerini ölçebilme, yeni nesil iş yükünün benimsenmesini hızlandırma ve BT operasyon modellerinde olduğu gibi altyapı tasarım ve yerleşiminde de önemli değişiklikler yapmaya başlamış olacak.

Hibrit BT İşlemleri

2019 yılının sonunda, dijital dönüşüm çabalarına katılan şirketlerin yüzde 70'i, iş gereksinimlerini etkili BT yatırımlarına ve operasyon planlarına dönüştürmek için mücadele edecek. Dijital arz oluşturmak amacıyla gerekli olan gelişmiş beceri setlerine sahip olmalarını sağlamak için personel istihdam hedeflerini değiştirecekler.

Tesislerin Modülaritesi

2021 yılına gelindiğinde, güç tüketen hızlandırılmış bilgi işlem teknolojilerinin geniş kullanımı, en büyük veri merkezi operatörlerini zorlayacak. Güç ve soğutma için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor.

Tüketim Bazlı BT

2020 yılına gelindiğinde, veri merkezlerinde tüketime dayalı tedarik, geleneksel satın alımları gölgede bırakacak. Böylece işletmelerin BT altyapı harcamalarının yüzde 40'ını oluşturacak.

Veri Denetimleri

2021 yılına kadar büyük işletmelerin yüzde 25'i zorunlu yasal uyumluluk yatırımlarını avantaja dönüştürmüş olacak. Bulutlar, çekirdek veri merkezleri ve otomatik veri denetimlerinden yararlanılacak.

Yazılım Tanımlı BT

2019 yılının sonuna gelindiğinde gelişmiş çevikliğin gerekliliği, daha iyi yönetilebilirlik ve geliştirilmiş varlık kullanımı veri merkezindeki BT altyapısının yüzde 50'sinden fazlasını yazılım tanımlı bir modele taşınmasını gerektirecek.

Akıllı Veri Merkezleri

2021 yılına gelindiğinde kurumsal veri merkezlerinin yarısındaki kritik altyapı özerk olarak çalışacak. kuruluşlar, dijital dönüşüm girişimleri için BT altyapılarını daha fazla kullanmaya çalışacak.

Dijital Hazır Kampüs

2021 yılına gelindiğinde, tüketici yönelimli endüstrilerdeki şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası, çekirdek veri merkezlerinde yapılan güncellemelerden çok ağlarında, bilgi işlemlerinde yükseltme konusunda her yıl daha fazla harcama yapacak.

Hizmet Garantisi

2019'da dijital hizmetlerin yüzde 60'ı, istenen müşteri kabul düzeylerini karşılamayı başaramayacak. Çünkü bu servis sağlayıcıları performans, kullanım ve maliyet düşüşlerini etkili bir şekilde izleyemiyor ve hızlı bir şekilde yanıt veremiyor olacak.

Veri Merkezi Modernizasyonu Nasıl Sağlanacak?

Modernizasyon projeleri, şirketlerin daha şeffaf bir işletim modeline geçmelerini ve BT liderlerinin işyükü yerleşimi ile ilgili bilinçli kararlar alması için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayacaktır. IDC araştırma direktörü Cooke, otomasyon teknolojilerinin sadece BT altyapısında değil, aynı zamanda kritik altyapı - güç ve soğutma altyapısı - daha iyi kaynak kullanımına ve daha iyi varlık yönetimine sahip olacağını belirtiyor. Cooke bugünün BT profesyonellerine daha akıllı veri merkezi teknolojilerine yatırım yaparak hayatınızı kolaylaştırın tavsiyesinde bulunuyor.

Performans ve kapasite bilgilerini birbirine bağlayan akıllı veri merkezi teknolojileri bir süredir varlığını sürdürüyor ancak kuruluşlar verilerin iyi bir şekilde kullanılmasını henüz sağlayamadı.

 

Kaynak:

► itworld