Endüstri 4.0 Tarım Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Gerek sağladığı gelir, gerekse ekonomik istihdamdaki payı ile tarım sektörü ülkemiz için önde gelen sektörler arasında bulunuyor. Endüstri 4.0’la gerçekleşen dijital dönüşüm, küresel ölçekte tarımda verimlilik ve istihdamda değişime neden oluyor. Bu yazımızda Endüstri 4.0’ın tarım sektörüne etkilerini inceledik.

12

McKinsey Global Institute tarafından yapılan son araştırmalar, herhangi bir endüstriyel sektöre kıyasla tarım sektörünün en düşük dijital penetrasyon oranına sahip olduğunu gösteriyor. Verimlilikte ve yeni hizmetlerin eklenmesinde tarım sektörü çok geride kalsa da vakit kaybetmeden tarımda dijital dönüşümü hızlandırmak gerekiyor.

Tarım endüstrisi önümüzdeki birkaç on yıl içinde her zamankinden daha önemli hale gelecektir. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün geçmiş yıllardaki raporuna göre 2050'de artan Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için 2006'dan bu yana %70 daha fazla yiyecek üretmek zorundayız. Bu talebi karşılamak için çiftçiler ve tarım şirketleri daha fazla ve daha verimli üretebilmek için başta nesnelerin interneti olmak üzere Endüstri 4.0’ın çözümlerine yönelmek zorunda kalıyor.

Teknolojik inovasyon, tarım içim yeni bir kavram değil. Taşınabilir aletler bundan yüzlerce yıl önce bir standart haline geldi. Sanayi devrimleriyle birlikte kimyasal gübreler, traktörler hatta uydu görüntüleri tarımda kullanılmaya başlandı.  Tarımın bir sonraki seviyeye geçmesi ise nesnelerin internetiyle gerçekleşiyor. Çiftçiler arasında yaygın hale gelen akıllı tarımda drone’lar ve sensörler sayesinde yüksek teknolojili tarım hızla artış gösteriyor. Tarımdaki nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının, önümüzdeki yıllarda çiftçilerin dünya gıda taleplerini karşılamasına nasıl yardımcı olacağını aşağıda özetledik.

Yüksek Teknolojili Çiftçilik: Hassas ve Akıllı Tarım

Çiftçiler, günlük işlerinin verimliliğini artırmak için bazı yüksek teknolojili tarım teknikleri ve teknolojileri kullanmaya başladılar. Örneğin; tarım alanlarına yerleştirilen sensörler, çiftçilerin bölgedeki topografya ve kaynakların yanı sıra toprak asitliği ve sıcaklık gibi değişkenleri ayrıntılı bir şekilde elde etmelerini sağlıyor. Önümüzdeki günler ve haftalar boyunca hava koşullarını tahmin etmek için iklim tahminlerine de erişebiliyorlar.

Çiftçiler akıllı telefonlarını, bitkilerini ve canlı hayvanlarını uzaktan izlemek için kullanabilir ve aynı zamanda hayvanlarını besleme ve üretme konusunda istatistikleri derleyerek gelecek tahmininde bulunabilirler.

Somut bir örnek olarak, John Deere (tarım ekipmanlarının en büyük isimlerinden biri) traktörleri artık internete bağlamaya başladı ve çiftçilerin ürün verimleri hakkındaki verileri görüntülemek için bir yöntem yarattı. Akıllı arabalara benzer şekilde, şirket kendi kendine çalışan otonom traktörlere öncülük ediyor; bu da çiftçileri diğer görevleri yerine getirmek için serbest bırakıyor ve verimliliği artırıyor. Otonom traktörün arazideki performansını gözlemlemek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Tarımın Geleceği: Nesnelerin İnterneti, Sensörler ve Drone’lar

Nesnelerin internetine yönelik bir diğer uygulamada ise ekilen toprağın sıcaklık değerleri anlık olarak takip edilerek tarım ürününün ekme, sulama, toplama işlemi hakkında daha verimli karar verilebiliyor. Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi toprağa çakılı bir kazık üzerinde 4 farklı seviyede sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sensörler, bulundukları seviyenin sıcaklık değerlerini sensör kutusuna gönderiyor. Sensör kutusundaki veriler cloud’a yüklenerek akıllı telefon aracılığıyla bu verilere anlık olarak ulaşılabiliyor.

Akıllı ve hassas tarım, tarım dünyasında teknolojinin daha çok kullanılmasında öncü olabilir. Business Insider'ın premium araştırma hizmeti olan BI Intelligence, tarım dünyasındaki IoT cihazlarının 2015 yılında 30 milyon iken 2020 yılında 75 milyona yükseleceğini ve bunun da yıllık %20 büyüme oranına ulaşacağını öngörüyor.

Nesnelerin interneti ile bir çiftlik IoT platformu yapan OnFarm, normal standartlardaki bir çiftliğin 2050 yılında günde ortalama 4,1 milyon veri puanı üretmesini bekliyor. Ayrıca, OnFarm yaptığı bir çalışmada Endüstri 4.0'ın çözümleriyle ortalama bir çiftlik için verimin %1,75 arttığını, enerji maliyetlerinin dönüm başına 7$-13 $ düştüğünü ve sulama için su kullanımının %8 oranında azaldığını belirledi.

 

“Tarımda verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tarımdaki büyük verilerin toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir.”

 

Kaynak:

► businessinsider