Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisine Etkileri

Nesnelerin İnterneti (IoT) ‘nin hayatımıza girmesiyle birçok endüstride sayısız değişimler olmaya başlamıştır. Bu teknolojinin giydiğimiz kıyafetlerde de kullanılmaya başlanması, giyim ve moda sektöründe de köklü değişimler ve yönelimler olmasına yol açacaktır. Yazımızda Nesnelerin İnternetiyle moda endüstrisini baştan aşağı değiştirecek giyilebilir teknolojileri inceleyeceğiz.

08

Kıyafetlerimizin Akıllanması

Akıllı sensörlerin kıyafetlerimize girmesiyle moda sektörü de dijitalleşmeye başlamıştır. Çevreye karşı daha duyarlı hale gelen kıyafetlerimiz aynı zaman da tıpkı telefonlarımız gibi uygulamalar da içerecektir. Program uygulamaları, PLM ve E-PLM programlama ve çok sayıdaki diğer donanımların çerçevesinde dijitalleşen ve çevreyle bağlantılı hale gelen kıyafetler moda endüstrisini ve eğilimlerimizi baştan aşağı değiştirecektir.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Üretimde Dijitalleşme

 

IoT içeren bütün ticari girişimler geniş bir alana yayılmıştır. Bu girişimler, gerçek ölçülebilir bir etkiye sahiptir ve yatırım getirisi hem yatırımcı hem de müşteri için etkili bir şekilde hissedilebilir.  Yıllardır moda endüstrisinde kıyafetlerin kayıtlarını tutmak, izlemek vb. aktiviteler için kullanılan RFID adını verdiğimiz etiketler teknolojinin zaten bu endüstride kullanıldığını biz göstermektedir. Parça stoğu, malzeme veya kilo, şıklık, boy, hızölçer veya diğer sayaçlar, sıcaklık sensörleri vb. gibi birçok etiketi daha kıyafetlerimize yerleştirebiliriz ve böylece PLM programlama çerçevesinde çevreyle bağlantılı akıllı kıyafetler elde ederiz. Binlerce moda firmasının yakın zamanda müşterilerine bu teknolojileri sunması beklenmektedir. Şimdilerde 1900 den fazla moda firması alıcıları için, yapılandırmayı desteklemek için internet kullanan mevcut PLM bağlantısıyla, gelişmiş teknoloji, teknolojik tasarım öğeleri sunmak için çalışmalar yürütmektedir.

 

 

 

Nesnelerin İnterneti Kıyafetlerimize Nasıl Girecek?

Firmaların, "Nesnelerin İnterneti"ni kıyafetlerimize sokmak için dijitalleşme ve akıllı ürünler üretme stratejilerini geliştirmeleri ve sürekli güncel tutmaları gerekmektedir. Özellikle üreticiler kendi PLM imalatçılarını, Nesnelerin İnternetini kullanabilmek için teşvik etmeli ve onlara itici bir güç oluşturmalılar. Tüm bunların sonucunda müşterilerine kaliteli, teknolojik, yenilikçi ve düşük maliyetli ve bol kazanç getirici ürünler sunabilirler.

 

 

PLM üreticileri, moda endüstrisini değiştirecek bir dünya görüşü yaratacaktır. Kıyafet desen, ton ve ara yüz verilerinin oluşturulması ve takibi,  tahmin hesaplamaları ve bütçe düzenlemesi, ulus ve bölge gruplama, 2 boyutlu yenilikçi yapılandırma seçenekleri, malzeme yönetimi ve test edilmesi, gölgeleme yönetimi, internet bağlantılı RFID etiketlerle bilgisayar destekli testler ve testlerin onaylanması, tahmin ve iyileştirme tasarımı, 3 boyutlu sanal modelleme boyut oranları düzenlenmesi ve işaretlemesi, malzeme topaklanma, bozulma vb. istenmeyen durumların takibi,  malzeme değerlendirme ve kalite yorumu, makinelerden alınan verilerle kesim dikim işlemleri bütünüyle moda endüstrisi üretim birimini değiştirecek ve yenilikçi ürünlerin, kaliteli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlayacaktır.

 

Bugünlerde onlarca moda şirketi, giyilebilir teknolojileri üretmek ve Nesnelerin İnternetini kıyafetlerimize sokmak için çalışmalar yapmakta ve gelecekte kıyafetlerimizde vazgeçilmez olacak sensörler, donanımlar ve programlar üretmektedirler. Üreticiler, ürettikleri ürünlerle ayrıca piyasa ve müşterilerinin ihtiyaçlarını izleyebildikleri için ona göre geliştirmelerini de sürdürmektedirler. Hayatımızı kolaylaştıracak giyilebilir teknolojiler kıyafetlerimizi akıllandıracak ve moda endüstrisinde köklü değişimlere yol açacaktır.

 

 

Kaynak:

►WhichPLM

►Indianweb2