Kalite 4.0 Nedir?

Temel olarak belirli bir ürün/hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılama derecesi olarak tanımlayabileceğimiz kalite, Endüstri 4.0 ile yeni bir boyut kazanıyor. Kalite 4.0 süreci, hem performans artışı hem de maliyetlerde azalma ile işletmelere önemli avantajlar sağlıyor.

08

Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan “Quality 4.0 Takes More Than Technology” raporuna göre, üreticilerin yaklaşık üçte ikisi Kalite 4.0'ın beş yıl içinde faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyor. Bununla birlikte, sadece %16'sı şirketlerinin Kalite 4.0 uygulamalarına başladığını ve %63'ünün henüz planlama aşamasına bile gelmediği görülüyor.

Endüstri 4.0 kavramını tanımlayıcı nitelikteki Kalite 4.0, makine öğrenimi, kestirimci bakım, IoT, yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi üreticilerin üretim süreci boyunca kalite standartlarını geliştirme, yönetme ve koruma şekillerini değiştiren teknolojileri içerir. Kalite 4.0, sürekli iyileştirme sağlamak ve genel iş performansını iyileştirmek için kaliteyi yönetmek amacıyla yeni teknolojileri geleneksel sistemlerle entegre ederek (Kalite Yönetim Sistemi – QMS gibi) üreticilerin yaklaşımını tanımlar. Kalite 4.0 yaklaşımında kullanılan kilit teknolojiler tipik olarak Endüstri 4.0 teknolojileri ile aynıdır.

 

 

 

Ancak, dijital çağa bağlı kalmak için yeni teknolojiler önemli olmakla birlikte, üreticilerin öncelikle sezgisel ve kapsamlı KYS (Kalite Yönetim Sistemi) teknolojisi çözümlerini içeren bir kalite yönetimi stratejisi olmalıdır.

Örneğin bir yiyecek ve içecek üreticisini ele aldığımızda, üretici süt ürünlerinin üretim süreci boyunca 34-38 derece Fahrenheit arasında kalmasını isteyebilir. Bu hedefe ulaşmak için otomatik olarak bir KYS platformuna veri göndermek amacıyla üretici IoT cihazlarını montaj hattı boyunca kurabilir. Elde edilen verilerle, kaliteden sorumlu yetkililer bu sıcaklığın tam olarak ne zaman ve nerede korunamadığını tespit edebilir ve bunun için gerekli önlemleri alabilirler.

 

İlginizi çekebilir: Nesnelerin İnterneti'nde Dijital İkizlerin Yükselişi

 

Kalite 4.0 İş Performansını Nasıl Artırır?

Kalite 4.0 çözümleri, kuruluşların iş stratejilerini her zamankinden daha doğru bir şekilde düzenlemelerini sağlarken, kalitenin iş performansı ve verimliliğinde olumlu bir itici güç olmasını sağlamıştır. Bu yaklaşımda yer alan entegrasyonlar, geleneksel olarak zaman alan manuel iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve basitleştirmeye yardımcı olur. Kalite 4.0 ile kalite sorunlarının önceden tespiti mümkün hale gelip, üretim ile hizmet hatalarına daha hızlı müdahele edilebilir. Ayrıca piyasa trendlerindeki değişikliklere işletmelerin ve kurumların daha hızlı yanıt verilmesini mümkün kılar. Gerçek zamanlı süreç izleme, veri toplama ve tahmine dayalı analitik süreç sayesinde üreticiler kaliteyi iş performansının olumlu bir itici gücü olarak kullanır.

Kalite 4.0’ın Uygulanmasındaki Temel Zorluk Nedir?

Aslında kalitede iyileştirmeler yapmanın arkasındaki temel zorluğun, Endüstri 4.0 ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.

BCG'nin raporunda, Kalite 4.0 teknolojileri ile ilgili en önemli zorlukların; dijital beceri ve yetenek eksikliği olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra, dijital strateji eksikliğinin ve mevcut bir kalite kültürünün bulunmamasının önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. Bu zorlukları aşmak için üreticilerin kalite odaklı bir strateji oluşturması gerekiyor. Bu nedenle işe alım süreçlerinde iş süreçlerine kadar yapılacak düzenlemelere kadar bu stratejiye bağlı kalınması gerekiyor.

Kalite 4.0’da başarısının ölçülmesi elbette üreticiye göre değişir. Ancak kapsayıcı hedef, iş süreçlerini basitleştirmek ve maliyetleri azaltmak olmalıdır. Örneğin memnun müşteri sayısında artış, nakliyelerde gecikmelerin azalması, olası para cezalarının azalması, hurda atıklarının azalması gibi ölçülebilir somut parametreler, kalite başarısının ölçülmesinde kullanılabilir.

 

Kaynak:

►manufacturingtomorrow