Otomasyon Sistemleri Çalışanları Nasıl Etkileyecek? | PwC Raporu

Otomasyonun gelecek zamanlarda çalışmalarımızı etkileyecek olması kaçınılmazdır. Bu yazımızda PwC ekonomistlerinin, gelecekteki otomasyon dalgalarından işlerimizin nasıl ve ne zaman etkilenebileceği hakkındaki değerlendirmelerini bu yazımızda inceledik.

26

PwC  ekonomistleri 29 ülkede 200.000'den fazla çalışanın işleri ile ilgili görevleri ve becerilerini analiz etmiş ve bunlara Birleşik Krallık'ta 5.500'den fazla işçiyi dahil etmiştir. Tüm bunların sonucunda üç örtüşen otomasyon dalgası belirlemiştir: "Algoritma Dalgası", "Güçlendirme Dalgası" ve "Özerklik Dalgası".

2020 yılının başlarına kadar, ilk dalgada nispeten az sayıda iş otomatik hale getirilecek ancak finansal hizmetler daha fazla etkilenecektir. 2030'lu yılların ortalarında mevcut istihdamın % 30'una kadar olan kısmı etkilenebilir. Özellikle nakliye, imalat ve perakende sektörleri etkilenecektir. Bu bağlamda yeniden eğitimde yatırımın sağlanması şartıyla, genel olarak geniş dengelenmiş iş kazanımları olmalıdır.

PwC'nin yeni araştırmasına göre otomasyon, İngiltere’deki işleri üç dalgada etkilemek için ayarlanmıştır. Otomasyon 2020 yılının sonlarında ve 2030'ların ortalarında beklenen en büyük etkiye sahip olacaktır. Otomasyon 2030’ların başlarında İngiltere'deki işlerin %30'una kadarını potansiyel olarak etkileyebilir. Ancak çalışanların farklı işleri ve farklı endüstriler, farklı zamanlarda etkilenecektir.

Çalışma, kadın çalışanların otomasyonun etkilerinden erkeklerden daha hızlı bir şekilde, başlangıç aşamasında etkileneceğini öne sürmektedir. Buna karşılık erkeklerin, otomasyon etkilerini üçüncü dalgada 2030'lu yılların ortalarında hissetme ihtimalleri daha yüksektir. Bu durum, otomasyona daha duyarlı görev türleri ve sektörün istihdamdaki mevcut cinsiyet profillerinden kaynaklanmaktadır

Kaynak: İngiltere için PwC tahminleri OECD PIAAC verilerine dayanmaktadır

PwC'nin baş ekonomisti John Hawksworth’un açıklamalarına göre otomasyon, dijital devrimin başlangıcından 2030'lara kadar kitlesel teknolojik işsizliğe yol açmayacaktır. Uzun vadede, yapay zeka, robotik ve ilgili teknolojiler otomasyonla ilişkili potansiyel iş kayıplarını büyük ölçüde dengelemek için yeterli miktarda yeni işler üretmelidir. Yaklaşmakta olan otomasyon dalgaları konusunda kayıtsız olmamamız gerekmektedir. Birçok işçinin becerilerini geliştirerek ve bazı durumlarda yeni meslekler için yeniden eğitilerek bu değişime uyum sağlamaları için önlerinde zorluklar olacaktır. Hükümetler, firmalar, sendikalar ve eğitim sağlayıcıların hepsinin bu geçişi sağlayarak insanlara yardımcı olması için bir rolü olacaktır.

Algoritma Dalgası- 2020’lerin başları

Algoritma dalgası yapılandırılmış veri analizini ve kredi puanlaması gibi basit dijital görevleri otomatikleştirmeyi içermektedir. Günümüzde de etkilerini iyi bir şekilde göstermektedir. Bu zaman zarfında, Birleşik Krallık'taki işlerin nispeten küçük bir kısmı olan %2-3'ü arasındaki bölümü etkilenecektir. Zira teknolojilerin birçoğu hala gelişimlerinin ilk safhasındadır. Finansal, mesleki ve teknik hizmetler ile bilgi ve iletişim sektörleri %6-8 civarında etkilenme en fazla etkilenecek sektörler olacaktır. Daha etkilenen sektörlerde görevli görevlerde daha fazla temsil olması nedeniyle kadınlar bu aşamada erkeklerinkinden daha fazla maruz kalabilir. Bu aşamada kadınların, ofis görevlerindeki yüksel sayıları ve etkilenecek sektörlerdeki istihdamdaki mevcut cinsiyet profillerinden dolayı erkeklerden daha fazla etkilenmesi beklenmektedir.

Güçlendirme Dalgası - 2020'lerin sonları

Güçlendirme dalgası, tekrarlanabilir görevlerin otomasyonu ve bilgi alışverişinin yanı sıra, droneların, depoların ve yarı özerk araçların geliştirilmesine odaklanmaktadır. PwC, yapay zeka sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığı ve robot teknolojilerinin ilerlediği ve olgunlaştığı için, etkilenen potansiyel işlerin 2020 yılının sonuna kadar %20'ye kadar çıkabileceğini tahmin etmektedir. Finansal hizmetlerin hala en çok etkilenen sektör olması beklense de, bu dönemde tüm sektörler etkilenecektir. Kadınlar yine bu değişime erkeklerden daha fazla maruz kalacak ancak boşluk daralacaktır. Çalışanların eğitim düzeyi belirleyici bir faktör haline gelmeye başlayacaktır. Lisans ve lisanüstü seviyelerin altındaki düşük ve orta öğrenim düzeyindeki çalışanlar daha yüksek otomasyon risk seviyelerinde bulunacaklardır.

Özerklik Dalgası - 2030'ların ortaları

PwC, son dalgada, yapay zekanın çoklu kaynaklardan gelen verileri analiz edebileceğini, insanların girdisi olmadan kararlar alabileceğini ve fiziksel eylemler gerçekleştirebileceğini öngörmektedir. Otomasyonun etkilerinin 2030'ların ortalarında %30'a yükseleceği tahmin edilmektedir. PwC analizi, bu aşamanın birçok manuel görevin otomatik olma yeteneğine sahip olması, ulaşım, üretim ve perakende gibi sektörlerin muhtemel otomasyon listesinin tepesine doğru itilmesi aşamasının olduğunu düşündürmektedir. Bu, aynı zamanda değişimden en çok etkilenecek araç kullanımı, sürüş, fabrika ve depolar gibi alanlarda manuel işlerde daha fazla erkek istihdamı sağlaması nedeniyle, erkeklerin kadınlardan daha fazla etkileneceği aşamadır. Eğitim seviyesi arasındaki farklılık genişledikçe daha az eğitimli işçiler de daha fazla etkilenecektir.

Tüm bunlarla birlikte PwC, yapay zeka ve diğer ilgili yeni teknolojilerin verimliliği, geliri ve serveti de artıracağını öngörmektedir. Bu ek gelir ve zenginlik harcandığında veya yatırım yapıldığında, daha az otomatize sektörlerde insan emeği için artan talep yaratacaktır. PwC'nin ekonomik modellemesi, bu iş yaratma etkisinin, uzun vadede otomasyona ilişkin olası iş kayıplarını büyük oranda telafi edeceğini önermektedir. Birleşik Krallık PwC Yapay Zeka lideri Euan Cameron’a göre otomasyon ve yapay zekadan gelen etkinin dalgalar halinde hissedileceği ve daha rutin veri görevlerinin ilk olarak etkileneceği öngörülmektedir. Ancak işletmelerin ve kişilerin şu anda bu etkileri hissetmemesi nedeniyle, geleceğe yönelik planlamaya başlamama mazeretleri olmamalıdır.

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha da sofistike hale gelmekte ve işletmelerin insanlarının gelecekte nasıl, nerede ve ne zaman etkilenebileceklerini anlamaları gerekmektedir.  Riskleri ve fırsatlar iyi anlanmallı, işletmeler ve çalışanlar gelecek için şimdiden hazırlık yapmalılardır.

 

Kaynak:

►PwC