Presswerk 4.0 | Kesintiyi Yarı Yarıya Azaltan Esnek Üretim

Makinelerin, arızalar nedeniyle çalışmaması şirketler için önemli ölçüde bir maliyet oluşturmaktadır. Bu durum Fraunhofer'ın Presswerk 4.0 projesinin odak noktası olan preshaneler için de geçerlidir. Araştırmacılar, üretimdeki başarısızlıkları daha çabuk tanıyıp düzeltilmesine yardımcı olmak ve başarısızlığa müdahale etme sürelerini en az yarıya indirmek için üretimde veri ağı kullanmak istiyorlar.

12

Akıllı bağlantılı makineler, normalde hurda yığınına giren materyallerin işlenebilmesi için bozuklukları dengeler. Çelik saclar, büyük rulolar halinde preshaneye gönderilir ve burada gerekli ölçülere getirilir. Ardından, istenilen şekle - örneğin bir araba kapısına – getirmek için birkaç pres atılır. Eğer işçiler parçada bir çatlak gözlemlerse bu parçayı  kabul etmemek zorundadır. Çünkü bunun sonrasında hatalı parçada yapılacak her işlem maddi anlamda kayıp anlamına gelmektedir. (kalıp-pres-karoseri-boya) Daha sonra işçiler presi durdurmalı ve sorunu gidermeye çalışmalıdır. Sorun ham madde veya yağlamaya bağlı mı? Alet mi hatalı? Pres düzgün çalışıyor mu? Tüm parametreler ve muhtemel arızalar kontrol edilmeli ve bu sorulara cevap verilmelidir. Tabii bu durum üretimin aksaması anlamına gelmektedir.

Doğru Bilgi, Doğru Zaman, Doğru Yer

Takım Tezgahları ve Şekillendirme Teknolojileri Enstitüsü  - Fraunhofer IWU'daki araştırmacılar, Makine Mühendisliği alanında Endüstri 4.0 ile gelen yenilikleri geliştirmeyi misyon edinmiştir. Odak noktalarından biri de geleceğin preshaneleridir. Enstitüde geliştirilen bir veri ve hizmet platformu olan Linked Factory'deki çeşitli veri akışlarını birleştiriyor. Personele, örneğin mobil cihazlar tarafından takip edilebilecek yeni bilgiler üretiyor. Bu verilere dayanarak araştırmacılar, başarısızlığın nedenini daha hızlı bir şekilde soyutlayabiliyor ve bunu mümkün olan en kısa sürede nasıl düzeltecekleri konusunda personele hedefli öneriler sunabiliyor. Fraunhofer IWU, arıza ile ilgili tepki süresinin yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılması üzerine yoğunlaşıyor. Bununla birlikte, Presswerk 4.0 arıza sürelerine ilişkin potansiyelinin yanı sıra, operatörlerin kısa sürede planlar değiştiğinde bile pazar ihtiyaçlarına ve müşteri tercihlerine daha hızlı ve esnek bir şekilde tepki vermelerine yardımcı olmaktadır.

Akıllı verileri büyük veriden çıkarmak: Presswerk 4.0, değerlendirilmeyen verileri alır. Bir analiz ve geri bildirim sistemi kullanarak entegre eder. Bu daha sonra "belirli problemler için çözümler" gibi yeni bir bilgi yaratmak için bağlanır. Daha sonra bilgi akıllı cihazlar kullanılarak personel tarafından kullanılabilir veya doğrudan ihtiyaç duyulan yerlere gönderilir.

Araştırmacıların bu projedeki ilk adımı, sensörler veya kamera sistemleri tarafından halihazırda toplanan verilere dayanmaktır. Genellikle, bu sensör ve kamera sistemleri bağlı oldukları konum için yetersizdir. Gelecekte, bir yazılım uygulaması bu veriyi merkezi olarak toplayacak, diğer bilgilerle ilişkilendirecek ve böylece yeni bilgiler üretecektir. Verdiğimiz örnekteki kapının hatalı olması durumunda makine takımlarındaki sensörlerden gelen veriler, yağlama ve kullanılan ham madde ile ilgili verilerle birleştirilecek; her durumda önceden belirlenmiş tolerans sınırlarının dışına çıkan değerler kontrol edilecektir. Bu sonuçlara dayanarak, personel bildirilen sorunun hedeflenen bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacıyla sorun giderme seçenekleri için öneriler alacaktır.

Uzun vadede, sistemin bir arıza ortaya çıkmadan önce bile bir uyarı verebilecek seviyeye kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Bunu başarmak için ilave veri kaynakları, sensörler ile kurulur. Böylelikle, malzeme üretim aşamalarına başlamadan önce incelenebilir. Verilen bir levha yeterli durumda mı? Değilse, şekil verilmeden ve monte edilmeden önce çalışan bunu kullanım dışına çıkarabilir. Bu çalışma “Endüstri 4.0’ın görünür hale getirilmesinde” takım tezgahları çalışanları için kritik önem taşıyor.

Bugün:

► Malzeme özelliklerindeki varyasyonların nedeni belirlenememekte

► Analiz mümkün değil

Presswerk 4.0:

► Mekanik test biriminin üretim hattına entegrasyonu

► Malzeme özelliklerinin sürekli ölçümü, üretimin kontrolü

► Tüm verilerin “Linked Factory” merkezinde toplanması

► Entegre sensör sisteminin otonom aktivasyonu

Çalışmanın detayları için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 

Kaynak:

► Fraunhofer