Stratejik Girişim Endüstri 4.0'ın Uygulamaya Konulması için Tavsiyeler

2013 yılında "Endüstri 4.0" Çalışma Grubu tarafından Endüstri 4.0'ın uygulamaya konulması için tavsiyeler başlıklı raporu yayınlandı. Endüstri 4.0 uygulamaları için rehber niteliği taşıyacak bu raporun detaylarını içeriğimizde bulabilir, raporu indirebilirsiniz.

  01

4. Endüstriyel Devrim: Endüstri 4.0

Bilindiği gibi İlk üç sanayi devrimi mekanizasyon, elektrik ve IT'nin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şimdi, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti'nin imalat ortamına girmesi dördüncü bir sanayi devrimini müjdelemektedir. Gelecekte, işletmeler makinelerini, depo sistemlerini ve üretim tesislerini Siber-Fiziksel Sistemler formunda bir araya getirecek küresel ağlar kuracaklardır. Bu Siber-Fiziksel Sistemler bağımsız olarak bilgi alışverişinde bulunabilen, eylemleri başlatabilen ve birbirlerini kontrol edebilen akıllı makineleri, depolama sistemlerini ve üretim tesislerini içermektedir. Bu imalat, mühendislik, malzeme kullanımı, tedarik zinciri ve yaşam döngüsü yönetimine ilişkin endüstriyel süreçlere temel iyileştirmeler yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Hali hazırda ortaya çıkmaya başlayan akıllı fabrikalar üretime tamamen yeni bir yaklaşım getirmektedir.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 Uygulama Stratejileri


Endüstri 4.0 dünyamızın karşı karşıya olduğu kaynak ve enerji verimliliği, kentsel üretim ve nüfus yapısı değişimi gibi birçok zorluğa cevap verecek ve bunlara çözüm getirecektir. Akıllı yardım sistemleri çalışanların rutin görevleri yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, onların yaratıcı, katma değerli faaliyetlere yoğunlaşmasını mümkün kılar. Endüstri 4.0 kaynak üretkenliğinde ve veriminde büyük kazanımlar sağlayacaktır.

 

  Raporu İndirmek için Tıklayınız