Tesis Tasarımında Endüstri 4.0

Birçok alanda etkisini gösteren Endüstri 4.0 varlığını proses endüstrisinde de iyice hissettirmeye başladı. Günümüzde tesis tasarımcıları dijitalleşmenin ürünlerini ve işlerini nasıl etkileyeceği sorusuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu yazımızda ise OEM (Original Equipment Manufacturer) ile birlikte gelişen tesis tasarımında ne gibi yenilikler olduğunu inceleyeceğiz.

03

Dijitalleşen çağda, kendi geleneksel gücünü sürdürüp ürünlerine yeni teknolojiler yerleştirerek yeni iş modelleri oluşturabilen şirketler varlığını devam ettirebilecek ve öncü olacaklar. Proses endüstrisinin orjinal üreticiler üzerindeki gereksinimlerinin uzun oluşu, şirketlerin dijitalleşmeyi düşünmeye başlamadan önce ne kadar güçlü ve sağlam olmaları gerektiğinin göstergesidir. Bu iki ana unsurun birlikteliği başarının şartı niteliğini taşımaktadır. Dijitalleşme çözümlerinin de müşterilerin projeleri daha kısa sürede tamamlayabilmesi, verim ve esneklik artışı gibi nedenlerden dolayı önemi çok büyüktür. Özetle, 4.0 yaklaşımı akıllı planlama, üretim, bakım ve servis için gerekli ekstra bir dijitalleşme değeridir. Bütün makineler ve istikrarlı bir şekilde veri üreten ara sistemler bir bilgi merkezine bağlanarak çok sık gündeme gelen dijital ikiz (digital twin) teknolojisinin hayata geçirilmesi bunun için önemli bir aşamadır. Ancak bunun için yazılım, karşılık veren bir sistem ve belli standartlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijitalleşme - Tüm Süreç İyi Bir Planlamayla Başlamalı

Değer katma zincirinin başlangıcında tesis tasarımcılarının dijital planlama ve simülasyon gibi güvenle kullanabilecekleri seçenekler mevcuttur. Ayrıca bunlara ek olarak tüm tesisi sanal olarak görüntüleme imkanı da vardır. Böylece tesisler daha hızlı çalışma performansı ortaya koyabilir ve zincirin en sonundaki müşterilerin yani bu zincirin son halkası olan grubun ürünleri piyasaya daha erken sürmesini sağlar. Tesisler ayrıca maksimum üretim kapasitesiyle çalışarak üretimi istikrarlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

En iyi durum senaryosuna göre tesis tasarımcıları görevlendirme (organizasyon) ve planlama safhasındaki verileri zincirin son halkasına veya tesis yöneticilerine iletebilir. Onlar da bu verileri üretim aşamasında kullanarak tesisi optimize edebilirler. sonrasında bir değişiklik olduğunda dijital ikiz bu değişikliklere göre işleyişi sürdürebilir.

Mükemmel Strateji

Hem gerçek hem de dijital tesis için tüm sistem bileşenlerinin entegre etmesi kolay ve birbirleriyle çok iyi bir şekilde uyum içerisinde olması gerekmektedir. Standartlaşma, Siemens ile iş birliği yapıldığında proses OEM(orijinal ekipman üreticileri)’lerin ortaya koyabileceği başka bir önemli unsurdur. Otomasyon standartları tüm sistem bileşenleri arasındaki birlikteliğin artmasını sağladığı gibi mühendislik işlerini önemli oranda azaltmaktadır.

Tesis İşletmesi Sırasında Değerli Verileri Kullanma

Dijital ağlar, hem tüm tesislerin hem de bireysel olarak tüketicilerin güç tüketiminin belirlenmesini kolaylaştırır. Örneğin elde edilen verilere dayanarak tesis yöneticisi bir fan motorunun her zaman tam güçte çalışmasına gerek olmadığını belirleyebilir. Bu soruna dönüştürücü kullanılarak basit bir çözüm bulunabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse dijital ağlar sayesinde, yöneticiler bakım zamanı geldiğini üretim fazı süresince daha doğru bir şekilde tespit edebilir. Tüm sistem olası bir sorundan hemen öncesine kadar sorunsuz bir şekilde çalışır.

Şirketin Kendi Geleneksel Gücünü Sürdürmesi

Dijitalleşmenin yanında proses OEM’leri kendi geleneksel değerlerine de bağlı kalmalıdır. Yüksek ürün ve sistem kalitesi sağlayan kuruluşlar genellikle piyasayı yönlendiren derin sektör uzmanlığına sahiptir. Bu tarz tesisler de var olan kalitelerini Siemens teknolojisi sayesinde değerini arttırmaktadır. Proses OEM’leri müşterilerine yüksek üretim ve ulaşılabilirlik garantisi sağlamaktadır.

Siemens’in otomasyon ve sürücü çözümleri, yazılım ve bilgi işlem çözümleri de dahil geniş yelpazedeki servisleri ve bütünsel yaklaşımıyla proses OEM’leri ellerinde çok önemli bir avantaj bulundurmuş olurlar. Ayrıca bunlara Siemens’in uluslararası ağı ve ülkeler hakkında her biri için ayrı ayrı uzmanlığının yanı sıra dünya çapında yedek parça desteği ve tesisin tüm ömrü boyunca sürekli destek sağlayabilmesi eklenebilir.

Öncü Olarak Devam Etme

Dijitalleşmenin sayısız fırsatlarını keşfetmeye şimdiden başlamış olan Proses OEM’leri Siemens’in desteğiyle rakiplerinin her daim önünde olacaktır. Bununla birlikte dijitalleşme için belirli bir kullanım kılavuzu olmadığı aşikardır. Bu nedenle dijitalleşme tesis yöneticileri ve ekipman tedarikçileri içerisinde daha zorlu görevlerle başa çıkmadan önce küçük çapta test imkanı olan cesur girişimcilerin üzerine yoğunlaşabileceği bir konudur.

 

Kaynak: Siemens