TIA Portal Nedir?

TIA Portal, temel programlama tekniklerinin yanında gelişmiş komutları da içinde barındıran bir arayüzdür. Endüstri 4.0 ile birlikte bu yenilenen arayüz mühendislikte verimlilik, kontrol ve erişebilirlik gibi bir çok  açıdan kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yazımızda TIA Portal'ı ve sağladığı avantajları inceledik.

27

TIA Portal tamamen entegre otomasyon sisteminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için anahtar konumundadır. Sürecin önde gelen mühendisleri tüm makine ve süreç prosedürlerini optimize edip entegre bir işletme sistemi sunmaktadır. I/0, HMI, sürücüler, hareket kontrolü ve motor yönetimi sistemlerini bir bütün halinde sunar. Ortak veri yönetimi ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde kapsamlı yazılım ve donanım fonksiyonları verimli bir şekilde tüm otomasyon görevlerini yerine getirebilir. TIA portal, Siemens'in mevcut otomasyon donanımı ile birlikte kullanıldığında, ani değişimlere karşı çok esnek bir yapıya sahip olabilirsiniz. Bu süreçte firmaların, üretim süresini kısaltılıp daha rekabetçi piyasalara girmesi kolaylaşır.

 

TIA Portal ile Kolay Mühendislik

Endüstriyel üretim süreçlerinde artan kompleks işlemler otomasyon teknolojisinde;

► Performans

► Güvenlik 

► Verimlilik

gibi kavramların gerekliliğini arttırmıştır. Bu yapıdaki en iyi çözüm ise Siemens tarafından geliştirilen TIA Portal olarak görülmektedir.

 

Oluşumun mühendislik çerçevesi kullanım kolaylığı açısından en üst düzeyde optimize edilmiştir. Bu yapı tüm planları, makine ve işlem süreçlerini optimize eder. Aynı zamanda Siemens'in şu anda sahip olduğu teknoloji ile birlikte kullanıldığında sistemden alınabilecek en iyi verim alınır.

 

TIA Portal'ın Avantajları

TIA Portal mühendislik çerçevesi tutarlı otomasyon çözümlerinin temelini oluşturur. Standart işlem konsepti sayesinde işlevselliği garanti eder. Bu anlamda aşağıdaki maddelerden TIA Portal'ın genel avantajlarını görebiliriz.

 

► Mühendislik vaktini kısa süreye indirir,

► Yapılan yatırımlar için kapsamlı koruma sağlar,

► Bakım periyodunu azaltır,

► Hızlı bir sistem geliştirmesi imkanı verir.

 

Sonuç olarak rekabetçiliği arttıracak yüksek seviye bir fabrika ortamı oluşturulmasına yardımcı olur.

 

TIA Portal'ın Genel Özellikleri

► Tek Bir Sistemde Standart ve Güvenli Teknoloji

TIA Portal kolay ve verimli bir şekilde otomasyon çözümlerine güvenlik teknolojilerini entegre eder.

►Kütüphaneleri Sayesinde Projelerin Yeniden Kullanılabilirliği

TIA Portal ile farklı mühendislik nesnelerinden kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz.

Entegre Gerçek Zamanlı İzleme Fonksiyonları

Bu izleme konseptini yeni SIMATIC S7-1500 kontrolleri ve sürücüleri, kullanıcı programlarını ve hareket uygulamalarını teşhis etmek için kullanabilirsiniz. Böylece sürücüleri optimize edebilirsiniz.

► Verimli Yönetim, Kontrol ve İzleme

Tele servis uygulaması tesis hakkında bilgi vermek ve izlemek için VPN bağlantısı kurularak dünyanın her yerinden kullanılabilir.

 

TIA Portal ile Bütünüyle Entegre Otomasyon

Dünyanın önde gelen otomasyon tedarikçilerinden biri olan Siemens süreç ve imalat sanayi içindeki tüm gereksinimleri için entegre ve kapsamlı bir portföy sağlar. Tüm bileşenleri karşılıklı uyumlu ve test edilmiştir. Bu da güvenilir endüstriyel kullanım içinde kendi görevlerini yerine getirmeyi ve verimli bir şekilde etkileşimi sağlar. Her otomasyon çözümü standart ürünlere dayalı küçük bir çaba ile uygulanabilir. Örneğin, bir mühendislik ortamının içine çok ayrı bireysel mühendislik görevleri entegrasyonu büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Şu an bilinen kapsamlı teknolojiye sahip ve sektöre özgü olan Siemens, imalat endüstrisi içinde sürekli ilerleme kaydetmektedir. Bütünüyle Entegre Otomasyon  burada önemli bir rol oynar.

Çeşitli bireysel işlemler ve görevler gibi farklı endüstriyel süreçlerin otomasyonunda önemli olan büyük resmi görüntülemektir. Üretim sürecinin bu tamamlayıcı analizi, üreticilik ve verimliliğin tamamlayıcı optimizasyonu için ön koşullar ve daha iyi bir üretim için belirleyici faktörler yaratır.

 

Tüm otomasyon bileşenlerinin verimli birlikte çalışabilirliği

Değer zincirini optimize etmek için imalat endüstrinde entegre otomasyon sağlar. Birlikte verimli çalışan tüm otomasyon bileşenlerine sahip olmak üretim sürecinin her aşamasında net avantajlar sunuyor:

 

Entegre Mühendislik – Maksimum Verimlilik

Karlılık ve mühendislik projelerinin rekabet gücü arttırılırken, entegre mühendislik zaman, para ve emek tasarrufu sağlar.

Standart bir mühendislik veri tabanı ve açık bir sistem mimarisi dünyanın her yerinden gelen güncel veri ve bilgilere erişim. Bu şekilde, çalışma süreçleri paralel gerçekleştirilebilir aksi takdirde sırayla ele alınması gerekir.

► Verimli mühendislik nedeniyle zaman ve maliyet tasarrufu

► Azaltılmış eğitim çabası ve sezgisel kullanım sayesinde artan iş verimliliği

► Birlikte çalışabilirlik ve sonuçların yeniden kullanılabilirliği

► Süreklilik ve mevcut sistemlerin kolay göç yoluyla yatırım koruma ve ölçeklenebilirlik

► Tutarlı veri yönetimi ile verimli zaman ve maliyetle

► Fabrikanın tüm yaşam döngüsü boyunca entegre mühendislik yoluyla daha verimli iş akışının yanı sıra daha yüksek verimlilik ve kalite, her zaman güncel ve tutarlı veri platformu

► Daha hızlı, daha verimli karar verme süreçleri ve veri kaybı olmadan boşluksuz bilgi akışı sayesinde optimize fabrika yönetimi  (Tesisin tam ömrü boyunca)

► Şalter dolapları için uygun bileşenleri seçerken % 80 zaman tasarrufu

 

Tüm yaşam döngüsü boyunca tutarlılık

Optimize mühendislik, hem üretim hem de süreç endüstrilerinde, kalıcı rekabet gücünün artırılması için en etkili araçlardan biridir. Bir fabrika veya bir makinenin yaşam döngüsünün yer aldığı tüm iş alanlarında ve sistemlerinin entegrasyonu bu süreç için çok önemlidir. Siemens çözümleri  bunu başarmak için araçlar sunar.

 

Endüstriyel Veri Yönetimi - Gerçek Zamanlı Veri Kullanılabilirliği

Operasyon sırasında oluşturulan/kaydedilen tüm verilerin şeffaflığı yüksek karar verme kesinliği ve karar verme güveniyle fabrika işlemlerinin optimize edilmesini sağlar. (Maksimum fabrika işlemlerinin maliyet verimliliği)

► Verimli tanı kavramlar aracılığıyla plansız duruş sürelerinin önlenmesi

► Akıllı bakım stratejileri aracılığıyla kullanılabilirlik ve verimliliği sağlamak

► Operasyonel enerji yönetiminin uygulanması yoluyla optimize kaynak kullanımı ve geliştirilmiş maliyet durumları

► Gerçek zamanlı olarak tarihsel ve güncel fabrika verilerine şirket çapında erişim yoluyla kanıtlanmış ürün kalitesi ve sürekli üretim optimizasyonu

► Mevcut piyasa gereksinimlerini karşılamak için esnek üretim denetimi aracılığıyla fabrika kullanımı ve ürün kalitesini iyileştirme

 

Endüstriyel Haberleşme - Maksimum İletişim Tutarlılığı

Maliyetleri en aza indirirken planlama esnekliği ve en uygun ağ altyapılarının uygulanmasını maksimize etme.

Esnek bir şekilde kombine olabilen uluslararası standartlara dayalı entegre iletişim

Tüm entegre bileşenlerin verimli bir şekilde birlikte çalışabilirlik ve tüm düzeyleri arasında büyük şeffaflık için ön koşulları yaratır.

► Daha verimli devreye alma ve daha esnek üretim,

► Diagnostik ve bakım aynı zamanda kablosuz veya internet üzerinden uluslararası standartların tutarlı kullanımı,

► Büyük bir açıklık ve esneklik nedeniyle basitleştirilmiş genişleme ve modernizasyon.

 

Endüstriyel Güvenlik - Siber tehditlere karşı kapsamlı fabrika koruması

TIA Portal içine entegre, ağ güvenliği ve sistem bütünlüğü için uygun endüstri uyumlu güvenlik ürünleri için endüstri iletişimin etkin bir şekilde korunmasını sağlar ve endüstriyel tesisler ve otomasyon sistemlerini korumak için Siemens Endüstriyel Güvenlik kavramını uygular. Fabrikalar ve ağlar üzerinde bir iç veya dış saldırı tehlikesi sistematik olarak minimizasyon sağlar. Küresel olarak kanıtlanmış savunma derinlemesine stratejisi, bir saldırgan tarafından ihlali bir dizi engel ile daha da zorlaştırır ve fabrika erişebilirliği korunur.

► Müşteri ayarlı fabrikanın fiziksel koruma nedeniyle fabrika güvenliği

► Ağ segmentasyonu nedeniyle ağ güvenliği ve Güvenlik duvarları ve VPN tünellerinin kullanımı ve yetkisiz erişimden korunma ve korunan iletişim

► Yetkisiz erişim ve manipülasyona karşı koruyan entegre güvenlik fonksiyonları ile sistem bütünlüğü sağlama

 

Güvenlik Entegrasyonu - Güvenli makinelerin daha hızlı, daha basit uygulaması

Tamamen entegre otomasyonun bir parçası olarak, maksimum ekonomik verimlilik ve esnekliğe izin verirken personel, makine ve ortamın korunmasını sağlar.

► Kapsamlı güvenlik portföyü makine ve tesislerin fonksiyonel güvenliği için tüm gereksinimleri karşılar ve daha hızlı, daha basit, güvenli ve üretken makinelerin daha ekonomik uygulanmasına izin verir. Bu kapsamda, verimlilik, maksimum işlem ve güvenli iletişimin basit bir uygulamasını sağlar.

 

 

Kaynak: 

 


Ali Selek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği - İngilizce, Almanca bilmektedir. İlgi Alanları: IOT, M2M, Otomasyon, Robotik, PLC , FPGA
devamı »