Petrol ve Gaz Endüstrisinde Yapay Zeka ve Robotik

29

Günümüzde şirketler ayakta kalabilmek için yeni teknolojileri benimsemek zorunda. Petrol ve gaz endüstrisi, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde değişen bir alan haline geldi. Özellikle yapay zeka ve robotiğin bu alanda kullanılması, petrolün çıkarılmasından müşterilere ulaşmasına kadar birçok süreçte dönüşüme neden oluyor.

Britanyalı enerji şirketi BP’nin Dijital İnovasyon lideri Tim Airey, bu alandaki dönüşüme yönelik çözümlerini açıklıyor. Airey; kuantum hesaplama, blok zinciri, robotik ve yapay zeka gibi teknolojilerin iş süreçlerine nasıl entegre edileceğine yönelik çalıştıklarını belirtiyor. Yeni teknolojilerin bazılarının henüz ticari olarak kullanımının mümkün olmadığı söyleyen Airey, yine de gelecek planlaması için bu teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmasının gerekliliğini vurguluyor.

Bu uygulamalarda için hem akademik hem kurumsal düşüncenin birlikte yer alması, işletme ve bilimsel bakımından farklı alternatiflerin değerlendirilmesi gerekiyor.

Airey, BP’nin yapay zeka anlayışını 6 bölümden oluşan bir piramide benzetiyor. Piramidin alt bölümünde makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alternatifler yer alıyor. Daha sonra bilgisayarlı görüş sistemleri gibi teknolojiler piramitte farklı bir adım oluşturuyor. Piramidin zirvesinde ise bilişsel hesaplama yer alıyor.

 

Kestirimci Bakımın Avantajları

Yapay zekanın petrol ve gaz endüstrisindeki en etkili uygulamalarından biri, şirketlerin varlıklarını izlemelerine yardımcı olma yeteneğini oluşturan makine öğrenmesidir. Oldukça yüksek kaliteli verilerin belirli bir süre boyunca mevcut olduğu herhangi bir alanda, öngörüleri tanımlamak için makine öğrenmesi uygulanabilir. Airey, verilere sahip olmadığınızda ileriye dönük tahminlerde bulunmak çok zor olarak durumu özetliyor.

 

İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 ile Kestirimci Bakım

 

Yapay Zekayla İleri Öğrenme

Endüstride yüksek dereceli yapay zeka kullanılmasının amacı, uzmanların bilgisini bir bilgisayar sistemi ile artırmaktır. Bilgisayar çok daha fazla veriye bakabilir, bilgiyi kodlamıştır ve ne olabileceğine dair farklı senaryoları değerlendirmeye başlayabilir. Böylelikle karar verme sürecinde yararlı bir araç haline gelir.

 

Yapay Zeka ve Robotik Birlikteliği

Bu iki teknolojinin yakınsamasını göz önünde bulundurmak önemlidir. Endüstride ileri seviyede yapay zeka kullanan şirketler, bunu uzaktan etkili bir şekilde çalıştırabilecekleri makinelerle bütünleştirebilirlerse, bu önemli bir avantaj sağlayacaktır.

 

Kaynak:

►disruptionhub