Transformatörden Sensformer’a Dönüşüm

2018 yılında Siemens, dijital transformatör portföyü olan Sensformer’i tanıtmıştı.  O tarihten bu yana, her Siemens transformatörü bu bağlantı özelliklerine sahip olarak tüketicilerine ulaşmakta. Transformatör operatörleri, güçlü bir IoT ağ geçidi aracılığıyla her zaman ve her yerde gerçek zamanlı durum bilgisi almaktadır.

06

Transformatörler,  elektrik üretim santrallerinden bireysel ve endüstriyel tüketicilere kadar, enerji sistemlerinde her kritik noktada yer almaktadır. Sensformer ile transformatörler gerilim dönüştürme cihazı olmanın ötesine geçerek, bilgi noktası haline geliyor. Siemens’in 2018 yılında tanıttığı Sensformer konsepti geliştiriliyor: Dijital ikiz teknolojisine dayanan Sensformer® Advanced, operasyonel riskleri en aza indirirken cihaz kullanımını iyileştirmeye yardımcı olmak için operatöre önemli bilgiler ve özellikler sunmakta.

Sensformer elektrik şebekesinde artan yenilenebilir enerji paylaşımı, dağıtılmış enerji kaynakları, e-mobilite, küresel endüstriyel rekabet ve son olarak en verimli ve güvenilir güç kaynağı arayışı gibi mevcut ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelebilmek için operatörlerini etkinleştirir. Dijital veriye gerçek zamanlı olarak erişilebilirse bu zorlukların üstesinden gelinebilir. Bu nedenle Siemens, transformatörlerin dijital yönetimine öncülük etmektedir.

Bu dijital yönetim, bulut tabanlı bir depolama ve görüntüleme platformuna, gerekli asgari miktarda bilgiyi güvenli bir şekilde akıllı ve sağlam bir IoT ağ geçidi kullanarak iletmektedir.

Sensformer, görüntüleme ve mantıksal çözümleme özelliğiyle gelir. Sensformer operatörleri,  bağlı bulunduğu cihazlar hakkında kapsamlı ve hızlı bir genel bakış elde eder ve bu sayede yapılacak işlemleri geliştirebilirler. Ayrıca ilgili veri platformu, Sensformer’dan gelen bilgileri akıllıca kullanan açık bir ekosistemdir.

Tam güç transformatör portföyü için Auto-Net-Transformatörü, faz kaydırıcılar, reaktörler ve HVDC transformatörlerinin de dahil olduğu Sensformer® Advanced seçenekleri mevcut.

Boyutlandırılabilir Donanım Platformu

Donanım platformu, Sensformer® ve Sensformer®Advanced ürün tekliflerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tüm bağlantı seviyeleri aynı platforma dayanır, böylece bir grup temel Sensformer® ünitelerinden oluşabilir. Bunun yanı sıra gelişmiş üretkenlik veya gelişmiş zeka özelliklerine sahip transformatörlerden de oluşabilir.

Bütün Durumları Bilen Bir Sistem İçin Kapsamlı Veri Seti

Sensformer® veri seti GPS, yağ seviyesi, üst yağ sıcaklığı ve sargı akımı bilgilerini içerir. Sensformer® Advanced bunlara ek olarak soğutma girişi, çıkışı ve ortam sıcaklıkları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar.

Tüm bu veriler mevcut Sensformer® IoT ağ geçidi üzerinden iletilir. Ayrıca, Sensformer® Advanced dijital ikiz modeline dayanan yeni bir teknolojiyle birlikte gelir:

Bir transformatörün durumu anlık olarak bilindiği için, enerji verildiği andan itibaren, dijital ikiz teknolojisi transformatörün gerçek zamanlı tam bir termal görüntüsünü sağlar. Böylelikle doğru kullanım ömrü bilgisini edinmemizi, tüketim simulasyonu oluşturmamızı ve performans tahmini yapmamızı da sağlar. Bunların bir sonucu olarak verimlilik artırılmış olur. Örneğin, transformatör için önümüzdeki birkaç saat için yapılacak yük tahmini, belirli bir süre için dikkate alınan ve hedeflenen ömür kaybı tarafından belirlenir.

►İlginizi Çekebilir: Bina Otomasyonu, Önleyici Sağlık Hizmetidir

Özel Uygulamalar İle Performans Aralığını Genişletin

Şeffaflık, gelişmiş verimlilik, gelişmiş zeka eklendi

Temel Sensformer® portföyü, her transformatör operatörü için şeffaflık sağlar. Sensformer® Advanced ise şimdi bu konsepti yükseltmek ve üretkenliği artırmak için dijital ikiz teknolojisi kullanıyor. Dahası, yükseltme gelişmiş zekâdan daha fazla yararlanma şansı sunuyor.

Geliştirilmiş verimlilik: Fırsatlar ve avantajlar

Sanal sensörler

Sanal sensörler, transformatörün durumu hakkında daha fazla bilgi sağlarken maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

Sanal sensörler, gelişmiş genişletilmiş sıcaklık bilgilerini 3D özellikli görüntüleme ile sağlar. 3D görüntülemenin sensör bildirimcileri( notifier) farklı değerlerin ve bileşenlerin seçilebilir sinyalleridir. Bu bildirim, operatörü cihazın durumu hakkında her yerde ve her zaman bilgilendirmek için parametrelendirilebilir.

Böylece, operatörler cihazları daha iyi kavrar; örneğin,  bileşenlerin durumu hakkında net bir resim işimizi kolaylaştırır. Tarihsel verilerden gelen sinyaller ve olaylar arasında ilişki kurulmasıyla değerlendirme işlemi kolay, anlaşılabilir ve ilk bakışta yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Aktif aşırı yük tahmini

Aşırı yük tahmini, bir transformatörün tarihsel verilerinden elde edilen  gerçek zamanlı termal profiline dayanır. Dijital ikiz teknolojisinin yardımı  ile yük tahmini için herhangi bir zamanda (çalışırken ve diğer durumlar içinde) transformatörün gerçek zamanlı termal görüntüsü simule edilebilir.

Ayrıca farklı yük seviye senaryoları için de simulasyon gerçekleştirilebilir. Böylece  transformatörün dayanabileceği aşırı yük aşırı yük seviyesi operatör tarafından bilinir. Çalışma parametreleri operatörün ihtiyaçlarına düzenlenebilir ve gelecek 2 saate kadar aşırı yük tahmini yapmak mümkündür.

Böylece, iletim kapasitesi çok doğru bir tahmin yapılarak artırılabilir. Aynı zamanda, işletim esnekliği operatörün işletme ihtiyaçlarına göre maksimize edilebilir.

Kullanım Ömrü Tahmini

Önceden tanımlanmış bir süre için gerçek ömür kayıplarının  hesaplanması, bir cihazın işletme modunun retrospektif değerlendirilmesine dayanarak mümkündür. Bu mutlak ve göreceli ömür kayıp tahminlerini mümkün kılar. IEC yükleme talimatlarına uygun olarak daha uzun bir süre için sürekli bir ömür değerlendirmesi yapmak mümkün olabilir. Yük tahmini için bir önkoşul oluşturmak yaşlanma için esnek bir parametrelendirmedir

İzolasyon yaşlanmasının tahminine dayalı kullanım ömrü tahmini ile, operatörler istedikleri zaman yaş profilini veya transformatörlerini değerlendirebilir. Böylelikle transformatörün gerçek yaşlanması hakkında tam bir bilgiye sahip olurlar. (Gelecekteki CAPEX planlanması içinde yararlı bilgileri içermektedir)

Fırsatlar ve avantajlar

Sensformer® Advanced ile daha birçok kullanım durumu mümkündür: nem göstergesi ve trendler; çözünmüş gaz analiz sensörünün entegrasyonu

Ek olarak, yeni sensörlerle değer göstergelerinin sayısını artırarak işlevselliğimizi genişletiyoruz. Gelişmiş zeka (advanced intelligence) seçeneklerimizi özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde genişletmek için birlikte oluşturma moduna geçmeyi dört gözle bekliyoruz.

Kaynak: 

Yazar: Ali Can Çabuker