10:00 13:00

11. Maliyet Düşürme Stratejileri Zirvesi

 

Programımız maliyet düşürme uygulamalarının felsefe haline gelmiş işleyiş süreçlerinden örnekler içermekte ve katılımcılarımızla Uzakdoğu’da veya Batı’da takip edilmesi son derece zor bir hız ve yaratıcı çeşitlilikle başarılı bir şekilde yürütülmekte olan sistemleri, alınan çarpıcı neticeleri hep birlikte paylaşmayı amaçlamaktadır. Günümüzde işletmeler artık pazara hakim olabilmek için yeni ürün konsepti ve bununla birlikte satış taktiklerinin yanı sıra maliyetlerini de stratejik bir şekilde kontrol etmek ve bunun getirilerini de ürün veya hizmetlerine yansıtmak zorundadırlar. Yeni iş dünyasında maliyetler ve optimum zamanda optimum kaliteyle gerçekleştirilen üretim önemli şirket politikaları haline gelmiş durumdadır. İşletmelerin vizyonu ve misyonu da bundan yüzde yüz etkilenmektedir.


Rekabet gücünü artırma hedefli kuruluşlardan dünyanın yaşadığı değişim rüzgarlarını beklemeden maliyetlerini düşürme ve yüksek verim alma stratejileri geliştirerek idealist bir şekilde yola çıkanlar rakiplerine kıyasla daha fazla yol aldılar.


Peki bu teknikleri ve sistemleri uygulayan şirketler bunu nasıl sağlamışlar ve yol almışlardır? Nelerden vazgeçmişler, ne tür araçlarla ve hangi zor kararları almışlardır? Günümüzdeki çoğu firma yöneticisi için maliyetlerin azaltılması kafa sayısının azaltılarak ve kalan iş miktarını geriye kalan uzman çalışanlar arasında yaymak anlamına gelmektedir. Ne yazık ki, bu nihai hedef için yanlış bir yoldur ve çoğu durumda istediğimiz sonuçlar elde edilememektedir.

 

Maliyetlerin düşürülmesi gerçekte israfın yok edilmesi ve verimliliğin ve üretkenliğin artırılması anlamına gelmektedir. Teknolojideki gelişmelerin üretim sistemlerine getirdikleri yenilikler bir yandan maliyet yapılarını değiştirmiş, diğer yandan üretim ilişkilerini çok daha fazla karmaşıklaştırmıştır. Bu gelişmeler maliyet sistemlerini, kontrol sistemlerini, dağıtım sistemlerini, stok yöntemlerini, envanter kontrol ve muhasebe uygulamalarını değiştirmiştir. Bu durum performans değerleme konusunun önemini ve karmaşıklığını arttırmıştır. Hiç kuskusuz ki böyle bir ortamda tam zamanında ve doğru karar vermenin güçlüğü ve taşıdığı risk tartışılmaz ve yenilikçi sistemlerin bize sağladığı faydalar göz ardı edilemez. Daha da daralan bir ekonomi içinde gelirleri artırmak giderek daha fazla zor olmaktadır. Artan küresel rekabet ve mevcut ekonomik kriz pek çok firmayı zorlu piyasa koşulları içinde, yaşamak için yeni yollar bulmaya zorlamaktadır. Günümüzdeki iş ortamında, neredeyse her endüstrideki ve her büyüklükteki firmalar maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadırlar. Ancak, maliyetin düşürülmesi yaklaşımını sadece maliyetin azaltılması stratejisi olarak sürdürmek sunulan ürün ve hizmetler seviyelerinin kalitesini de içerdiği için firmalar dikkatli olmalıdırlar.İki tam gün boyunca sürecek programımızda birinci gün konferans sunumları ikinci gün ise workshoplar gerçekleştirilecektir.


profile

ALİ RIZA ERSOY

Konuşmacı
İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı - Siemens
Bülten 4.0 Aboneliği

Haber ve duyuruları takip etmek için lütfen mail adresinizi bırakın