Endüstri 4.0 veya Endüstriyel Büyük Değişim

Endüstriyel şirketlerin iş süreçlerinde, köklü değişikliklere işaret eden Endüstri 4.0 çağı kesinlikle başlamış bulunuyor. Günümüzde başarının yeni özellikleri; bireyselleşme, özerk yönetim, hizmet odaklılık ve şeffaflık. Bu bağlamda, sadece yeni teknolojinin getirdiği fırsatları değerlendirmenin yanı sıra, yükselen fırsatlar için ekonomik birimlerin hazırlığını iyi şekilde analiz etmeli ve değerlendirmeliyiz.

31

Endüstri 4.0 terimi, internet ile tetiklenen dördüncü endüstriyel devrimi tanımlamak amacıyla tasarlanmıştır. “4.0” olarak numaralandırmasının nedeni buharlı motor’un bulunması Endüstri 1.0’ı ifade ederken, üretim hattı organizasyonu Endüstri 2.0’ı, otomasyon Endüstri 3.0’ı ve günümüzde internetin endüstriyel organizasyonlara girmesi Endüstri 4.0’ı ortaya çıkarmıştır.

 

 

Almanya BITKOM'un (Bilişim Teknolojileri Komitesi)yaptırdığı  araştırmaya göre, şirketlerin %80’i değer zincirlerini dijitalleştirecekler. Dijital hizmetlerle yıllık satışlarında artışla, 30 Milyar Avroluk ek gelir elde etmeyi hedefliyorlar. Alman Endüstrisi’nin yarattığı katma değer 78 Milyar Avro artacak ve önümüzdeki 5 yılda üretim ve kaynak verimliliğinde %18’lik bir artış olacak. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Bunun için Endüstri 4.0 kavramlarını ve faydalarını biraz açmamızda fayda var.

Endüstri 4.0 vizyonunu bir file benzetecek olursak; bu büyük fili istediğimiz yere götürebilmenin yolu ekonomik değerini ve işlevselliğini koruyarak doğru parçalara bölmekten, yani Endüstri 4.0’ın bileşenlerini iyi şekilde anlamaktan geçer.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk

 

Endüstri 4.0 bileşenleri uçtan uca şirketin değer yaratan süreçlerinde bir araya gelir. Bunun için Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda Scheer Grup logosu da olan “Y” sembolü üzerinden anlatırsak; “Y” harfinin sol dalı Müşteri, Sipariş ve Lojistik süreçlerini temsil ederken, sağ dalı Ürün ve Hizmet Geliştirme Süreçlerini temsil eder ve bu süreçler gövdede yani Ürün Gerçekleştirme/Üretim süreçlerinde birleşir. Bütün olarak bu süreçler bir şirketin müşterilerine değer sunduğu uçtan uca, entegre çalışan değer zincirini temsil etmektedir.

 

Endüstri 4.0 ile müşteri süreçleri, müşterilerin çoklu kanallardan ürün/hizmete ulaşabildiği, ürün ve hizmetin durumunu anlık olarak görebildikleri, ürünü kendilerine özel şekilde sipariş edebilmelerini ve ulaşabilmelerini mümkün kılıyor. Endüstri 4.0 ile ürün ve hizmet geliştirme süreçleri, anlık olarak müşteriye özel ürün geliştirmeyi ve müşterinin de ürün geliştirme sürecine dahil olduğu açık inovasyonu mümkün kılıyor. Endüstri 4.0 ile üretim süreçleri ise kendi başına anlık karar alabilen ama diğer üretim alanlarıyla entegre çalışabilen modüler ve esnek üretim alanlarını mümkün kılıyor.

 

 

Endüstri 4.0 teknolojileri içinde ne olduğuna cevap arayacak olursak birkaç örnekten bahsedebiliriz:

► Nesnelerin interneti, internet aracılığı ile sadece insanları birbiriyle iletişime geçirmek için değil, ayrıca malzeme, ürünler ve makinalar gibi “tüm nesneleri” de bu iletişim içerisine almayı sağlıyor.

► CPS’ler (Cyber Physical Systems) ise birbirleriyle ve diğer materyallerle internet aracılığı ile iletişim kurabilen, yazılım ağırlıklı üretim sistemleridir. Kalite ve Üretim akış bilgilerini, kendi içinde barındıran materyaller zeki materyaller olarak tanımlanmışlardır.

► Radio Frequency Identification (RFID) teknolojileri sayesinde, bu materyaller üretim süreçleri içerisinde bağımsız olarak yol alabilirler. CPS sistemleri ve materyaller kapasite ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini sanal arz talep piyasası benzeri ortam üzerinden koordine eder. Örneğin; Bir CPS’in hata vermesi durumunda, başka bir sistem otomatik olarak devreye girerek, sistemin materyal akışını bağımsız olarak organize etmesini sağlar.

► Daha ileri, önemli bir teknoloji olan “in memory” teknolojisi ise üretim sürecinde büyük veri (big data) kümesinin etkin bir şekilde dış bir depolama kaynağına ihtiyaç duymadan düşük maliyetle depolanabilmesini sağlamaktadır. “In memory” sayesinde sensörler makinaların, materyallerin ve üretim ortamlarının durumunu gerçek zamanlı olarak ölçerler. Büyük Veri ile analitik değerlendirme süreçleri sadece geçmiş performansı açıklamakla kalmaz, ayrıca güncel durumu kullanarak acil aksiyon alınmasını sağlar, hatta gelecekteki sistem performansı hakkındaki öngörüyü ortaya koyar.

► 3D Baskı (Printing) gibi yeni teknolojiler (bir parçanın, materyal katmanları içinde 3D geometrik model ile üretilmesi) örnek olarak bir yedek parçanın acilen üretilmesine olanak sağlar.

 

Peki bu kabiliyetlerin müşteriye ne sağladığına örnek verecek olursak; Endüstri 4.0 kabiliyetleri müşteri açısından, tamamen ilgili müşteriye özel üretilen bir ürünün maliyetinin, seri üretim maliyeti ile aynı olmasını, tedarik zincirinin bütün aşamalarında müşterinin anlık olarak talebinin ne durumda olduğunu görebilmesini, hatta ürünle ilgili isteklerini dilediği aşamada değiştirebilmesini sağlamasını örnek verebiliriz.

 

►İlginizi Çekebilir: Almanya'nın Endüstri 4.0 Vizyonu

 

Şirket açısından da iş modeli değişimini örneklendirebiliriz. Artık müşterinin talebi, ürünlerin ve kaynakların mülkiyetinden daha ziyade ilişkili hizmetlere müşterinin erişmesi olması nedeniyle sanayi kuruluşlarının kendi ürünleri ile ilgili fonksiyonlar için, servis sağlayıcı karakterine bürünmesi anlamına gelir. Örneğin; otomobil şirketleri artık mobilite hizmet sağlayıcıları, kompresör üreticileri de hava enerjisi sunar hale geliyor. Endüstri 4.0,  firmanın müşterilerine ürün değil, ürün işlevselliğini hizmet olarak satması anlamına gelmektedir.

 

Ayrıca unutulmamalıdır ki, Endüstri 4.0 yeni üretim ve bilgi teknolojileri ile tetiklense de, insan merkezli organizasyonel anlayışlar önemini korumaya devam edecektir. Hayli otomatize olmuş üretim teknikleriyle bile yalın yönetim, takım oluşturma ve çalışanların motivasyonu önemli başarı faktörleridir. Ayrıca eğitim ve çalışanların sürekli öğrenme isteklerinin olması da önemli başarı faktörleridir. Endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmış bir fabrika değil, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır. 
Geliştirilen stratejilerden birini takip etmek ya da tek başına yeni teknolojiler uygulamak, I 4.0’a hakim bir anlayışınız olacağı anlamına gelmez. Daha doğrusu, I 4.0 adımları geliştirilen bir ana strateji ve plana entegre edilmelidir.
Şirketin hangi ürünü piyasaya sunacağı, karını nasıl elde edileceği, hangi müşteri segmentine hizmet verileceği, hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacağı, kısaca iş modelinin nasıl olacağı gibi soruların sorulduğu; 5 yıllık bir periyot için vizyon geliştirmesi, Endüstri 4.0’ın başarılı olması için kritik başarı faktörüdür.

 

Sonuç olarak, şirketlerin müşteriler için değer yaratan bütün bu süreçleri uçtan uca ve çevik  şekilde dijitalleşiyor. Gelecekte, değer zincirlerini Endüstri 4.0 Vizyon ve Stratejileri doğrultusunda entegre ederek dijitalleşen şirketler diğerlerine göre stratejik avantaj yakalayacaklardır. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var ki, sanayi temellerini oluşturmaya devam eden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, geçmiş oluşumlarını değiştirmeyi gelişmiş ülkeler gibi çok düşünmeden, belirledikleri Endüstri 4.0 Vizyonları doğrultusunda daha hızlı yatırım yapabilir ve daha rekabetçi bir konuma gelebilirler.

 

Scheer GmbH Hakkında

Scheer  olarak danışmanlık hizmet ve çözüm portföyümüzle, müşterilerimizin başarıları için kritik olan tüm şirket süreçlerinde, stratejiden uygulamaya  ve operasyona kadar yüksek kalitede  hizmet sağlıyoruz.  Scheer vizyonu doğrultusunda şirketlerin dijital dönüşümlerinde, sektörlere özel hizmet ve çözümlerin geliştirilmesine özel olarak odaklanıyoruz. Bu amaçla, SAP gibi iş ortaklıklarımızın yanısıra yenilikçi yazılım mimarisi Scheer BPaaS (Business Process as a Service) ve ARIS kabiliyetleri ile Dijitalleşme için çalışan müşterilerimize artan katma değer yaratıyoruz. Müşterilerimiz yönetim danışmanlığı tecrübe ve kabiliyetlerimizin yanı sıra, SAP uygulamaları da dahil birçok danışmanlık projelerinde elde edilen derinlemesine uzmanlıklarımızdan ve Almanya'da kendi veri merkezimizde yönetilen uygulamalardan  yararlanmaktadırlar. 

 

 

Kaynak:

► Vizyondan Uygulamaya Endüstri 4.0 – Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer
www.scheer-group.com