Verilerin Yolculuğu | Tecnomatix

Tecnomatix, üretimde yenilikler ve akıllı stratejiler geliştirmeye yardım eden kapsamlı bir dijital üretim çözümleri portfolyosudur. Siemens’e ait bu teknoloji üretim merkezlerinin zekice kararları en hızlı şekilde almasını sağlayarak verimliliği arttırmakta, düşük maliyetle kaliteli ürünlerin üretilmesine imkan yaratmaktadır. Bu yazımızda Tecnomatix’i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

14

Akıllı Kararlar ve Üretim Verimliliği


Yenilikçi ürünler bulmak başarılı olmak için yeterli değildir. Bu ürünlerin üretiminden piyasaya sürülmesine bütün bir yaşam döngüsü boyunca akıllı kararlar alınması gerekir.


Çevre dostu olan ürünlere talebin artması gibi sürekli değişen iş faktörleri, daha sürdürülebilir üretim ihtiyacı ve küresel pazarlardaki rekabet sebebiyle şirketler çağa ayak uydurabilmek için sürekli yeni iş stratejileri üretmek ve geliştirmek zorundadırlar. Şirketler için sürekli rekabetin ve değişimin olduğu bir ortamda ayakta kalabilmek ve daha fazla pay alabilmek, yaşadığımız zamanda oldukça zorlu bir iştir. Geçmiş zamanlarda ise başarılı olabilmek için yenilikçi bir ürünü bulmak. Fakat bugünün dünyasında benzeri görülmemiş maliyet düzenleyici baskılar ve piyasaya yön veren başarılı şirketlerin üretim kapasitelerini stratejik avantaj olarak kullanmaları, şirketleri akıllı kararlar almak ve verimliliği artırmak doğrultusunda zorlamaktadır.

 

►İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 ile Bilgi Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar

 

Tecnomatix ile birlikte firmaların üretimin tüm yaşam döngüsü boyunca;

► İşletme genelindeki yenileşme sürecinin görünürlüğünün artırılması

► Firmaların, mühendis varlıklarının üretim çıktılarıyla senkronizasyonunun yapılıp piyasaya göre hızının artırılması

► Üretim esnekliğiyle birlikte gelişmekte olan pazar fırsatlarından yararlanılması

► Sermaye ve üretim kaynaklarının devamlı senkronizasyonuyla, sürdürülebilir kârlılık 

► Daha fazla sürdürülebilir üretim stratejileriyle maliyetin azaltılması sağlanarak üretim verimliliği kat kat artırılabilir.

 

 

Tecnomatix’e Giriş

 

Bahsettiğimiz gibi üretim merkezleri gelişen ve değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek için akıllı stratejiler geliştirmek zorundadır. Günümüz küresel pazarında yenilikçi ürünlere talebin, tahmin edilemeyen demografik değişimlere ve rekabetçi piyasadaki yükselen baskılara bağlı olarak hızla değişmesi aslında şirketlerin neden Tecnomatix’e ihtiyaç duyduklarının en net göstergesidir.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Siemens'ten Geleneksel Üretim ile 3D Baskıyı Birleştiren Yeni Yazılım


Tecnomatix maliyeti azaltıp üretimde verimliliği artırmak için akıllı kararlar üreten Siemens PLM yazılımlarından bir dijital üretim çözümleridir. Tecnomatix, imalat mühendisliği, süreç mühendisliği, simülasyon ve üretim yönetimi, bütün üretim disiplinleriyle bağlantılı süreç yenilikleri sunar. Tecnomatix kapsamlı bir dijital üretim çözümleri portfolyosudur ve akıllı kararlar, hızlı ve kusursuz üretim için eşsiz bir yazılım olan Teamcenter® kullanır. Siemens PLM yazılımları, açık bir mimari kullanımıyla teslim zamanının azaltılması ve üretim planlamasındaki güvenilirlik oranının artırılması doğrultusunda dünya standartlarında çözümler sunmaktadır. Sağlam PLM stratejisinin önemli bir bileşeni olan Tecnomatix, ürün tasarımı ve ürün dağıtımı arasında tasarım yürütme ve yönetme süreçlerini içeren bir köprü görevi görmektedir. 


Tecnomatix ürün yaşam döngüsünün dijital sürekliliğini korur. Böylece üreticilerin karlı, verimli ve hızlı bir şekilde ürünlerini üretmesi için gereken üretim operasyonlarını yenileyip geliştirerek verimliliği, kazancı ve hızı artırır.

 

Ekonomik Katkı

 

M.Ö 535-475 yılları arasında Efes'te yaşamış olan filozof Heraklitos’un "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözü doğruluğunu aradan yüzyıllar geçmesine rağmen sürdürüyor. Modern çağda da sürekli değişimle iç içe olan insanlar ve kurumlar bu değişime ayak uydurabilmek için sürekli yeni planlar üretmektedirler.

 

Geliştirilen yeni iş modelleri ve onların temellerindeki karmaşık ilişkilerin arkasındaki itici güç küresel eğilimlerdir. Şirketler ayakta kalabilmek için fırsatları daha esnek, daha üretken ve daha rekabetçi olabilmek için çok iyi kavrayabilmelidir. İşte burada devreye dijital üretimin hayati bileşenlerinden Tecnomatix’i içeren PLM stratejileri devreye girmektedir.

Tecnomatix çözümleri, şirketlerin pazara hızlı bir şekilde girmesini sağlayacak olan yeteneklerini barındıran iş süreçlerini optimize eder. Ürün geliştirmeden teslimata kadar üretim ve tasarım kapasitesini bir hizaya koyarak uzun üretim sürecini kısaltır, prim desteği sağlar, pazar payını yakalar ve marka değerini artırır.


Tecnomatix üretim süreçlerindeki karmaşıklığı en aza indirgeyerek zamanın kaliteli kullanımını sağlar.


En iyi uygulama süreçlerinin yeniden kullanımı, bunları değişen çevreye uyarlama yeteneği ve üretimi kolaylaştırıcı unsurları üreticiye sunmasıyla firmalara önemli bir verimlilik artışı kazandırır.


Üretim maliyetini önemli bir şekilde azaltır ve üretim stratejilerini en geniş anlamıyla açıklar. 


Siemens PLM yazılımları; üretim stratejilerinizi bir dış kaynaktan gözlemlemenizi, geliştirmenizi ve yeniliklerinizi bir hizaya sokmanızı bu sayede üretimdeki süreçlerindeki görünürlüğü artırarak detayları görmenizi ve sorunların kaynağını bulup çabucak çözmenizi sağlar. Tecnomatix’in barındırdığı üretim üzerinde izlenebilirlik, planlama, veri yönetimi, benzetim gibi imkânlar şirketlerin kaliteyi arttırmasına, süreç hesaplamaları yapabilmesine ve uyumun sağlanmasına; tüm bunların sonucu olarak da ekonomik kazancın yükseltilmesine vesile olur.

 

 

Parça Planlama ve Doğrulama

 

Tecnomatix parça planlanması ve doğrulama, parça üretimi yapan şirketlerin üretim süreçleri planlamasını doğru ve verimli bir şekilde tanımlayıp,  üretim sistemlerinin de birbirlerine bağlanmasını sağlar. Planlama verilerini etkili bir şekilde yönetmek sürecin ana görevidir. Üretim planlama takımları en son sürümlere bağlantıyı kolaylıkla sağlayacak şekilde; bilgiyi alıp sıralı süreç adımlarına göre organize etmek ve kolay bir alışveriş zemini sağlamak zorundalardır. Bu çözümlerle birlikte parça planlama şirketlere fonksiyonel olarak; denenmiş ve başarılı olunmuş üretim süreçlerini tekrar kullanımını, planlama süresinin kısaltılıp zaman kaybının önlenmesini, atölyede tercih edilen kaynaklar ve yöntemlerin kullanılmasını sağlar. Atölye personelleri ve sistemler üretim planlama verilerine erişebilip üretimde direkt olarak yer aldığı zaman, oluşacak hataları ve gecikmeleri de azaltmak mümkündür.

 

Veri ve Süreç Yönetimi 

 

Şirketlerin parça üretim planlanması en doğru şekilde belirlenir. Doğrulamayla üretimde kullanılacak method ve sürece karar verilip, kullanılacak araçlar özelleştirilir. Bu uygulamalar; NC programlama, süreç sıralama, kaynak raporlama ve kaynak tahsisi gibi yazılım geliştirme sürçlerinden veri yönetimini sağlar.

Üretim planları direkt olarak üretime bağlanır. Parça makineleme süreçlerini optimize edebilmek için planlar, atölyeye CNC makinelere direkt bağlantıyı ve veri transferi gerçekleştirmeyi sağlayan DNC (Direct Numerical Control) gibi atölye sistemlerine bağlanabilir. Makineleme veri ve kaynaklarına tek elden erişim sağlanarak planlama ve üretim operasyonları senkronize edilebilir.

Parça Planlanması ve Onaylama; imalat mühendislerinden CNC programcılarına, araç yöneticilerinden makinecilere ve şirketin diğer üyelerine, bilgi paylaşımından takım çalışmasına bütün ürün ve üretim süreçleriyle alakalı birimleri yönetir. Bu sonuçlar makine ve araç kullanımı etrafında üretimi maksimize edebilmek yani verimi artırabilmek için atölyeyle uyumlu hale getirilmiş en iyi veri yönetimi ve üretim planlamasıdır.

 

Technomatix Parça Planlama ve Doğrulama kullanımıyla;


► Parça imalat planı oluşturulması yüzde otuz kadar hızlandırılır.
► Araç ve gereçlerin standartlaştırılmasının artırılması gibi kaynak maliyetleri azaltılır.
► Doğru işlen tanımlama ve onaylamayla mevzuata uygunluk sağlanır.
► Direkt bilgi erişimi ile atölyedeki gecikmeler ve hatalar azaltılır.

 

Montaj Planlama ve Doğrulama

 

Tecnomatix Montaj Planlama ve Doğrulama firmalara sanal tasarım, temel senaryolarının değerlendirilmesi ve üretimin yapılabilmesi için en iyi plana hızlıca ulaşılması konularında yardımcı olur.

Üretime başlamadan üretim süreçlerinin planlanması optimizasyonu ve doğrulanmasını sağlar. Süreç planlama iş akışlarının kolaylaştırılmasını, değer katmayan görevlerin otomatikman elenmesini ve en iyi planın onaylanmasını sağlayan araçların geniş bir yelpazede kullanılmasını sağlar. Bu araçlar; süreç tasarımını ve sıralanmasını, materyal üretim faturası (mBOM) yönetimini, hat dengelemeyi, zaman yönetimini, üç boyutlu tesis düzeni ve ergonomik analizi ve bunların yanı sıra daha birçok yeteneği kolaylaştırır.

 

 

Ürün ve üretim yaşam döngüsünün kontrol altına alınmasını sağlar. Temel planlama ve doğrulama, süreç planlamadan ve detaylandırma mühendisliğinden üretim süreçleri yaşam döngüsüne bağlanır. Üretim değer zincirinden sanal kuruluşa bütün birimlerinin bağlantısıyla en iyi üretim stratejileri gerçekleştirilir.


Tecnomatix Montaj Planlama ve Doğrulama kullanımıyla;

► Üretim planlama zamanı ve bunla bağlantılı maliyet yüzde kırk civarlarında azaltılır.

► Montajlama süreçlerindeki şeffaflık artırılarak değişimlerin etkisi yönetilebilir.

► Çok kullanıcılı, işbirlikçi bir ortamda küresel bir mühendisliğe olanak sağlar.

► Daha üretim başlamadan süreçlerin optimize edilmesiyle verimlilik artırılır.

 

Robotik ve Otomasyon Planlama

Tecnomatix Robotik ve Otomasyon Planlamayla üreticilerin, ürünün bütün yaşam döngüsünü yönetim platformu, sanal geliştirme ve benzetim, robot görevlendirme ve diğer otomasyon sistemleri elde etme imkanları vardır.

 

 Optimize edilmiş imalat ve teslimat yönetimi sağlar.
 Planlama ve otomasyon programlama süresini yüzde kırk civarında azaltır.
 Yapım, test ve yükleme süreçlerini önemli ölçüde azaltır.
 Büyük bir verimlilik ve akıllı kararların alınmasında esneklik sağlar.

 

             

Fabrika Tasarımı ve Optimizasyonu

 

Tecnomatix Fabrika Tasarımı ve Optimizasyonuyla, üretim hedefine uygun fabrikalar sanal ortamda en iyi şekilde tasarlanabilir. 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım seçenekleriyle şirketlerin en iyi fabrikalar için en akıllı kararları almasını sağlar.

 

 Tipik 2 boyutlu tasarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında, tasarım süresini %50 azaltır.

 Var olan sistemlerin verimliliğini %20 artırır.

 3 boyutlu tasarımla görünürlük ve tahmin edilebilirlik sağlar.

 Envanterleri gayretli bir süreç sonucunda %30 a kadar azaltabilir.

 

 

Kalite Yönetimi

 

Tecnomatix Kalite Yönetimi mühendislik ve üretim tabanlı ayarlanabilir ürün kalitesini geliştirmeye yönelik akıllı kararların alınmasını sağlar.


 Kalitenin toplam maliyetini gelirin %10 una kadar azaltır.
 Kök neden analiz süresini azaltır.
 Nominal matematik modellerine göre üretim kalite varyasyon analizi yapar.
 Muayene programlama çabalarını otomatikleştirir.
 Özel çözümler üzerinde bağımlılığı azaltmak için endüstri standartlarından yararlanır.
 İş süreçleri ve PLM altyapısını yararlanarak dağıtım maliyetini düşürür.

 


Üretim Süreçleri Yönetimi

 

Üretim Süreçleri Yönetimi firma teknolojilerinin düzenlenmesini sağlayan bir Teamcenter çözümüdür. Üç boyutlu görüntüleme araçlarıyla üretim karar, analiz ve sonuçlarında temiz bir görünürlük sağlanır.

 

 Verimliliği artırır, sürekli gelişimi desteler ve ürün tasarımı girişimlerini artırır.
 Ürün ve üretim takımlarına paralel çalışma ve akıllı kararlar alma imkânı sağlar.


İmalat Bilgi Yönetimi

 

Firmaların, üretim amaçları doğrultusunda değerlerini artırmak, rakipleri ile olan gelişim farkını kapamak veya rekabete uyum sağlamak için dışarıdan ya da içeriden her türlü bilgi kaynağını kurumun faaliyetleri ile bütünleştirerek toplaması, düzenlemesi, çalışanların her birine ulaştırması, dolayısıyla kişisel ve üretim verimliliğine katkı sağlaması gerekmektedir. Tecnomatix imalat bilgi yönetimi konusunda firmalara tek kaynaktan üretim bilgisi ve değişimlerin üretime etkileri gibi çözümler sunmaktadır. Piyasada ürün yaşam döngüsü bilgi yönetimi konusunda en etkili kaynak olan Tecnomatix üreticilere baştan sona bir dijital devamlılık sağlar.


Tecnomatix’le firmalar; liderlik, kurumsal ölçeklenebilirlik, şirket açık yaşam döngüsü, eşsiz bir veri yönetimi ve kontrolü, sektöre özgü özelleşmiş bakış açıları, üretim için PLM,  verimli planlama, optimize sistemler, denenmiş doğrulamalar ve yaşam döngüsü kalitesi gibi birçok avantaja sahip olurlar.

 

Kaynak:

► Siemens

► Technologyevaluation

► Cardsplmsolutions
Bülten 4.0 Aboneliği

Haber ve duyuruları takip etmek için lütfen mail adresinizi bırakın