Hakkımızda;

Buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan endüstri devrimi, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini almıştır. Tarih boyunca sektörel gereksinimlerin; hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde şimdilerde yeni bir sanayi devrimi olan Endüstri 4.0'ın başlangıcında. Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedeflemektedir. Endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmış bir fabrika değil, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır. Sanayi temellerini oluşturmaya devam eden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, geçmiş oluşumlarını değiştirmeyi gelişmiş ülkeler gibi çok düşünmeden, belirledikleri Endüstri 4.0 Vizyonları doğrultusunda daha hızlı yatırım yapabilir ve daha rekabetçi bir konuma gelebilirler. 

 

 

 

Endüstri 4.0 platformu, mühendislik sektöründe dijital yayıncılık faaliyetini başarılı şekilde yürüten ElektrikPort’un, mühendislik sektörünün çeşitli disiplinlerinde başarı ve tecrübeyi sentezlemiş ekip üyeleri tarafından derinlemesine bir araştırma ve uzun vadeli çalışmaları neticesinde Siemens sponsorluğu’nda kurulmuştur. Platformun kurucu üyeleri arasında Scheer, Atos, İnci Holding,  Arçelik,  Durmazlar Makina, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Boğaziçi Yazılım, Analytics Center, CMS Jant ve Makina Sanayi, Lds Lodos Teknik, bulunmaktadır.  

 

Endüstri 4.0 Yolculuğuna Nereden Başlamalıyım

Son zamanlarda üreticilerin kendilerine en çok sorduğu bu soruyu ve dolayısıyla sorunu ortadan kaldırmak için henüz ilk evresinde olduğumuz 4. Sanayi Devrimi konusunda gerçekçi adımlar atmak için hem üretici firmalara hem de teknoloji şirketlerine ciddi görevler düşüyor. Özellikle Almanya, ABD, Çin gibi büyük ekonomi ve sanayiye sahip devletlerin bulunduğu coğrafyalarda yer alan büyük üreticilerin yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, Türk sanayicileri bu devrimi, ancak ellerindeki bütün kaynakları ve imkanları zorlayıp teknolojiye gerekli yatırımı yaparak yakalama şansına sahip olduklarını unutmamalıdırlar. 

 

İhtiyacımız olan en önemli konu, sağlam bir vizyon ve bir yol haritası. Bunu çizerken firmaların kendi üretim dinamikleri, mevcut koşulları ve iyileştirme noktalarının farkında olmaları; sektörel dinamikleri ve beklentileri iyi analiz etmeleri çok önemli. Bunun yanında “İnternet”, “birbirine bağlı ürünler, makineler, insanlar, işletmeler”, “sanallaştırma” gibi konseptleri merkezine oturtan Endüstri 4.0 vizyonunu ve beraberinde gelecek fırsatları da iyi anlamak gerekiyor. Belirsiz bir yolda kaybolmak yerine, adımları doğru belirleyip doğru zamanda atmak, rekabette de firmaları bir adım öne taşıyacaktır.

 

Günlük yaşantımızda etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz, yakın bir zamanda baş döndürücü bir hızla hayatımızı değiştirecek “Internet of Things” konsepti, Endüstri 4.0 ile fabrikalara girerek üretim ortamlarımızı daha akıllı hale getirecek, karmaşık ürünleri daha kısa sürelerde ve en yüksek kalitede üretmemizi sağlayacak. Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve ayakta kalmak için üreticilerin bu gelişmeleri bir an önce yakalaması ve geç olmadan, bugün adım atması gerekiyor. Geleceğin lider firmaları, zamanı doğru değerlendiren firmalar olacaktır. 

 

4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan ve merkezine, birbiriyle açık bir İnternet ağı üzerinden iletişim halinde olan ürün, makine, operatör gibi üretim elemanlarını alan yeni nesil “Akıllı Fabrika”ların kurulmasında ve bu dönemin üretim sektörünün yaşam biçimi olmasında Endüstri 4.0 Platformu,  üretimde farkındalık yaratmak, Endüstri 4.0 çerçevesinde firmaların ve kişilerin atacağı adımların belirlenmesinde öncülük edebilmek amacıyla kurulmuştur. Platform, bu sanayi devriminde gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan gelişmeleri haber, teknik içerik yayıncılığı, röportajlar ve saha etkinlikleri ile sektördeki ilgili tüm kesimlere ulaştırmayı ve üretimin geleceği bilincini Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Endüstri 4.0 platformu, üyelerinin profesyonel gelişimlerine ortak olmayı ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Endüstri 4.0 platformu olarak profesyonellerin paylaşım yolu ile Yeni Sanayi Devrimi’ne dünya ile eş zamanlı olarak geçebileceğimize inanmaktayız. Bu nedenle yürüteceğimiz çalışmalarda, paylaşım ve birlikteliği, topluluğumuza temel olacak bir değer olarak görüyoruz. Platformda birliktelik, her üyenin kendi bilgi ve deneyimlerinden diğer üyelerinin de yararlanmalarını istemesi ile olacağının bilincindeyiz. 

 

Platform üyelerimizin ve paydaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla; eğitim, seminer, panel, workshop ve sosyal aktiviteler düzenleyerek toplumun farklı kesimlerine ulaşacağız.  Bu çalışmalar ile bize katılacak her üyemiz ise paylaşım ağımızın giderek büyümesine ve tüm sektörde Endüstri 4.0 bilincinin daha da yaygınlaşmasına olanak sağlayacaktır. 

 

Platform, hedef olarak aşağıdaki konu başlıklarını araştırır, tartışır, ülke gündemine taşıyıp okuyucuları, destekçileri ile paylaşır:  

 En son Üretim Teknolojileri, Ar-Ge çalışmaları ve Endüstri 4.0 konseptinin Türkiye sanayisi ile entegre olması ve analiz çalışmaları
 Endüstri 4.0 vizyonu ve yol haritası
 Endüstri 4.0’ı uygulamada karşılaşılan zorluklar, Yönetim, Teknoloji/BT ve Organizasyonel Problemler
 Üretim teknolojileri konusundaki son gelişmeler
 Firmaların Stratejik odağının belirlenmesi, iş modellerinin yeniden tasarlanması, 
 Farklı etkinlikler, seminerler, fuarlar ve konferanslar, eğitim programları
 Endüstri 4.0’a geçişlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 Her üretim sektörüne ayrı ayrı özel uygulama önerileri
 Eğitim sistemimizin Endüstri 4.0 konseptindeki entegrasyonu
 Yazılı, görsel ve dijital medyada Endüstri 4.0

 

Endüstri 4.0 Platformu, web sitesi, sosyal medya kanalları, e-bülten tanıtımları, eğitim setleri ve süreli yayınları ile Türkiye’de Endüstri 4.0 sektörü ile ilgilenen tüm kesimlerin birbirine en hızlı ve doğrudan ulaşabileceği, sektör hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapabileceği bir ortam oluşturmaktadır. Tüm sektör bileşenlerini “Üretimin Geleceği” konseptinde Türkiye’nin En Büyük Platformu’na davet ediyoruz.

 

İLKELERİMİZ

 Daima gelişen kaliteli hizmet vermek
 Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak
 Yeni ve yaratıcı çözümler üretmek
 Güvenilir işbirliği kurmak
 Objektif olmak
 Sonuç odaklı olmak

 

Vizyon

Türk Sanayisi'nin dijital dönüşümünde tarafsız ve güvenilir bir rehber olup; küçük, orta ve büyük ölçekli tüm sanayi kuruluşlarının buluştuğu, öğrendiği ve paylaştığı platform olmak. 

 

Misyon

Türk Sanayisinin Dijital Dönüşümü'nde Öncü Olmak

 

Endüstri 4.0 Logosunun Hikayesi

İkon, "Türkiye'nin Platformu" algısını gözeterek turkuaz, sürdürülebilirlik ve ekoloji  vurgusu sağlamak adına yeşil ve IT rengi kabul edilen koyu mavi tonların birleşimiyle tasarlanmış olup; çizgisel hatlarıyla Endüstri 4.0'ın sürekli ve dönüştürücü gücünü yansıtmayı amaçlar.

İkon odak noktasında "e" harfi yer alan logo; endüstri/elektrik/elektronik gibi ilgili terimlerin ilk harfinden yola çıkarak bu alanları güçlü şekilde temsil eder.

Logo metin alanında endüstri 4.0 ibaresi farklı font ve baskın şekilde vurgulanmıştır. "Türkiye'nin" ve "Platformu" kelimeleri mavi tonda kullanılarak ikon rengiyle bütünleşir.

İkon ve metin alanlarında dinamik bir yapının benimsendiği Endüstri 4.0 logosu, spiral yoğun çizgileri ve geçişli yeşil renk kullanımı sayesinde Endüstri 4.0 & Sürdürülebilirlik ilişkisini de vurgulamayı hedefler.


Bülten 4.0 Aboneliği

Haber ve duyuruları takip etmek için lütfen mail adresinizi bırakın