Endüstri 4.0 Uygulama için Yol Haritası

"4. Sanayi Devrimi" olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 alanında, Scheer uygulama yol haritası ile birlikte müşterilerine rehberlik ediyor. Çizdiği yol haritasıyla yapılanma ve somutlaştırma sağlayarak iş sonuçları ve dönüşümü güvence altına alınıyor.

31

Endüstri 4.0 Uygulama Zorlukları

Müşteriler için Endüstri 4.0’ı uygulamada karşılaşılan zorluklar Yönetim, Teknoloji/BT ve Organizasyonel Bölümler olmak üzere üç ana başlık altında gruplanabilir. Yönetimin aklında bu yatırımı yapmaya değer görmesi, elde edeceği faydalar ve mevcut iş modelini tehlikeye atıp atmadığı gibi sorular varken; organizasyonel bölümlerin bunu nasıl uygulanacağını bilememesi, iyi fikirlere karşın iş faydasının ortaya konamaması,fikirlerin gerçekleşmesi için diğer departmanlara ve uzmanlara ihtiyaç duyulması ve mevcut Bilgi Teknolojileri (BT)’nin yavaş olduğu ve esnek olmadığı endişesi hakimdir. Teknoloji tarafında temel zorluklar ise; mevcut esnek olmayan uygulamalar ve sistemler, kısa vadeli gereksinimleri gerçekleştirme önceliğive BT yol haritasının sürekli değişmesi olarak özetlenebilir. Aslında Endüstri 4.0 ayrı ve izole bir teknoloji ya da yalnızca bir BT  konusu değildir. Yönetim metodları, endüstri bilgi birikimi ve teknolojiden oluşan entegre bir yaklaşım kritik başarı faktörüdür. İş süreçleri ile her üç boyut arasında önemli bir ilişki vardır.

 

 

Endüstri 4.0 için Yol Haritası

Endüstri 4.0 yol haritası; stratejik odağın belirlenmesi; iş modelinin yeniden tasarlanması, transformasyonun planlanması ve bunun uygulamaya geçirilmesi olarak 4 ana fazdan oluşur. Stratejik odağı belirlerken; stratejik seçenekler belirlenir ve önceliklendirilir, ilgili değer zinciri tanımlanır ve potansiyele yönelik ilk değerlendirme yapılır. İş modelinin tasarlanması fazında; ilgili süreçlerin analizi yapılır, değişim ve riskler belirlenir, iş-müşteri-tedarikçi süreç senaryoları tanımlanır, uygulamalar önceliklendirilir ve iş modeline olan etkisi değerlendirilir.Planlanan uygulamalar projeler olarak bir araya getirilmesi, iş gerekçelerinin tanımlanması ve proje & portföy yol haritasının oluşturulması, transformasyon planlaması fazında yer alır. Son faz olan transformasyonun uygulanmasında ise tanımlanan uygulamalar,dönüşümhayata geçirilir ve sonuçlar izlenerek öğrenilen dersler kayıt altına alınır.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk

 

Endüstri 4.0 için Scheer Katma Değeri

Endüstri 4.0 değişiminin şirkete ve iş modeline olan etkileri, buna ilişkin stratejinin nasıl olması gerektiği ve zorlukları barındıran bu değişim yolculuğunda Scheer müşterilerine rehberlik eder. Scheer, Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda çıktığınız yolculukta Endüstri 4.0’ı yapılandırarak ve somulaştırarak; iş sonuçlarını ve dönüşümü güvence altına alır.

Scheer olarak Endüstri 4.0 yaklaşımımızı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Sistematik yaklaşım, Endüstri 4.0 ile ilgili fırsatların hayata geçmesi potansiyelini artırır.

Endüstri 4.0’ın potansiyel faydaları, ilgili değer zincirini analiz ederek elde edilir.

Teknik olarak yapılabilir her şey yapılmamalıdır – İş gerekçesi karar verici faktördür.

“Altın Gol” diye birşey yoktur.Uygun stratejik alanlarda yönetilebilir  ve sürdürülebilir Endüstri 4.0 faaliyetlerine odaklanılmalıdır.

 

Referans:

Vizyondan Uygulamaya Endüstri 4.0 – Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

http://www.scheer-group.com

 

Scheer GmbH Hakkında

Scheer  olarak danışmanlık hizmet ve çözüm portföyümüzle, müşterilerimizin başarıları için kritik olan tüm şirket süreçlerinde, stratejiden uygulamaya  ve operasyona kadar yüksek kalitede  hizmet sağlıyoruz.  Scheer vizyonu doğrultusunda şirketlerin dijital dönüşümlerinde, sektörlere özel hizmet ve çözümlerin geliştirilmesine özel olarak odaklanıyoruz. Bu amaçla, SAP gibi iş ortaklıklarımızın yanısıra yenilikçi yazılım mimarisi Scheer BPaaS (Business Process as a Service) ve ARIS kabiliyetleri ile Dijitalleşme için çalışan müşterilerimize artan katma değer yaratıyoruz. Müşterilerimiz yönetim danışmanlığı tecrübe ve kabiliyetlerimizin yanısıra, SAP uygulamaları da dahil birçok danışmanlık projelerinde elde edilen derinlemesine uzmanlıklarımızdan ve Almanya'da kendi veri merkezimizde yönetilen uygulamalardan  yararlanmaktadırlar.

İletişim

Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş.

Uphill Towers A blok Kat.2 D.11 Dereboyu Cad. Fesleğen Sok.
TR-34746 Ataşehir-İstanbul | Türkiye

Tel.: +90 216 455 41 22 | Fax: +90 216 455 48 33

 e-mail: info-tr@scheer-group.com

http://www.scheer-group.com