Dijitalizasyon Rehberi – Siber Güvenlik

Endüstri 4.0 ile birlikte gelen geniş ağ ve yüksek oranlı veri paylaşımı, firmaların siber güvenlik talebini hızla artıracaktır. Bu yüzden büyük şirketler siber güvenliğe yönelik uyarlanmış bir risk yönetim sistemi ve güvenlik stratejisine ihtiyaç duymakta, faaliyet ve kazançlarının kötü yönde etkilenmemesi için operasyonel güvenlik ve koruma geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Ürünlerin, verilerin ve fikri mülkiyetin yetkisiz ve kötü emelli kişilere karşı korunması amacıyla şirketler mutlaka siber güvenlik önlemleri almalı ve Endüstri 4.0’a uyum sağlamak amacıyla mevcut güvenlik sistemlerini de sürekli geliştirmeliler.

01

Verilerin Güvenlik Riski

Endüstri 4.0, dijitalizasyon, nesnelerin İnterneti (IoT), yeni servisler, veriler ve bağlantılar” aynı zamanda bilgisayar korsanlarına veri hırsızlığı ve endüstriyel casusluk için yeni yollar açmaktadır. 4. Sanayi Devrimiyle büyük şirketler siber risk tehdidinin artacağına inanmakta ve bunun için çözüm yolları araştırmaktadırlar.


Siber saldırılar, eğer önlem alınmazsa Endüstri 4.0 üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilirler. Akıllı üretim sistemlerini, veri paylaşımını, geniş veri ağlarını bozabilecek virüsler, şirketlerin üretim faaliyetleri üzerinde çok kötü etkiler yaratabilir. Fakat büyük şirketler bu risklerin gelişmiş risk yönetimi ve güvenlik stratejileri etrafında önlenebileceğini düşünmektedirler. 

 


Kapsamlı Siber Koruma Nasıl Sağlanır?

Birçok şirket bu konuda birbirlerinden farklı stratejiler geliştirmektedir. Siber güvenlik konusunun bu denli önemli olmasının sebebi stratejilerin değişmesiyle tehditlerin bu stratejilere ayak uydurabilmesidir. Yani her geliştirilmiş güvenlik stratejisine karşı yeni bir güvenlik tehdidiyle karşılaşmak olağandır. Bu yüzden güvenlik önlemleri sürekli güncellenmeli ve denetlenmelidir. Yani saldırılara karşı korunmak isteyenler korsanlardan hep birkaç adım önde olmalıdır. İşte, Siemens gibi büyük kuruluşlar hem kendi şirketlerine hem de müşterilerine bu bağlamda tehdit risklerini en aza indirmek için kapsamlı teknikler geliştirmektedirler. Bu teknolojiler günceldir ve yeni tehditlere karşı hep bir devamlılık içinde uyum sağlamaktadırlar. Güvenlik önlemleri sadece gelen tehdidi önlemeye çalışmakla yetinmemeli, gelecek tehditlere karşıda stratejiler geliştirilip önlemler alabilmelidir. Kapsamlı bir siber koruma sağlanabilmesi için bu çok önemlidir. 

 

 

► İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 ile Bilgi Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar

 

Siemens bu yüzden devamlı ve derin bir savunma konsepti geliştirmiştir. Bu güvenliğe çok kapsamlı bir bakış açısıdır ve kurumların faaliyetlerinin tüm yaşam döngüsüne entegre olacak devamlı bir sistemdir. Yani güvenlik faaliyetleri, geliştirme ve mühendisliğin yanı sıra servis ve operasyon faaliyetleri sırasında da göz önünde bulundurulacaktır. Bu kullanıcılara fiziksel güvenlik, ağ güvenliği ve sistem-yazılım bütünlüğünü birleştirerek kapsamlı ve devamlı güvenlik mekanizmaları sağlayacaktır.

 

Ayrıca Siemens’in güvenlik portfolyosunda bulunan birimler arasındaki gelişmiş iletişim, sorunların çözülmesini sağlayabilecek önemli unsurlardandır. Güvenlik çözümleri otomasyon sistemleri ve endüstriyel üretim merkezleri arasında bir şebeke operasyonu gibi çalışmalıdır. Tamamen entegre otomasyon, endüstriyel iletişimin verimliliğini ve endüstriyel güvenlik, siber tehditlere karşı üretim merkezlerinin kapsamlı korunmasını sağlamaktadır. Endüstriyel güvenlik hizmetleriyle riskleri azaltmak ve üretim devamlılığını sürdürmek için sürekli koruma sağlanmakta ve uçtan uca siber güvenlikle tam kapsamlı, gelişmiş bir güvenlik anlayışı oluşturulmaktadır. Siemens Pazarlama Müdürü, Oliver Narr, “Endüstriyel güvenlik; üreticiler, entegratörler ve otomasyon sistemleri operatörleri için önemli bir endişedir. Siemens bu sorunun çözüm adresi olacaktır” diyerek Siemens gibi büyük şirketlerin bu konuyu ne kadar çok önemsediklerini bizlere göstermekte ve yapılan çalışmalarının ciddiyetini anlamamızı sağlamaktadır.

 

 

Sonuç olarak, Endüstri 4.0 ile gelen bağlantı ve iletişim protokolleri ile birlikte önemli ölçüde artacak siber tehditlere karşı kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını korumak büyük bir ihtiyaç olacaktır. Siber güvenlik konusunun önemli olmasının sebebi ise, veri hırsızlarına, bilgisayar korsanlarına ve endüstriyel casuslara karşı önlem alınılmazsa yıkıcı sonuçlarla karşılaşabilecek olunmasıdır. Bu yüzden büyük kuruluşlar geliştirdikleri güvenlik stratejileri ve teknikleri ile tehditleri en aza indirmeye hatta yok etmeye çalışmaktadır.

 

Kaynak:


►Affinitysearch
►Techradar
►Kaspersky