MES SIMATIC IT ile Akıllı Takım

Üretim şirketleri için rekabet gücünün artırılması zorunludur. Üretim yürütme sistemi, firmanın bütün entegrasyon bileşenleri için çok önemlidir ve global tesisler arasında maksimum kalite ve üretim optimizasyonu sağlar. Siemens imalat sanayilerinde karşılaştığı zorlukları araştırma ve anlama konusunda öncü firmalardan biridir. Bu karşılaştığı sorunların çözümü için SIMATIC IT yi sunmaktadır.

15

SIMATIC IT sayesinde üretim optimizasyonu iyileşirken müşterilerin pazardaki duyarlılığını artırmış olur. SIMATIC IT ile karmaşık tedarik zincirleri ile imalat faaliyetleri ve iş süreçlerinin senkronize bir şekilde çalışması sağlanır. Ayrıca marka değerini arttırmak için inovasyon verimliliği sağlayacak gerçek zamanlı değerlendirme yeteneğine sahip drivelar üretilmiştir.

 

►İlginizi Çekebilir: Endüstri 4.0 Uygulama Stratejileri

 
 

SIMATIC IT Beyin Takımı

SMATIC IT beyin takımı, imalat takımı ve Ar-Ge takımının tamamlayıcısıdır. Veri çekme sayesinde MES SIMATIC IT takımından gelen verilerin dönüşüm ve bağlamları üretilen ürünlerin içine bilgi olarak konulmaktadır. Buna karşılık olarak bu bilgilerin görüntülenmesi ve analiz edilmesi pano, rapor ve analitik araçların kullanımı yoluyla yapılmaktadır.

Ekonomik baskılar ve piyasa dinamikleri güçlü üreticileri tedarik zinciri boyunca tasarruf ve pazara tepki göstermesini sağlar. Operasyonel iyileştirmeler bu durumu kurtarırken bu süreç için üretim zekası gerektirdiğini ortaya çıkartır. Üretim zekası (Manufacturingintelligence) veri üretimi ve genel ticari görünümü bağdaştırarak önemli bilgileri korelasyon ile yakalamaktır. Yani veri tabanındaki veri ambarlarını birleştirir, dönüştürür ve gerçek zamanlı bir bağlamlaştırma ile tek veya çoklu üretim faaliyetleri sunar. Üretim faaliyetleri sırasında toplanan tarihsel ve iş verilerini birleştirir.

SIMATIC IT'nin başka bir faydası ise kullanıcı arayüzleri ve raporlamalar için standart bileşenler üzerinden veri dağıtımı yapmasıdır. Operasyonel kararlar alınırken, gerçek zamanlı veri madenciliği kullanılmaktadır. MES SIMATIC IT iş performans göstergeleri için "ham gerçek zamanlı üretim verilerini çeviren bir veri motoru" denilebilir. Bu yapıda farklı sistemlerde (etiket tabanlı, ilişkisel veritabanları, kurumsal uygulamalar) santralde bulunan verilerin büyük bir miktarı bir veri ambarında toplanır ve yapılandırılabilir bir veri yapısı ile saklanmaktadır.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Vaka Analizi | SpaceX'in Uzaya Ulaşım için Sağladığı Avantajlar

 

SIMATIC IT platform üretim ve ERP tedarik zinciri ve diğer sistemler arasındaki entegrasyonu kurar ve geniş bir iş bağlamında verileri imalat yerlerine göre belirler. SIMATIC IT Intelligence suite kullanıcının veri gereksinimlerini cevaplar. Gerçek zaman veya olay odaklı gösterge tabloları ya da rol tabanlı veri erişilebilirliği, navigasyon, filtreleme, hesaplamalar gibi şeyler kullanarak yanıt verir.

 

SIMATIC IT Avantajları

SIMATIC IT akıl takımı gerçek zamanlı kurumsal bir farkındalıktır.

Gerçek zamanlı performans ölçümleri yaparak küresel değerlendirme yapar. Böylece karar vericiler kendilerine göre iş yürütme süreçlerine karar verebilirler.

Kullanıcıların SIMATIC IT yoluyla üretime hemen başlama imkanları vardır.

Sistem üretim yürütme entegrasyonuna sahiptir.

Şirketlerin önceki yatırımlarını koruma yeteneğine de sahiptir. Ayrıca SIMATIC IT akıl takımı faaliyetlerinde verimliliği iyileştirmek için yeni iş öngörüleri bulunur ve fırsatları ortaya çıkararak karlılığı artırır.

 

 
 

SIMATIC IT Üretim Takımı

MES SIMATIC IT üretim takımı, tüm üretim ihtiyaçlarını kapsayan bir IT( Bilgi Teknolojileri) çözümüdür. Fabrikada tedarik zinciri operasyonları içinde verimliliği artırmak için iş sistemleri (EEG ERP) ile kontrol sistemleri arasında bağlantı kurar ve eksiklikleri tamamlar. SIMATIC IT üretim takımı 3'e ayrılabilir.

 

SIMATIC IT Framework

SIMATIC IT Framework çevredeki fonksiyonları modeller ve SIMATIC IT’nin farklı bileşenlerini grafiksel olarak derler. Belirli bir düzen tanımlamak için çalışmalar yapar.

 

Bileşenlerin görevlerini tetikleme ve senkronize etme adımları

 

SIMATIC IT Production Modeler

Yapılandırma ve çapraz komponent koordinasyonu ile tasarım, kalite, MES, ERP, PLM arasında etkileşim oluşturur.

 

SIMATIC IT Components

Mühendislik ve içinde oluşturulmuş mimari yapıyı birbirine uyumlu hale getirir. İşlevsellik bakımından entegre görevi görür. Sipariş üzerine malzeme yönetimi, performans analizi, rapor yönetimi, planlama, yazılım, laboratuvar entegrasyon hizmetleri, bilgi yönetimi ve ürün şartname gibi şeylerin yönetimini sağlamaktadır.

 

►İlginizi Çekebilir: Verilerin Yolculuğu | Technomatix

 

Giderek artan dinamik ve rekabetçi pazarda talep ve güvenli karlılığı karşılamak için, üreticilerin tedarik zincirlerine, senkronize üretim faaliyetlerine ve gerçek zamanlı görünürlüğe ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü verimliliği arttırmak, uyum ve değişime cevap verebilecek önemli kararlar alınmak için firma içerisinde iş performans ölçümlerinin üretim ölçümleri ile entegreli olmalıdır. Hangi üretim alanın nasıl etkileyeceğinin üzerinde durulmalıdır. Amaç her zaman operasyonların maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak olmalıdır. Bu entegreler için IT üretim elemanları, malzeme, ekipman, personel, prosedürler, iş ve işletim sistemlerini kontrol eder.

SIMATIC IT üretim takımı iş süreci modellemesi ve yüksek seviyede entegre olmuş bileşenleri birleştirme görevini üstlenir. Bu görev üretim yönetimi, yürütme kollarını, fabrika içindeki sistemleri ve tedarik zinciri faaliyetleri ile uyumlu üretim süreçlerini tutar ve ERP (İş sistemleri) ve kontrol sistemleri arasındaki sistemi kapatır. Ayrıca SIMATIC IT üretim modeli tanımlar ve üretim faaliyetlerini tetiklemek için modeller oluşturur. Son olarak ise ürün tanımı yönetimi, üretim sipariş yönetimi, anahtar performans göstergeleri (KPI) hesaplama, genel ekipman etkinliği (OEE), raporlama, planlama, laboratuvar bilgi yönetimi (LIMS), kalite güvencesi yönetimini gerçekleştirmektedir.

 

SIMATIC IT Ürün Takımı Avantajları

SIMATIC IT üretim takımı genel tedarik zinciri verimliliğinin artırılması için gerekli koşulları sağlayarak iş lojistiği (genellikle ERP) ve kontrol sistemleri arasındaki boşluğu doldurur. SIMATIC IT’nin benzersiz yaklaşımıyla kullanıcılara kolayca uyum sağlar ve yeni ihtiyaçlar ve iş süreçlerini değiştirme imkanı verir. Böylece kullanıcıya geniş bir esneklik sağlar.

SIMATIC IT üretim takımı daha fazla müşteri odaklı olup piyasada ki herhangi bir harekete göre üreticilerin hazır olmasını sağlar ve iş modeli belirler.

SIMATIC IT üretim takımı kullanıcılara mevcut düzenlemelere uygun etkili değişiklikler yapmasına yardımcı olur.

 

SIMATIC IT Production Order  Manager ile Yapılabilecekler

 

ERP den indirilen ithalat üretim siparişlerine ulaşma.

Manuel olarak yeni üretim emirleri oluşturma.

Tüm spesifik detaylı bilgiler sayesinde üretim siparişlerini özelleştirmek.

Manuel veya otomatik olarak üretim siparişlerini gönderme.

Düzenli olarak ilerleme durumlarını izlemek.

Yapılacak üretim siparişleri hakkında arşivleme yapılması

 

XML kodlarıyla İthalat Siparişleri

 

Ayrık Üretim Süreçleri için SIMATIC IT

Ayrık endüstriler genellikle bireysel ya da ayrılmış birim üretim gerçekleştirirler ve genellikle birim üretim düşük hacimde ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Yeni pazarlar, yeni malzemeler ve yeni teknolojiler talep artışlarını arttırırken, verimlilik için üretim süreci, kalite ve kontrolün hızı arttırılıp maliyetin düşürülmesi gereklidir. Bu noktada SIMATIC IT’nin yararları;

Yüksek esnek süreçleri ve verimlik

Tam entegrasyon ve kalite talepleri

Senkronize üretim süreçleri ve optimal tedarik zinciri yönetimi

İşletme maliyetlerinde azalma

 

 

Hibrid Üretim Süreçleri için SIMATIC IT

Bu konu yiyecek içecek, tütün ve eczacılık olarak çeşitli segmentlere ayrılır. Bu sektörlerde kalite yönetimi optimizasyonu, üretim maliyetleri işlemleri gibi kilit konuları yönetmek zordur. Ayrıca üreticilerin verimliliğini maksimize etmesi önemli husustur. Bu konularda SIMATIC IT ise;

Mevzuata uygunluk desteği

Yüksek verimlilik ve esneklik üzerinde döngü oluşturma

Kalite güvencesi

Yüksek tesis verimliliği sağlamaktadır.

 

Sürekli Üretim Süreçleri için SIMATIC IT

Malzeme kalitesi ve güvenliğinin yanı sıra sürekli üretim en önemli husustur. Bu konularda SIMATIC IT şu şekilde destek sunar;

Otomatik veri toplama

Entegre bilgi akışı

Gerçek zamanlı üretim izleme desteği sunar.

 

 

SIMATIC IT AR-GE Takımı

Kısa yenilik döngüleri

Dalgalı, emniyetsiz piyasalar

Düzenlemelerin değişmesi

Küreselleşme ve konsolidasyon

Karmaşık ve özelleştirilmiş ürünler

Büyük veri hacimleri

Sayısallaştırma ve yeni teknolojiler

Dünya da bu tarz belli kurallar ve değişimler vardır. SIMATIC IT Ar-Ge takımı iyi düşünülmüş gerçek hayatın gereksinimlerini yanıtlayan ve bu gereksinimlerini müşterilerinden öğrenen bir yapıdır. Süreç sektöründe Ar-Ge sürecinin yönetmek oldukça zordur ve bunun için belirli bir platforma ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat esnek şekilde hızlı ve başarılı yeni ürün geliştirme sistemleri oluşturulmuştur.  Dünyada ki şartlar ile SIMATIC IT Ar-Ge yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesi ve optimize süreçlerini yöneterek bunu başarmaktadır. Üretim süreçleriyle aynı sistem platformunu paylaşan SIMATIC IT Ar-Ge sadece yeni ürün tasarımlarını kolaylaştırma değil üretim süreçlerinin entegrasyonu, ürün ve üretim maliyetlerini optimize etmek için süreçlerin iyileştirmesi için çalışır. SIMATIC IT Ar-Ge tüm Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan modüler, ölçeklenebilir yazılım platformudur.

Kaynak:


SIEMENS

 


Safa Bilginer

Lisans: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Makine Mühendisliği meraklı, dinamik, araştırmacı, developer
devamı »
Bülten 4.0 Aboneliği

Haber ve duyuruları takip etmek için lütfen mail adresinizi bırakın