Dijital Dönüşüm Neden Birçok Fırsat Yaratır?

Siemens AG’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO’su Professor Siegfried Russwurm, dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 platformunun bir üyesi olan Siemens’in çalışmalarını anlatıyor.

31

Dünya bugünkü kadar birbiriyle daha yoğun bir iletişim içinde olmamıştır. Gaz türbinleri, demir yolları, üretim tesisleri veya medikal görüntüleme teknolojisi fark etmeksizin, dijital boyutun çeşitli alanlara eklenmesiyle dünyamız daha zengin bir hal almaktadır. Dünyanın artan entegrasyonu ve dijital dönüşüm, teknoloji ve iş için önceden hayal edilemeyen bir potansiyel üretmektedir. Siemens bu fırsatlardan yararlanmak için çok iyi bir şekilde konumlanmıştır. Endüstri 4.0 platformunun bir üyesi olan şirketimiz Almanya'daki dijital yenilikler için gereken şartların gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

 

►İlginizi Çekebilir: Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sn Ali Rıza Ersoy ile Endüstri 4.0 Röportajı

 

Dijital dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen şirketlerin özel bilgi ve becerisinin olması gerekmektedir. Şirketler aynı zamanda tüm endüstriyel değer zinciri boyunca kendi işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan know-how teknolojisine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu işlemlerin yalnızca bireysel yönüne bakmak yeterli değildir; bütünsel bir bakış açısı geliştirilmelidir. Siemens tüm üretim süreci ve gelişiminin her adımının entegrasyonu için bir kalite seviye standardı belirlemiş durumdadır ve bu yıllardır devam etmektedir.

 

Dijital ve Fiziksel Dünyalar Arasında Gelişen Bağlar

Belirgin bir şekilde kendimizi en önemli büyüme hedefi endüstrinin dijital dönüşümü  olan bir şirket olarak belirledik. Siemens'in başarılı bir geleceğe doğru ilerlemesi için bu hedefe doğru yönelmeye karar verdik. Bütün iş sürecimizdeki başarılı ve karlı büyümeyi başarmak için stratejimizi iki temel üzerine konumlandırdık.

 

Professor Siegfried Russwurm

 

►İlginizi Çekebilir: Dijitalizasyon Rehberi | Siber Güvenlik

 

Bunların ilki teknolojik bir bileşenden oluşmaktadır. Bunlar bilgi tabanlı servisler, varlık yönetimi, fabrika optimizasyonu ve sektör bazlı endüstriyel yazılım gibi dijital tekliflerdir.  Yeni iş fırsatlarının büyümekte olduğu alanlardan biri de otomasyon ve elektrikselleşme sistemlerinin evrimleşen dijital dönüşümüdür. Kendi kendine öğrenebilen otomasyon, kendini teşhis eden ve durum bazlı bakım; bunların hepsi endüstriyel değer zinciri için önemlidir.  

Bu dönüşümün sunduğu fırsatları dünyadaki somut uygulama alanlarına çevirmekteyiz. Ayrıca en yüksek düzeydeki teknolojiyi sağlayan bir şirket olarak kalite gereksinimlerini yerine getirmekteyiz.

Araştırmalar bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin merkez araştırma departmanımız olan Corporate Technology şirketin tüm birimlerini yeni yöntemler ve inovatif çözümlerle desteklemektedir. Bu yöntem ve çözümler daha kısa döngüler ve müşteriyle yakın iş birliği içinde endüstriyel yazılımlar geliştirmemize yardım etmektedir. Aynı zamanda şirket içerisinde bilgi odaklı servislerin gelişimini teşvik eden platformlar oluşturmaktayız ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda Mobility birimimiz demir yolu şirketlerine servisler için müşteriye özel partnerlik modelleri sunmaktadır. Yangın esnasında eski, düzenli ve planlı olmayan modeller yerine güvenli ve planlanabilir kullanımı temel alan trenler buna örnektir.

 

 

Dijital veri akışını şase ve motordan elde etmekte, onları araç gelişim sürecimizdeki simülasyon verileriyle karşılaştırmakta ve onları akıllı veriye dönüştürmekteyiz. Bir başka deyişle sadece sistem ve bileşenlerin mevcut durumları hakkında bilgi veren değil aynı zamanda algoritmaları geleceği tahmin etmek için kullanan verilere dönüştürür ve işe yaramaktadır. Örneğin tren operatörleriyle iş birliği içinde olarak belirli rotalarda trenlerde sorun yaşanmamakta ve trenlerin hazır bulunma oranında  %99,9’a ulaşmaktayız.

 

Dijital Bir Şirket İnşa Etme

Dijital şirket de ikinci önemli unsurdur, çünkü teknolojik güç tek başına yeterli değildir. Uzun vadede başarı için sistematik olarak Siemens’i dijital bir şirket olarak geliştirmekteyiz. Bu, sürecimizi ve şirketimize ait birikimimizi yeni dijital dünyaya adapte etmemizi gerektiren dijital dönüşüm stratejimizin ikinci önemli dayanağıdır. Temel ve ileri gelişim programlarımızda kendimizi yeni çalışma metotlarımız için hazırlıyoruz. Farklı disiplin ve departmanlarla nasıl iş birliği yaptığımızı yeniden planlıyoruz ve partnerlerimizle yaptığımız işlerde yeni yaklaşımlar ediniyoruz. Bu alanda dünya çapındaki startup'larımızdan çok şey öğrenmekteyiz. Tüm bunların nedeni yeni şirketlerin başarısının sadece yeniliklere açık olunmasına değil aynı zamanda hız, esneklik ve kullanıcı dostluğuna dayanmasıdır.

 

 

Ancak sadece kendi içimizdeki gelişmelere bakmıyoruz aynı zamanda şirketimizin dışında gerçekleşen gelişmelerde de yer almaktayız. Kendi şirketimi temsil etiğim alanlardan biri olan Endüstri 4.0 platformundaki yerimiz bunun güzel bir örneğidir. Bu platformun en önemli amacı Almanya’nın üretimdeki lider pozisyonunu daha da geliştirmek ve güvence altına almaktır. Somut olarak ifade edilmek istenirse; katılımcı şirket ve kurumların çalışanları global standartların kurulumu için bir güç oluşturmak ve üretici şirketlere yönelik genel şartları geliştirmek için politikacılarla diyalog kurmaktadırlar. Aynı zamanda birbiriyle bağlı üretimlerin güvenliğine yönelik talepleri dile getirmekteyiz, çünkü bu talepler üretici, operatör ve kullanıcıların Endüstri 4.0’ı başarılı bir şekilde uygulamaları için çok önemlidir. Son olarak dijital dönüşümün iş çevresi ve onu yöneten yasal yapı üzerinde ne tür etkileri olduğu sorusunu yöneltmekteyiz. Endüstri 4.0’ın tam olarak uygulanmasının biraz zaman alacağı ortadadır. Bununla birlikte bugün birçok Endüstri 4.0 çözümünün Almanya'da başarılı bir şekilde uygulandığını görebiliriz. Bu çözümler kullanıcı ve müşterilerin faydası için çeşitli şekillerde kullanılmaktadırlar. Araştırma projelerindeki potansiyel çözümlerden test atölyelerinde deneme sürüşlerine kadar kapsamlı olmakla birlikte başarılı bir şekilde devam eden somut projeler üzerine olan etkisi de Endüstri 4.0’ın bir vizyondan çok daha fazlası olduğunu göstermektedir.

 

 

Dünya Çapında İş Birliği 

Açıkça söylemek gerekirse Siemens dijital bir şirket olmak için sistematik çabalarını sürdürecektir. Bu bizim hedefimizdir ve dünya çapındaki yaklaşık 34000 çalışanımız özveriyle bunun üzerinde çalışmaktadır. Buna ek olarak hem Almanya’da hem de dünyada şirketler için gelişimin devam etmesi için diğer şirketler, laboratuvar birimleri, bilim adamları ve politikacılarla yakın iş birliği içinde çalışacağız, çünkü bu üretimde ve çevresinde gruplanan hizmet sağlayıcılarının da özellikle Endüstri 4.0 kapsamı içinde bize sunulan potansiyelden maksimum faydalanmasının tek yoludur.