2017 için En İyi 10 Bulut Eğilimi

2016 yılı bulut teknolojilerinin en yoğun yaşandığı yıl olmasına rağmen tam anlamıyla buluta geçişin gerçekleşmediği görülmektedir. CIO'lar barındırılan bilgi işlem ve veri depolamada buluta öncelik veriyorlar. Ancak uzun süreçli olan bu yolculuğa kademeli bir şekilde yaklaşmayı tercih ediyorlar. Bu konudaki en büyük öncelikleri bulut deneyimine sahip, eğitimli ve uzman bireylerle çalışmayı tercih etmeleri olmuştur.

11

Birçok yeni şirket ve küçük işletmeler çalışmalarına bulut üzerinden gitmeye devam etmektedir. Bununla birlikte işletmeler, kuruluşlarından bu yana yavaş ama istikrarlı bir hareketle başarıya ulaşmayı hedeflemişlerdir. Veri, yazılım, veri hibrit ekosistemleri ve altyapı kurulumları, kurumların çoğunun önceliği olmuştur. Bu yazıda 2017'yi şekillendireceği öngörülen trendlerden öne çıkanları incelendi:

1) IT (Information Technology), Yetenekleri Değiştirir

Bulut teknolojilerinin benimsenmesi ile bulut uzmanlığına olan talep artmıştır. Bununla beraber IT,  ustalık gerektiren işlerde ve yeni iş akışlarında bulut tabanlı eğitimlere öncelik vermiştir. Kuruluşların teknoloji yol haritalarını yürütmeleri için IT, yetenekleri değiştirmeyi hedefliyor. Eğitim programları, bulut güvenliğine, barındırılan veri tabanlarına ve hizmet olarak altyapı üzerine odaklanmaktadır. Tüm bunlar IT yöneticilerini, DevOps uygulamalarında ve AWS, Azure ve Google Cloud Platformu gibi bulut platformlarında deneyim sahibi adayları aramaya yönlendiriyor.

IT, yaklaşımları yeniden yönlendirmeye başladı. Bulut ile ölçeklenebilirlik ve bakım gibi kaygıların tümü ancak halledilir hale geldi. IT yerine, sürekli geliştirilmesi ve projelerin teslim edilmesi için daha yeni yöntemler benimsiyor. Örneğin barındırılan sunucuları destekleyen bir POC (Proof of Concept )’yi, bir tür demo ortamının müşteri lokasyonunda gerçekleştirilmesi,  tek kullanımlık bir kaynak olarak görüyorlar. Ancak daha farklı stratejik projeleri yürütmek için yeni bant genişliği sağlayarak IT 'ye birkaç saat içinde dönebilir ve faaliyetlerini durdurabilirler.

 

2) Kuruluşlar Karma Bir Dünyayı Benimsiyor

Birçok organizasyon kurum içinde bulut ortamlarını içeren karma bir gerçeklik yaşamaktadır. Bu karma gerçekliğin için bulut, yerel olarak depolanmış veriden ve kurum içi altyapıdan ayrılmamıştır.

Karma bir ortamda verimli kalmak için şirketlerin kurum içi ve bulutta çalışan çözümlere ihtiyacı vardır. Burada hibrit yazılım devreye giriyor. Hibrit yazılım insanlara herhangi bir yerde saklanan verilere bağlanmalarını sağlar. Onlara kurum içi veya genelde,  bulut için servis seçimi yapma seçeneği sunar. Ve CIO'ların tüm işlerinde tek bir çözüm ile yatırım yapmalarını sağlar. Son kullanıcı için bu çözümler, karmaşık hibrit ortamlarını birleşik bir sistem olarak işleve koyar. Bunlarla beraber IT için faydalar daha önemli bir hale gelmiş oluyor. Buna örnek olarak hibrit yazılım yatırımlarının, işletmelerin tümünün bulutlu bir geleceğe doğru hareket etmelerinde destek olmasını verebiliriz.

 

3) IT, İş Kullanıcılarının Aktif Partneridir

Hizmet olarak yazılım adıyla bilinen SaaS uygulamalarının erkenden benimsenmesi, IT için sorun teşkil etmektedir. Ancak IT şu anda ilk hareketi yapıyor;  proaktif olarak bu uygulamaları inceliyor, güvence altına alıyor ve destekliyor.

Bulut çözümleri çoğu zaman iş gereksinimleriyle uyumlu çalışır ve IT bilgisi olmadan da kabul edilebilir. Bu da güvenlik açıklarına, lisans sorunlarına ve desteklenmeyen uygulamaların çoğalmasına neden olabilir.

Ancak bulutun birçok işletme için stratejik bir öncelik haline gelme sürecinde IT,  iş kullanıcıları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmakta ve popüler uygulamaları proaktif bir şekilde incelemektedir. Sonuç olarak, SaaS uygulamaları tümüyle işe entegre edilebilir. Buradan hareket edilirse IT uygulamaları, ilgili veri akışlarına bağlayabilir, güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir ve çözümlerini tüm organizasyonda ölçeklendirebilir.

 

4) Yazılım Yönetimi, IT ve İş Yaşamını Geliştirir

Yerel olarak kurulu yazılım, IT'nin dağıtılmış uygulamaların görünürlüğünü son kullanıcıya özel hazırlanmış esneklik özelliğini zorlaştırıyor. Fakat barındırılan hizmetler, IT'nin son kullanıcıların kişisel tercihlerini engellemeden uygulamaları denetlemesini sağlıyor.

Kurumsal politika ve güvenlik standartlarının koruması olarak, IT genellikle masaüstü yazılımı için indirme haklarını ve uygulama izinlerini kısıtlamaktadır. IT tarafından dağıtılan bulut uygulamalarının gittikçe artan benimsenme oranları, yazılım kilitleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Barındırılan uygulamalar yöneticilerin,  kullanımı izlemesine ve özellikleri her an yönetmesine izin verir. Bu, IT'nin kimlik doğrulama, veri güvenliği ve kullanıcı izinleri gibi şeyleri hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlar. Ayrıca, son kullanıcılar üzerindeki kısıtlamaları azaltmaya yardımcı olur. Böylece iş kullanıcıları uygulamalarını seçme ve özelleştirme özgürlüğüne sahip olur.

 

5) Barındırılan Uygulamalar İç İşlerin Faaliyetlerini Düzenler

İşletme işlemleri, yazılımı, donanımı ve kişileri yönetmek için önemli yatırımlar gerektirir. Fakat işletmeler şimdilerde maliyetleri düşürmek ve çevikliği artırmak için SaaS'a bakıyor. Kurum içi büyük  işletme uygulamaları, büyük maliyetleri oluşturuyor. Bu uygulamalar, CRM hizmetlerinden ERP'ye ve İK yönetimine kadar her şeyi sağlıyor. Ancak uygulamak pahalı, aylar süren planlar gerektirir ve dağıtımı yıllar alabilir.

Fakat bugün SaaS, tesislerde bu parçaların yerini almaya başladı. Örneğin, Concur, Zendesk, NetSuite, Workday ve Tableau'dan barındırılan ürünler, işletmelerin dağıtım yüklerini azaltarak,  yazılımda el ile bakım ve güncelleme gereksinimini ortadan kaldırarak operasyonel esneklik kazanmalarına yardımcı olur.

 

6) Uzun Vadeli Müşteri Başarısı ve Benimsenmesi Önceliklidir

Bulut platformlar, kurum içi dağıtımlar ile ilgili birçok zorluğu ortadan kaldırıyor. Buna karşılık, bulut yazılımı satıcıları odak noktalarını satış noktasının çok ötesine taşıyor. Ürünün benimsenmesini ve işletme değerini sağlamak için müşterilerle birlikte çalışıyorlar. Yazılım yenilemelerini değerlendiren müşteriler artık büyük maliyetlerden endişelenmek zorunda olmayacaklar. Bu değişim, memnuniyet oranlarını ve işletme değerlerini ön plana çıkarıyor.

 

7) Bulut Servis Sağlayıcıları Bölgesel Veri Düzenlemelerinin Karmaşıklıklarını Ortadan Kaldırır

Veri gizliliği ve egemenliği ile ilgili yeni hükümet politikaları küresel şirketler için önemli zorluklar teşkil ediyor. Zorlukları aşmak adına çözüm olarak işletmeler büyük bulut servis sağlayıcılarına yöneliyor. Bulut sağlayıcıları küresel olarak çalışır ve bugünün veri egemenlik yönetmeliklerini karşılayan bölgesel veri merkezlerini korur. Aynı zamanda, genellikle bireysel işletmeler için maliyeti yüksek olan mevzuat değişiklikleri için izleme ve planlama ekipleri de bulunmaktadır. Bulut hizmetlerinden yararlanarak, kuruluşlar pahalı yerel veri merkezlerini korumaktan ve bunun yerine işlerini büyütmeye odaklanmaktan kaçınabilirler.

 

8) Esnek Analiz, IoT'nin Son Sürat Devam Eden Meydan Okumasını Çözer

Şimdilerde çok miktarda IoT verisi, bulut depolama alanında kolayca depolandığından odaklanma  yakalamadan analize kaydırılıyor. Kuruluşlar, bulut barındırılan verilerin çeşitli biçimlerine kesintisiz olarak bağlanacak ve entegre olacak analitik araçlar talep ediyor. IoT verileri heterojen olma eğilimi gösterir ve Hadoop kümelerinden noSQL veritabanlarına kadar birçok sistemde saklanır. Tüm bu verilere erişmek ve anlamak küçük bir başarı olarak adlandırılır. Sonuç olarak, insanlar, çok çeşitli veri kaynaklarına kesintisiz olarak bağlanan ve birleştiren analitik araçlara ihtiyaç duyar.

Dünya genelinden bir örnek verecek olursak; Yeni  Zelanda şirketi olan MainPower, uzun zamandır IoT ağının birçok farklı veri kaynağından bilgi edinebilmek için çabalıyor ve uzun süreli çalışmalar yapıyor. Ancak bugün MainPower, şirketin verileri çeşitli kaynaklardan ve çeşitli formatlardan analiz etmesini sağlayan esnek bir iş zekası çözümü dağıttı. Şirket, farklı IOT verilerini tek bir görüşte birleştirerek sorunlu bölgeleri hızla tespit edebilir. IoT verisinin "son sürat "ine olan bu çözüm ile MainPower verimlilikleri artırabilir ve alt birimleri iyileştirebilir.

 

9) Servis Sağlayıcılar Yazılım Dağıtımından Değişim Yönetimine Geçerler

Barındırılan yazılımın büyümesi, oyunu servis sağlayıcılarını değişime götürüyor. Buluta geçtikçe servis sağlayıcılar, müşterileri için dağıtım danışmanları yerine güvenilir danışman haline geliyor. Bu değişim servis sağlayıcılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Konu uzmanları olarak, değişim yönetiminden yeni teknolojinin kültürel olarak benimsenmesi için en iyi uygulamalara kadar değişen bulut dağıtımları konusunda rehberlik ediyorlar. Bu yenilikçi hizmetler ile sağlayıcılar, katma değerleri artırarak buluta katkı sağlıyor. Dağıtımlar ve müşterileri buluta taşıyarak desteklemeye yardımcı olurlar.

 

10) İşbirliği, Tüm Uygulamalar İçin Standarttır

İşbirliği zaman alır ve bu zaman diliminde birçok şey gerçekleşir. Aslında, son zamanlarda işbirlikçi görevlerin % 50'den fazlası bir araya toplandı. İşbirliği zaman alır ve bir sürü şey olur. Aslında, işbirlikçi görevler son zamanlarda% 50'den fazla toparlandı.Bununla birlikte bulut uygulamalarına eklenen özellikler, ofisteki ekip çalışmasını düzene sokmaya yardımcı oluyor.

İşbirliği konusundaki yoğunlaşan kurumsal odaklanma, toplantıların takvim ve e-posta zincirlerini kontrol altında tutması nedeniyle verimliliklerin ve stresin azalmasına neden oldu. Bulut uygulamaları tüm bu sorunlara kesin çözüm bulmaya başladı. Uygulamalar, uygulama içi sohbet, mesajlaşma ve yorum yapma gibi dahili işbirliği araçları ile çözüm üretmeye devam ediyor. Bağımsız işbirliği araçlarına ihtiyaç hızla düşüyor. Verilerle işbirliği yapmak daha kolay hale geliyor.

Bulut uygulamalarının bu yeni bileşimi, insanların odaklanabilmeleri ve üretken olmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda işbirliğini, zaman alıcıdan katma değere etkin bir şekilde dönüştürüyor.

Tüm bu trendler, bulut teknolojilerinin 2017'de birçok alanda kullanılacağına işaret etmektedir. İlerleyen zamanlara bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu durumun ilerleyen zamanlarda netleşmesi beklenmektedir.

Kaynak:

► Lookaside

 

Yazar: Canan Bulut