IBM Watson 4. Sanayi Devrimine Öncülük Edecek

4. sanayi devrimini yaşadığımız bu günlerde IBM tarafından geliştirilen Watson süper bilgisayarı veri analizi alanında oldukça öncü bir teknoloji olacak. Geliştirilen bu teknoloji ile Endüstri 4.0’ın en önemli alanlarından biri olan IoT(Nesnelerin İnterneti) arasında sağlanan entegrasyonun bir ürünü olan Watson IoT üretim tesislerinde köklü değişimlere sebep olacak. Detaylar içeriğimizde.

29
IBM Watson New York merkezli IBM firması tarafından geliştirilen bir yapay zeka programı. Watson'nın en önemli yeteneklerinden biri mükemmel bir veri analizi kabiliyetine sahip olması. Milyarlarca veri içerisinde çok hızlı bir şekilde tarama gerçekleştirerek, doğal dilde sorulan sorulara cevap verebiliyor. Watson süper bilgisayarı 80 teraflop hızında yani saniyede 80 trilyon adet kayan nokta (floating point) işlemi yapabiliyor. Ayrıca süper bilgisayar yüksek kabiliyetli insan fonksiyonlarına cevap verebilmek için 6 milyondan fazla mantık kuralına karşılık gelen 200 milyondan fazla sayfa bilgiyi veri deposunda barındırıyor. Watson barındırdığı yapay zeka algoritmalarıyla da birçok çözümlenmesi zor soruna çözüm sunabiliyor. Watson süper bilgisayarı temel olarak aşağıdaki bileşenleri bünyesinde barındırıyor.
 
Watson'ın Temel Bileşenleri
 
Apache UIMA yani yapılandırılmış bilgi yönetim mimarisi
Apache's Hadoop, bilgi işlem ortamında geniş veri kümelerinin işlenmesini destekleyen Java tabanlı yazılım
SUSE Enterprise Linux Server 11, şuanda mevcut olan en hızlı Power7 işlemcili işletim sistemi
2880 çekirdekli işlemci
15 terabayt RAM
Ön işleme tabi tutulan 500 GB veri
Doğal dil işleme ve makine öğrenimi için bilgi alımı amacıyla tasarlanmış IBM DeepQA yazılımı
 
Watson sadece tüketici bazındaki kullanıcılara hitap eden çözümler sunmakla kalmıyor aynı zamanda endüstriyel üretim hatlarındaki sorunlara da bir takım çözümler getirebiliyor. Endüstriyel üretimde makineleşmenin artmasıyla birlikte oldukça karışık yapıda üretim tesisleri ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlaşmış makinelerin bulunduğu bu tesislerdeki arızaları gidermek için kapsamlı bilgi, deneyim ve kritik müdahaleler gerekmektedir. Bu tür sistemlerde oluşabilecek bir sıkıntı üretim hatlarında aksaklıklara neden olduğu gibi dolaylı olarak bu aksaklıktan kaynaklanan zarara da neden olur.
 
 
 
 
 
Watson IoT
 
Watson ile Endüstri 4.0'ın en temel taşlarından biri olan IoT'un entegrasyonu işletmelerin çalışmasını ve çalışanların fiziksel dünya ile etkileşimlerini tamamen değiştiriyor. Üretim tesislerindeki hemen hemen her aracın IoT sayesinde internete bağlı çalışmasıyla birlikte işletmeler, gerçekleştirdikleri işlerin birçok yönünü geliştirmek üzere ortaya konulan verilerden yararlanabilecek. 
 
Aygıtları kolay ve güvenli bir şekilde birbirlerine ve internete bağlayan ve fiziksel dünyadan bir şeyler öğrenen Watson IoT'un üretimde kullanılması üretim tesislerinde verim artışını sağlayan şu faktörleri meydana getirir:
 
Üretim tesislerinde yeni bir görünürlük düzeyi ile verim artışı
Performans optimizasyonu ile maliyet düşüşü ile verim artışı
Analize dayalı bakım sağlamak için işletme varlık ve ekipmanlarının takibi ile verim artışı
Kaynak kullanım optimizasyonu ile verim artışı
Verimli enerji kullanımı ile daha uygun maliyet sağlanmasıyla ortaya çıkan verim artışı
 
Üretim tesislerinde kazanç güvenilirliğini artırmaya, süreç ve ürün kalitesini iyileştirmeye, teftişleri otonomlaştırmaya, OEE'yi (Toplam verimli bakım) artırmaya, garanti maliyetlerini azaltmaya ve bakım çizelgelerini ve kaynakları optimize etmeye yardımcı olması amacıyla IBM IoT'nin analitik ve zihinsel güçlerinden yararlanılır. 
 
Watson IoT platformu çözüm sunduğu bazı alanlar şu şekilde listelenebilir:
 
Otomotiv
 
Watson IoT ile geliştirilen otomobiller sürücüleri ve araçlarıyla internet ile her zamankinden daha bağlantılı sistemler ortaya koymaktadır. Araçlar sadece yollarla değil aynı zamanda sürücüleriyle de bağlantılı olacak. Bu yapı ortaya yeni iş alanlarının çıkmasını da sağlamaktadır.
 
Watson IoT  ile internete bağlanan araçlar araç kullanıcılarına ve araç filo operatörlerine araç deneyimlerini en iyi duruma getiren bilgileri sunmak için gerçek zamanlı analizler yapabiliyor. Sürücülerle ilgili bilgiler, araçlardan ve araç içi verilerden türetilerek maksimum güvenliği sağlamaya yardımcı oluyor.
 
Elektronik
 
Elektronik endüstrisinde Watson IoT sistemi buzdolaplarından kurutuculara, bulaşık makinelerinden kahve makinelerine, elektrikli süpürgelerden elektronik diş fırçalarına kadar elektronik sektörünün tamamının IoT sisteminden yararlanmasını planlıyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesiyle çok uzun zamandır süregelen ticari modeller bozulacak gibi görünüyor.
 
 
 
İmalat
 
İmalat sektörü için Watson IoT sektörü şekillendiren analitik ve zihinsel yetenekleri uygulayarak üretime katma değer sağlayabilir. Watson IoT ile üretim tesislerinde oluşabilecek arızaları  öngörmek ve önlemek için operasyonel veriler analiz ediliyor ve bu verilerle üretimde kaliteyi artırmak ve maliyetleri azaltmak için sorunların daha önceden algılanması sağlanıyor.
 
Ürün Geliştirme
 
Watson IoT'un, ürün geliştirme süreçlerinde hızla gelişen teknoloji dünyasında kullanıcıyı mühendislik araçlarında uzak tutmaması son derece hayati öneme sahip bir durum. Endüstriyel zekanın somut, fiziksel, ve dijital verilerle birleşmesiyle kullanıcıya birçok alanda yardımcı olunabiliyor. Watson IoT ile üretime başlanmadan önce hataların önlenip, performans sorunlarının belirlenmesi, tasarımın sürekli doğrulanması ve standartlara uygun yapılması gibi konulardan güncel bir şekilde emin olunabiliyor. 
 
 
Watson İle Diyalog
 
Almanya'nın Mannheim kentinde John Deere firması ile bir projenin parçası olarak gerçekleştirilen pilot uygulamada Watson sorun giderme makinesi olarak teknisyenleri destekliyor. Servis personeli merkezi bilgisayara başvurmak için akıllı telefonlarını kullanıyor. Merkezi bilgisayara erişen personel sorununu dile getiriyor. Daha önce belleğinde bulunan verilere dayalı olarak sistem makinenin türünü tanımlıyor, hatayı analiz ediyor ve değerlendiriyor. Watson uygulanması gereken somut önlemleri önermeden önce bakım uzmanı görüşlerini Watson'a aktarıyor. Bu şekilde daha önceleri yapılan işlerde ortaya çıkan sorunları görüşleriyle birlikte analiz eden Watson ortaya somut bir çözüm önerisi çıkarıyor. Bu kısımda kullanılan Watson'ın alt yapısındaki zihinsel bilgi işlem teknoloji uygulamaları neredeyse sonsuz sayıda. IBM, Hannover Messe 2016'da bu sorunlar bir çözüm olacak oldukça umut verici bir prototip sergiledi. Bu aşamadan bir sonraki adım IBM'in bu işi "Watson İle Tamir Deneyimi" uygulaması haline getirmesi. 
 
Herkes için Yapay Zeka
 
IBM'in geliştirdiği uygulama, ek bir program ya da kurulum olmaksızın bir şirketin üretim sahasındaki makineler için yapay zeka kullanımını mümkün kılıyor. Watson'ın tüm işlevleri dahil olmak üzere tüm uygulama mantığı IBM Cloud sisteminden çıkarılmış. Sistemde bir grafiksel kullanıcı arayüzünün Watson'ın arızalı makine hakkında bilgi edinmesinin sağlaması adına kullanıcılar el kitaplarını, fotoğrafları ve grafikleri görüntü tanıma ve diğer ilgili verilere yardımcı olması için  IBM Cloud'a yüklerler. Bu yüklenen veriler Watson'ın bilgi birikiminin temellerini oluşturur. 
 
IBM, Watson'ın şirketlerin kendi özel ihtiyaçlarına adapte olabilmesi ve yapay zekanın servis teknisyenlerine yardımcı olabilmesi için uygulamanın kaynak kodlarını kendi bünyesinde barındırıyor. Watson ile özgürce iletişim kurulabilmesine izin verilmesindeki amaç teknik kitapçıklarda ve eğitim oturumlarında paylaşılan bilginin avantajlarından yararlanmak. 
 
Daha bilinçli kararlar vermek ve üretimde sistemleri en verimli şekilde optimize edebilmek için geniş IoT verilerinden yararlanan Watson IoT platformu, kullanıcılara kolaylık sağlamak adına Endüstri 4.0'ın temellerini oluşturan daha birçok çeşitli teknolojiden de faydalanıyor. Bunlardan birkaçı da şu şekilde:
 
Doğal Dil İşleme ve Watson
 
Watson sözcüklerle kullanıcının vermek istediği anlam ve niyeti arasında otomatik bir bağlantı kurarak diğer veri kaynaklarıyla ilişkili belirli bir çözüm sunabiliyor. Bu yapı iletişimden diller arası çeviriye, metni sese dönüştürmeden kavram öngörülerine kadar birçok alanda kullanılabiliyor.
 
Makine Öğrenimi ve Watson
 
Watson süper bilgisayarı veri işlemeyi otomatikleştiren ve öğrenilen verileri sistem önceliklerine göre sınıflandırabilen bir makine öğrenimi algoritmasını da içeriyor. Makine öğrenimi sayesinde Watson belli koşullarda beklenen sorunlar oluştuğunda bu sorunları otomatik olarak anlamlandırabiliyor ve bu verileri IoT verilerine entegre edebiliyor. 
 
Watson Görüntü Analitiği
 
Watson video verilerindeki modelleri ve görünümleri yapısal olarak izleyebiliyor. Bu yapı geçmiş olaylar ışığında oluşan verileri yeni oluşan durumları daha iyi anlamlandırmak için makine öğrenimi verileriyle bir araya getirebiliyor.
 
Watson Metin Analitiği
 
Bu yapı kaynaklardaki büyük hacimli verilerde ilişkilendirmeler elde etmek için web tarayıcı günlüklerini, yorumlarını, teknisyen bakım günlüklerini ve çağrı merkezi görüşme kayıtlarını sorunlara daha kolay çözümler bulabilmek amacıyla analiz ediyor. IBM'in süper bilgisayarı ile nesnelerin interneti teknolojisinin entegrasyonu sahip olduğu hız ve birçok yazılımsal algoritmalarıyla gelecekte birçok endüstriyel unsuru hem somut hem de soyut olarak değiştirecek gibi görünüyor. 
 
Yazar: Muhammed Ahmet ALKAN
 
Kaynak:
IBM
Hannovermesse