Enerji 4.0 | Enerji Sektöründe Dijitalleşme

Dijtalleşme, gün geçtikçe daha da fazla sektörü etkisi altına almaktadır. Enerji sektörü ise şimdiye kadar tüm endüstriyel devrimlerin anahtar sektörü olarak görülmüştür. Mevcut dijital sanayi devriminin enerji sektöründe yaratacağı değişikliklerin detayları içeriğimizde.

13

Endüstri 4.0’dan Enerji 4.0’a

Endüstri 4.0 sürecinde sıkça kullanılan diğer terimler, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti (IoT), akıllı fabrika, akıllı ürün, büyük veri, bulut ve M2M’dir.

Endüstri genel olarak bu gelişimin önemini fark etmek konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün; yaşama, çalışma ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizi temelden değiştiren bir devrimin başlangıcında olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilmekteyiz. Enerji endüstrisi de bu sürece daha fazla dahil olmaktadır. Enerji 4.0, Alman hükümetinin Dijital Gündem 2014-2017'nin bir parçası olarak tanımladığı kilit alanlardan biridir. Bunun yanı sıra, Bochum IBE konferansındaki "Avrupa için Dijital Tek Pazar: Enerji Sektöründe Karşılaşılan Zorluklar" sunumu da Avrupa Komisyonu için konunun önemini göstermektedir.

Enerji 4.0 Kavramı

Endüstri 4.0 gibi yaygın bir terim haline gelmeyen Enerji 4.0, enerji sektöründeki dijitalleşmeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Enerji 4.0 devrimine neden ihtiyaç duyulduğu aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Fiziksel enerji dünyasındaki hızlı değişim

► Yenilenebilir kaynaklarla alakalı kesintiler

► Nükleer enerjinin kullanımdan kalkmaya başlaması

► Linyit, sert kömür, yağ ve gaz gibi kaynakların da kullanımından kalkmaya başlaması

► Yeni iletim ve dağıtım şebekeleri

► Depolama

Ticari dünyadaki hızlı değişim

► Ayrıştırma

► Ticaret

► Piyasadaki yeni firmalar

► Piyasadaki yeni ürünler

Verilerin akışı ve toplamının hızlanması

Bu süreçte Enerji 4.0 için en önemli bileşen siber-fiziksel sistemlerdir. Siber fiziksel sistemler, fiziksel bileşenlerden oluşan ve bilgisayar tabanlı algoritmalardan tarafından kontrol edilen ve izlenen sistemlerdir. Enerji endüstrisi, sanayi devrimi ile büyük ve kompleks bir siber fiziksel sistem haline gelmektedir. Enerji sektöründeki bu gelişmeler ise Endüstri 4.0’ı maddi anlamda olumlu yönde etkilemektedir.

Siber-Fiziksel Sistemlerden Oluşmuş Bir Fabrika Birimi

Enerji sektörünün öğelerinden üretim, iletim ve dağıtım, perakende satış, ticaret ve tüketim alanlarındaki gelişmeler sensör tabanlı haberleşilebilir otonom sistemler ile günden güne artmaktadır.

Bunun dışında; Endüstri 4.0’ın kritik teknolojik ve haberleşme ile ilintili araçlarından bulut bilişim, büyük veri, IT ve veri güvenliği, akıllı birimler, IoT, dış kaynak kullanımı, standartlaştırma ve veri koruma Enerji 4.0’ın da odağında olacaktır.

Endüstri 4.0’la Gelişen Enerji 4.0 Birimleri

Dijital Enerji 4.0 İle İlgili Çok Önemli 10 Öneri

Avrupa Teknoloji Platformu SmartGrids, 2015 yılında Dijital Enerji 4.0 görevleri sunmuştur ve  Mayıs 2016'da konuyla alakalı bir belge yayınlamıştır. Bu belgede dijital enerji konusunda  en iyi 10 öneri sunulmuştur.

► Tersinemez dijital dönüşüm hareketini kaçırmayın. Aksi takdirde prosesiniz için çok geç olabilir. 

► SmartGrids yönetimi henüz bir tak ve çalıştır hikayesi değilken, Dijital SmartGrids için aksi geçerlidir.

► Dijital simülasyon ve tahmin modelleri kullanarak ICT altyapılarını güçlendirilmelidir.

► Açık elektronik pazarların geliştirilmesi dijital enerjiyi destekleyecektir.

► İyi yönlendirilmiş veri gizliliği, dijital dönüşümü hızlandırmaktadır.

► Dijital olarak iyi tasarlanmış enerji yönetimi, büyük yenilenebilir kaynakların entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirebilmektedir.

► Dijital teknolojilerin kalitesini yükseltmek; endüstriye iyi işleyen, açık ve esnek pazarlar sunacaktır.

► Dijital ev teknolojileri, en yoğun talebin olduğu zaman aralığında konut tüketimini azaltabilmektedir.

► Dijital kullanım miktarı öncelikli olarak düşünülürken, yıkıcı dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam edilmelidir.

► Çok sayıda fikir toplayacak bir sanal yenilik merkezi kurularak (sanal bir "Silikon Vadisi" gibi);çaba, prototipleme ve kuluçka döneminden sonra büyük yıkıcı yeniliklere yol açabilmektedir.

 

Yazar: Sena Koçak

Kaynak: 

► germanenergyblog.de, 

linkedin.com/pulse,

lexology.com