Günümüz Takım Tezgahı Üreticileri için Her Adımda Dijitalleşme

Bu makalede CNC takım tezgahıyla geleceğin dijital fabrikalarını teşvik edecek yeni bir teknolojik yaklaşımın pozitif etkileri incelenecektir.

16
Günümüzde dijitalleşmenin önemi hızla artarken, takım tezgahı üreticilerinin birçoğu da dijitalleşmeyi iş modellerine dahil etmenin yolları ve sağlayacağı getiriler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Peki takım tezgahı üreticilerindeki mühendislik ve yönetim ekipleri için geleceğin üretim ve satış süreçlerini şekillendiren dijitalleşmenin getirdiği yeni bir teknolojik yaklaşımının üç önemli faydası nelerdir?

İlk faydayı tasarım aşamasının en başından itibaren; "daha etkili, daha güvenilir ve daha kestirilebilir makineler üretmek" olarak özetleyebiliriz. İkinci fayda "müşteri deneyimi" üzerinedir. Dijitalleşmenin, takım tezgahı üreticilerinin müşterilerine değer önermelerini daha iyi sunmalarına olanak sağlayarak tanımlanabilir bir değer kattığını söylemek doğru olacaktır. Üçüncü fayda olarak takım tezgahı üreticileri için yeni iş modellerinden bahsedebiliriz.
 
Dijitalleşme müşterilere verilerle neler yapabileceklerini ve ayrıca daha fazla hizmet satmak, tezgah çalışma süresini optimize etmek ve sahadaki ekipmanın performansını izlemek için tezgahın değerini müşteriler için nasıl daha iyi konumlandırabileceklerini gösterdiğinden, takım tezgahı üreticileri için bu durum yeni iş modelleri oluşturabilmek anlamına gelir.

Öte yandan olasılıklar çekici olduğu kadar biraz da zorlayıcı, o yüzden her birini detaylıca inceleyelim.

 
 

Tasarımdaki Avantajları

CNC tezgahının görsel bir modeline sahip olmak, dijitalleşme yatırımını günümüz takım tezgahı üreticileri için değerli kılmaya yetiyor. Veri ve tasarım konseptine sahip olarak Mechatronics Concept Designer (NX-MCD), Create MyVirtual Machine (CMVM), TIA Portal gibi Siemens’in sunduğu güncel dijitalleşme araçlarını kullanabilir ve fiziksel dünyayı bilgisayar ekranınıza taşıyabilirsiniz. Başka bir deyişle takım tezgahını sanal ortamda tasarlayıp çalıştırabilirsiniz. Böylelikle PLC ve SINUMERIK sanal kontrol kerneli sayesinde nümerik kontrolü test edebilir, tam tezgah kinematikleri dahil hareket kontrolü ya da yükleme protokollerini çalıştırabilir ve üretim öncesinde genel sistem parça entegrasyonunu yürütebilirsiniz. Mevcut dijitalleşme araçları CAD'den CAM'a, NX-MCD’ye ve son olarak da sanal makine denetleyicisine geçişlerde gerçeğe yakın bir simülasyon imkanı verir. Esasen model güç alarak çalışan gerçek donanımı taklit ettiğinden, makine hareketi ve geri bildirim simülasyonları normal simülasyonla olandan daha kesindir. Bu noktada, belirli müşteri zorlukları ele alınabilir ve takım tezgahı üreticisi için sonuç, tasarım sorunlarını daha hızlı çözmek ve makinelerini pazarlamak için daha az zaman harcamak olur.
 


Geliştirilmiş Müşteri Deneyimi

İşlevsel seviyede dijital ikiz, sanal ve ardından gerçek makineleri devreye almayı ve üretim takibini daha da kolaylaştırır. Takım tezgahı üreticisi, Siemens’in geliştirdiği uygulamaları kullanarak, makinelerini sanal ortamda yapıp çalıştırabilme, tezgahtan alınması gereken veriler için özelleştirilebilir aplikasyonlar yazabilme gibi yetenekler kazanarak kendi müşterilerine sunacağı katma değeri artırır.


Daha İyi İş Modelleri

Takım tezgahı üreticisinin üretimini geliştirmek amacıyla Siemens’in dijitalleşme araçlarını kullanarak müşterilerine yardımcı olma becerisi, yeni iş modelleri yaratır. Örneğin üreticinin sattığı bir tezgah ile beraber aynı tezgahın dijital ikizini de sunması müşteri açısından satın aldığı tezgahın fiziksel olarak sadece parça üretmek için kullanılmasına, dijital ikizinin ise tezgah üzerinde programlama, mevcut programların testi, operatör eğitimi gibi gerçek tezgahı meşgul edebilecek unsurları yerine getirmesine olanak sağlar. Böylelikle gerçek tezgah parça üretmek dışındaki işler ile meşgul edilmemiş olur.

SINUMERIK sanal nümerik kontrolü (NC) çekirdeğine (VNCK) dayanan dijital ikiz, çeşitli üretim, materyal taşıma ve tam hareket kontrol senaryolarının tasarım aşamasında müşteri tarafından testine olanak tanırken; Siemens’in takım tezgahı son kullanıcıları için sunduğu Run MyVirtual Machine (RMVM) yazılımı ile programcılar ve operatörler için sanal eğitim de günümüzde mümkündür. Bu dijital ikiz, pazar çekiciliği açısından çok yüksek değerli bir konsepttir. Üstelik eğitime izin veren gömülü yazılım, makine üreticisinin mevcut ürünlerinin yanında bunların dijital ikizini de sunmasına olanak sağlayarak, kendi müşterileri tarafından algılanabilir bir katma değer oluşturmasına yardımcı olur. Eğitim ve tasarımı desteklemek için dijital bir ikiz kullanmak, takım tezgahı üreticilerinin atölyede makine çalışma süresinden tasarruf etmesine yardımcı olur.

Takım tezgahı üreticileri, sahadaki CNC makinelerindeki veriyi takip etmede yetkinleştikçe, son kullanıcı için çifte fayda ortaya çıkar. Makine çalışma süresini iyileştirmek mümkün olur, ayrıca tezgahtan alınacak makine, atölye veya bulut seviyesindeki verilerin analizi ile makinedeki sorunları çözmek daha kolay hale gelir.

Tüm bunları göz önüne alacak olduğumuzda dijital ikizler günümüzde birçok CNC takım tezgâhının tasarım ve pazarlanmasında uygun araçlar olarak ortaya çıkıyor ve bu eğilim hızla artmaya devam ediyor.
 
 

Gökçe AYHAN

Marketing Communications Manager - Machine Tool Digitalization / Siemens