IoT Teknolojisinde Kullanılan Programlama Dilleri

Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olması artık hayal olmaktan çıktı. Akıllı bileklikler, akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı t-shirt'ler, akıllı ev otomasyon sistemleri, akıllı arabalar ve birçoğu, artık yaşamın birer parçası haline gelmeye başladı. Endüstri 4.0 ‘ın temellerini oluşturacak ve gerçekleşmesini sağlayacak “Nesnelerin İnterneti” anlamına gelen “İnternet of Things”  teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılan en önemli programlama dillerini sizler için inceledik.

08

Ünlü danışmalık ajansı Gartner’ın yaptığı araştırmaya göre 2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün bir şekilde internete bağlanılacağı tahmin ediliyor.Hayat hızlıca giren ve büyük bir kitleye hitap eden bu teknolojinin temelini oluşturan en önemli iki unsurdan biri olan yazılımlar bir çok farklı programlama dilleri kullanılarak ortaya çıkarılıyor.

1) C Programlama

Programlama dillerinin atası olarak nitelendirilebilecek diller listesinde başlarda olan C programlama dili, 1970’li yılların başlarında iki arkadaş Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX işletim sistemine özel geliştirilmiş bir programlama dili olarak bilinir. Çoğu işletim sistemlerinde hatta hemen hemen hepsinde uygulama programlarını yazımında bu dile çokça rastlamak mümkündür. Şüphesiz IoT ekosisteminin en popüler programlama dillerinden biri olarak da bilinir. C dili çoğu IoT projelerinde özellikle de gömülü cihazların programlamasında kullanılırken diğer dillere oranla güçlü bir rakip olarak görülüyor. Yıllar boyunca pek çok kodlama dilinin temeli yada başlangıç noktası olması, bu dili IoT teknolojisinde temel gereklilik haline getirmiştir. Yeni başlayanlar için zor olmayan C çalışma zamanından dolayı ön plana çıksa da  GUI ile desteklememesi en büyük dezavantajı olmuştur. 

 

2) C++ Programlama

Gömülü sistemlerin vazgeçilmezi haline gelen C++, Bjarne Stroustroup tarafından nesne yönelimli programlama temelli, sınıf tanımlamalarıyla C diline fark atan ve aynı zamanda kapsayan yaygın bir dildir. Sınıfları sayesinde yeni veri türleri oluşturması veya türetmesi C++'ı C'den ayıran  en büyük özelliktir. IoT'da C++ bir alternatiftir. C++ veri soyutlama, sınıfları, çekirdek kütüphaneleri, nesneleri ve katmaları birleştirerek donanımsal bir kodlama dili olarak bilinir. IoT projelerinde, desteklediği kütüphanelerle  kendinden bahsettirmiştir. IoT teknolojisinde kullanılan Linux sistemleri kod programlamada genişletmek denilince akla C++ gelmektedir. C  den sonra gömülü sistemlerde en güçlü dillerden biridir.

3) Java

Yakın zamanın  ve geleceğin popüler olmaya devam eden dillerinden Java, IoT teknolojisinde ve Endüstri 4.0 evresinde varlığından oldukça fazla söz ettiriyor. Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling, Java’nın nesneye yönelik olmasına, yüksek verim alınmasına, açık kodlu olup geliştirilmesine ve yüksek seviyeli bir dil olarak diğer dillerin arttırılmış özelliklerini kullanmasına olanak sağlamış ve bu şekilde geliştirmeye başlamıştır. Bu dil uzmanlar tarafından IoT için en iyi seçenek olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda tüm bu özelliklerine ek olarak C, C ++, Mesa, Eiffel ve diğerleri gibi diğer dillerden kodlama tekniklerini ödünç almıştır. Java, C/C++ tercihleri sonucu oluşan tüm kısıtlamaları ortadan kaldırarak donanım ile sıfır yakınlığa ulaşmıştır. Java derleyicisi birçok platformda çalışan programları derlemek için birden fazla donanım platformları destekler. Bu da IoT’de Java’nın popülerliğini arttırıyor.

Java genelde IoT projelerinin sanayi tarafın da yer almaktadır. Örneğin; Gömülü cihaz sektöründe varlığını sürdürmek isteyen Oracle, hızla büyüyen Nesnelerin İnterneti (The Internet of Things - IoT) alanında daha fazla söz sahibi olmak için Java ve IoT Imagination Technologies ile işbirliği yapmaya başlamıştır. Taşınabilirliği ve iyi derece donanım kontrolü Java’nın seçilmesini sağlamıştır. Google mobil programlamada açık destekli kütüphanelere sahip olan Android’i Java ile desteklemiştir.

 

 

4) JavaScript

Web sayfalarının dinamik içeriğini oluşturan ve kullanıcıların birbiriyle iletişim kurmasına olanak sağlayan Brendan Eich tarafından  geliştirilen JavaScript, istemci tarafında çalışan bir dil olarak tarihe geçmiştir. Java ile çok fazla karıştırılan JavaScript’in  script dili olması, bir nevi C dilinin web sayfaların uyarlanmış hali olarak görülmesi, onu bir sade bir programlama dili olmaktan kurtarıyor.Kısaca, Java da dahil olmak üzere diğer dillerin, kütüphanelerini paylaşan bir betik dili olarak da tanımlanabilir. C, Java, Perl, Phyton, Scheme, Self dillerinden etkilenmiş olup, geliştirilmiştir.Ayrıca, Objective-J, JScript .NET, TIScript dillerinin gelişmesine yardımcı olmuştur.

IoT dünyasında geliştiriciler, cihazların işlemesi ve hafızası ile ilgili bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bu kısıtlamanın önüne geçilmek için aygıtların internete bağlanmasını sağlamak bunun için de bulut erişimli JavaScript kullanımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Bu konudaki geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

 

5) Pyhton

Bir çok yazılımcıya kolaylık sağlayan Python, nesne yönelimli diller ailesinden gelen, yorumlamalı ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir.Güçlü gömülü sistem platformlarda okunabilirliği, kısa kod dizimi ve kolay kullanımı sayesinde C ve C++'ı geride bırakmıştır. IOT de son birkaç yıldır en çok kullanılan dil haline gelmiştir. Python’nın anlaşılır veri madenciliği havuzu ve bunların veritabanlarına aktarılması gömülü sistem geliştiricileri için IoT uygulamaları oluşturmada bu dili tercih etmelerini sağlamıştır.Örneğin; IBM'in Bluemix platformu üzerinde inşa ettiği Raspberry Pi ile Ev Otomasyon Sistemi Python dili kullanılarak yapılmış bir IoT uygulamasıdır.

6) Go

Google'da 2007 yılından itibaren geliştirilmeye başlayan açık kaynak programlama dili olarak bilinen GO, daha çok sistem programlama için tasarlanmış olup, derlenmiş ve statik tipli bir dildir.Geliştirme hızı ve güvenliği ile Python, C, C++ gibi dilleri geride bırakmaktadır. Google’a göre Go dili geliştirme hızı ile dev kütüphaneleri saniyeler içerisinde derleyebiliyor ve geliştirilen kod yaklaşık olarak C hızında çalıştırılabiliyor. Go özellikle çok işlemcili sistemler için uygulama geliştirmeye elverişli olacak şekilde kullanılmaktadır.Eş zamanlı giriş çıkış  kanallarını destekler. Sensörlere veri göndermek ve veri toplamak için idealdir. Algılayıcı ve çeviriciler ile tüm koordinasyonu sağlar. Sensörleri ve IoT  cihazları bir ağda kullanmaya olanak sağlar. Çalışma hızı fazla olduğu için hata tespiti düşük veri kaybı olasılığı yüksektir.

 

7) Parasail

Parasail programlama dili eş zamanlı kod gömme ve işleme gerektiğinde IoT için derlenmiş nesne yönelimli bir dildir. Java, C# veya Python gibi dillerin söz dizimlerini bu dilde görmemiz mümkün. IoT projelerinde gerçeklenen çoklu uygulamalarda eş zamanlı işlemler gerekirse Parasail dilinin kullanımı uygun görülmüştür.

8) B#

Önceki diller genelde büyük sistemlerin yazılımları için kullanılmaktaydı. B# dili küçük  uygulamalar için geliştirilmiş bir dildir. B# destekleyen birçok platform da gömülü sanal makine yardımıyla bu dili kullanmak mümkündür. Gömülü uygulamaların ölçülmesinde kullanılan B# çok basit uygulamaları geliştirmek için tercih edilmektedir.

9) Rust

Çoğu kişinin bilmediği ama özellikleri ile sorunlara çözüm olarak bulunan Rust, kişisel bir proje olarak geliştirilirken Mozilla’nın 2009’da sponsor olmasıyla birlikte Mozilla Research tarafından günümüzde hala geliştirilmeye devam edilen bir programlama dilidir. Açık kaynak kodlu, çoklu paradigmalı olan Rust, tasarlanırken "güvenli, pratik, nesne tabanlı" bir dil olması hedeflenmiştir. Go dilinin bir kopyası olarak düşünülebilir. IoT projelerinde Rust programlama dili,  otomatik olarak farklı kanallar arasında bilgi paylaşabilme özelliğinden dolayı tercih edilmektedir. Bu özelliği ile Go dilinin dezavantajını gidermiştir.

10) Assembly

Belki de en köklü dil olan Assembly programlama dili, kullanılan bilgisayar sisteminin yapısına ve işletim sistemi gibi platformlara bağımlı bir dildir. Assembly programlama dili düşük seviyeli bir dil olup C, C++, Pascal, C# gibi yüksek seviyeli programlama dillerine göre anlaşılması daha zordur. Assembly dili ile program yazarken kullanılan bilgisayarın donanımsal özelliklerinin bilinmesi gerekir. Basit çözümler üretmesi,hızlı olması ve bellekte az yer kaplaması IoT geliştiricilerinin, mikroişlemcilerde Assembly kullanmalarını sağlamıştır.

The Eclipse IoT Working Group’un 2015 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre IoT geliştiricilerinin en çok kullandığı diller arasında (azalana doğru) Java, C, Javascript, C++ ve Python bulunmaktadır.Bu sırayı node.js, PHP, Lua, C #, Ruby, Assembler, Go ve SWIFT gibi diğer programlama dilleri izlemiştir.

 

Kaynak: Beautheme, RedMonk, informationweek

 

Yazar: Canan Bulut