Noktadan Noktaya Haberleşme Protokolü | IO-Link

Endüstri 4.0 ile birlikte IO-Link‘e talep hızla artmış ve bu artış ile birlikte kullanımı da geniş bir alana yayılmıştır. Akıllı sensörlerin ve aktüatörlerin, otomasyon sistemlerinin gelişmesi için gereken önemli etken haline gelmesi IO-Link’in ortaya çıkmasına neden olmuştur.

22

IO – Link Nedir?

IO-Linksensör ve aküatörler ile iletişim kurmak için kullanılan, daha kolay ve global bir çözüm arayışı sonucu bulunan, noktadan noktaya dağıtılan seri iletişim protokolüdür. Otomatik olarak sensörleri parametrelerle ifade etme, tesis durumlarının tanısı ve değerlerin ölçümünde kaybı önleyerek aktarma görevleri bulunmaktadır. IO-Link arayüzü hassaslığı ve ekonomik avantajı sayesinde ön plana çıkmaktadır. Kontrolör otomasyonda en düşük seviyeyle iletişim kurmak için geliştirilen IO-Link teknolojisi noktadan noktaya etkin bağlantıya sahiptir. Bir fieldbus (endüstriyel otomasyon için ayrılmış birkaç yerel alan ağlarından (LAN) biri gibi veri yolu sistemi değildir. Sadece sensörler ve aküatörlerin  (aktifleştiriciler) arasındaki bağlantı teknolojisinin daha da geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Standart olan tüm açık haberleşme sistemleri ve otomasyon sistemlerine entegre edilebilir ve kumandadan rahat bir şekilde çalıştırılması mümkündür. Tarayıcılar, reflektörlü sensörler veya fiberoptik gibi basit yapılı sensörlerde IO-Link ürünleri daha fazla talep edilmeye başlandı.

IO-Link dilini bilmeyen bir sensör dahi IO modülüne bağlanabilir. Ancak zor olan kısım fazladan bir arayüz kullanmaya ihtiyaç duyurmasıdır. Ancak kolaylığı ve globalliği makine üreticisine IO-Link kurulumu yaptırtmış, olumlu sonuçlar sergilemiş ve bu olayın standart hale gelmesini sağlayıp arayüzün değerini anlatmayı başarmıştır. Geliştirilen versiyonları ile harici veri yönetimi özelliği sağlamış ve bu sayede kendisine bir ivme daha kazandırmıştır. Veri yönetimi özelliği ile parametre ayarlarının tekrar yapılmasına gerek kalmadan sensör değişimi imkanı sağlanmıştır.

IO-Link ve cihazlar arasında 400 mikro saniyede, 230 kBaud (uzak iletişim ve elektronikte kullanılıp, saniyedeki atım oranını veren birimdir) hızda iletim gerçekleştirmektedir. İstenildiği takdirde büyük veri paketleri de seçilebilir. İşlenen veriler (analog değerler, anahtarlama durumları vb.), üretici ID verileri, sistem parametreleri (alt sınır, duyarlılık vb.) ve konfigürasyon verileri, ihtiyaç halinde kontrol verileri IO-Link üzerinden gönderilebilir. Karmaşık sensörlerde verileri gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Böylece çok efektif ve ekonomik bir otomasyon çözümü sağlanmış olur ve kablolama işlemi çok daha basit bir hale gelir. Hemen hemen her yerde daha fazla bilgi, konfügürasyon ve kontrol sağlayabilir ve kablo karmaşıklığını azaltır.

IO-Link Avantajları

Basit Kurulum: Sistemler arasında kablolamayı azaltır, düzenleme sürecine tabii tutar ve bağlantı teknolojisini kolaylaştırır.

► Veri Toplama Kolaylığı: Hata tanıma ve analizi, raporlama ve sıcaklık vb. bilgiler kolaylıkla elde edilebilir.

► Otomatik Parametre Ayarı: Özellikle çalışma sırasında kolaylık sağlayan bu özellikte, cihaz parametrelerinin merkezi oluşturulması, depolanması ve geri kazanım sağlanması barınmaktadır. Kısaca cihazları tespit etmek ve cihazların parametrelerine erişim sağlamak için daha fazla kontrol sağlar.

► Standartlaştırma: Tek bir arayüz ile arayüz çeşitliliğini en aza indirmeyi (PNP, 4-20 mA, 0-10 V, RS 232 ve RS 422) hedeflemiştir. Ayrıca tek bir araç IO-Link cihazları için yetmektedir.

► Genişletilmiş Tanı: Sensör ve aktüatör seviyesinden kontrol düzeyine 20 m.'ye kadar kayıp olmadan analog değer aktarımı sağlayarak süreç tanısını ortaya koyar.

► Sistem Bakımı: Otomasyon ağında verimliliği maksimize etmek için gerekli bilgilere erişilebilirlikte en iyiyi sağlar. Olaylar ortaya çıkmadan sorunları ve potansiyel işlem hatalarını belirlemekte yardımcı olur. Örneğin bir sensörünün otomatik olarak pilinin azalan, bakım sorunu yaşayan veya makine kesintisi olan bir PLC için bir bildirim gönderebilir.

Endüstri 4.0'da IO-Link

IO-Link, Endüstri 4.0 sürecinde internet ile işleyen sanayi tarafından talep edilen verinin kullanılabilirliğini sağlar. Bu sektörle ilgili tüm bilgiler internete dayanmaktadır. Genelikle bu bilgi kaynakları sensörlerdir. Sensör üreticileri karşılaştıkları sorunlara IO_Link ile beklenmedik çözümler bulacaklar. IO-Link'in geliştirilmesi ve kurulması ile kolay bir zemin oluşturulacak ve 4.0 yaklaşımları kolaylıkla uygulanabilecek. Sensörler IO-Link sayesinde geçiş bilgileri, durum takipleri gibi işlemlerde çözüme kavuşacak. İnternetin önemli olduğu 4.0 sektöründe standartlar ve süreklilik önemlidir. Bu aşamada internetin otomasyon düzeyinin devamlılığı başrolde bulunuyor. IO-Link bu konuda devreye giriyor ve bu devamlılığı sağlayacak sensörlerin iletişimini kuvvetlendirmeye çalışıyor. IO-Link yönetilebilir maliyeti ile Endüstri 4.0 sektöründe büyük başarı elde etmiştir. Bu teknolojinin gelişmesi ile Endüstri 4.0 sektöründe bir çok kolaylığa ışık tutulması bekleniyor.

 

Yazar: Canan Bulut