Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)

Türkçe açılımı ürün yaşam döngüsü yönetimi olan “Product Lifecycle Management (PLM)” sisteminin endüstrideki yeri gittikçe artmaktadır. PLM bir taraftan müşteri ve tedarikçi firmalar arasındaki ilişkiyi ve bilgi akışını internet ortamına döker. Böylelikle ilgili kişiler veya kurumlar her yerden bu bilgilere erişebilirler. Bununla birlikte mühendislik disiplinleri arasındaki işbirliklerine de ortam sağlar. Yazımızda PLM platformunun bileşenleri ve gelişim süreci anlatılacaktır.

16

PLM’in Tarihsel Gelişimi

 

Yukarıda özette geçildiği gibi, PLM bir ürün geliştirme platformudur. Ürün geliştirme konusuna bakıldığında, Türkiye diğer ülkelere göre bu konuda daha yeni yeni bir standart oturtmaya başlamıştır. Ülkemizde 90’lı yıllarda proje ekiplerinde bulunan farklı disiplinlerdeki mühendisler, aynı fiziksel ortamı paylaşmaya başlamış olup ürün geliştirme adına standartlaşmaya başlamışlardır. Bu metot hala kullanılmakta olup çok sağlıklı olduğu söylenemez. Fiziksel ortamdan uzaklaşıldığında ise bilgilere erişimin mümkün olmayacağı gibi aynı zamanda hız konusunda da verimsizlik sağlanır. Bu sebeplerden dolayı PLM platformunun temelleri atılmaya başlanmıştır.

 

PLM platformunda üzerinde çalışılan ürünün tüm mühendislik, üretim, servis, kalite kontrol, dokümantasyon aşamaları internet ortamında saklı tutulur. Bu platformda isteyen birim, istediği bilgiyi alır ve üzerinde gerekli revizeleri yapar. Yapılan değişiklikten sonra tekrar aynı platforma koyar ve tüm birimlerin bilgisine sunar. Böylece ortak bir yerde herkes kendi işine yarayan dosyaya hızlıca erişip en güncel hallerini kullanır ve karışıklık, gecikme vs. gibi olumsuzluklar ortadan kalmış olur. Yani PLM; bir ürünün fikir aşamasından üretim haline kadar geçtiği tüm süreçlerin yönetilmesidir.

 


Ürün Yaşam Döngüsü (PLM)


Teknoloji geliştikçe müşteri isteğiyle tedarikçiler arasındaki sistematik iletişim zorlanmaya başlamıştır. Bu nedenle, şirketler daha düzenli olabilmek ve müşterilerin isteklerini karşılayabilmek için PLM faaliyetlerini kullanmaya başladılar. Böylelikle, fikir aşamasından üretime kadar olan sürece kadar olan tüm süreçleri kullanıcılara sunarlar. Aşağıdaki şekilde PLM’in içerisinde ne kadar geniş çaplı çalışmaların döndüğünü görebilirsiniz.

Özellikle otomasyon alanlarındaki teknolojik ilerlemeler, tedarik bölümünün büyümesi, işçiliğin azaltılması, verimliliğin artması anlamına gelirdi. Fakat günümüzde dış ticaret hacmi eskiye oranla yükselmesi, şirketlerin bu süreçleri yönetmesi için bir sistem kullanmaya zorladı. PLM faaliyetleri ile birlikte otomasyon yazılımlarında ve tekniklerinde verimlilik daha çok arttı. Bu platform ile ürünün piyasaya sürülme süresi de oldukça düştü; enerji tasarrufu ve verimli kaynak kullanımı gibi artıları da beraberinde getirdi. 

 

 

 

PLM’nin Avantajları


►PLM; şirketlerin mevcut ürünlerinin yaşam döngüsünü kontrol eder. Aynı zamanda yeni ürün oluştururken izlenecek stratejilerin belirlenmesini sağlar.


►PLM; işbirliği ortamı sağlar. Perakendeciler, markalar, üreticiler ve tedarikçiler arasındaki işbirliği, ürünün yönü hakkında bilgi verir. Aynı zamanda düzenlemelere uyum, yeşil üretim, ürün kabul edilirliği gibi konularda da katkı sağlar. İş yerinde sağlam ve şeffaf bir işbirliği ortamı olmazsa rekabet gücü azalır. Bu nedenle daha düzenli bir şekilde ürünü hızlı, kaliteli bir şekilde çıkarmak için böyle bir platform kullanılması son derece önemlidir.  Bu aşamada, PLM, ürün hayat döngüsü boyunca standartların kaydedilmesi, korunması ve iletişim halinde kalınması için bir ortam sağlar. 


PLM; ürünün izlenebilirliği açısından da çok önemli katkı sağlar. Tüm üretim sürecindeki izlenebilirlik, yönetimin tüm süreç hakkında farkındalığını arttırdığı gibi tedarik sürecini de hızlandırır. PLM sistemleri, bu anlamda diğer tüm sistemlerle entegre olarak bütünsel bir izlenebilirliği sağlamaya yönelik hareket edebilir. 


PLM; kütüphane yönetimi konusunu da ele alan bir platformdur. Sadece artistik özellikleri organize etmekle kalmaz; 2 ve 3 boyutlu CAD verilerinin kalite, fit ve çevrim süresinin azaltılması ve görüntü arşiv yönetimi gibi diğer inisiyatifler için organizasyonunu sağlar. Kütüphane yönetimi, geçmiş verilere kolay erişimi sağladığı gibi geliştirme maliyetleri ve numune harcamaları üzerinde de çok değerli istatistiksel izlenebilirlik sunar.


PLM; maliyeti azaltır ve ürünün çıkarılmasındaki süreyi azaltır. Bir şirketin rekabet avantajı inovasyon ve müşterilerine değer iletme hızının artmasından kaynaklanır. Hızlı gelişen akımlara ve müşteri isteklerine cevap verebilmek kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak, tüm iş ortakları arasındaki uyumlu veri yönetimi yeni ve vazgeçilmez bir iş gereksinimi olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Kaynak:

Wikipedia

 

Yazar: Burcu Yelis / Volkan İtfaiye Elektronik Tasarım ve Yazılım Mühendisi