Akıllı Asansörler: Asansörlerin Dijital Dönüşümü

Asansörler, yakın zamana kadar sadece halatlarla çekilen veya hidrolik ile itilen kabinleri olan mekanik ve elektrik sistemlerden oluşuyordu. Günümüzün dijital çağında Nesnelerin İnterneti, bulut sistemler, makine öğrenimi, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği gibi teknolojileri bünyesine alan asansörler tahmin ettiğimizden daha da akıllı hale geliyor.

17

Asansörler ve Nesnelerin İnterneti

Dünyada günde 1 milyar yolcu taşıyan 12 milyon yarı otomatik dikey ulaşım sistemi bulunmaktadır ve sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Bu dikey kutular maalesef her zaman istediğimiz gibi çalışmazlar. Her yıl arızalar için 190 milyon saat bakım ve onarım zamanı harcanmaktadır. Asansör arıza ve kazalarını önlemek için birçok bakım ve onarım prosedürü geliştirilse de asansörde kalmak günümüzde şaşırtıcı bir durum değildir. Bu yüzden asansörü durdurmaya yarayan kırmızı düğme ya da içinde bakım onarım elemanını kapıyı açtırmak için çağıracağımız telefon gibi ilkel teknolojiler günümüz asansörlerinin çoğunda bulunmaktadır. Bu durumu değiştirmek için bulut sistemler ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerini asansörlere entegre eden şirketler asansörleri daha akıllı hale getirmişlerdir. Örneğin ThyssenKrupp ve Microsoft, MAX adını verdikleri küçük asansörleri buluta bağlayan bir sistem üzerinde çalışmaktadırlar. Bu sistemle verileri alabilecek ve öngörülebilir analiz yapabilecek ve bu sayede geleceğini öngörmek için geçmişinden öğrenmeler yapabilecek, başarısız oldukları bileşenleri değiştirmeleri için ön çalışmalar yapabileceklerdir.

Akıllı Asansörün Çalışma Mekanizması

ThyssenKrupp, on binlerce bağlı asansör ve veri toplayan sensörlerle, verilere dayalı bakımın, işlerine uygulanabilir bilgiler sunma gücünden yararlanır. Makine öğrenimi ve gelişmiş analitik, MAX algoritmasının neden geçmişte arıza veya arızalar yaşandığını ayrıca sorunun kök sebebinin neler olduğunun anlamasına olanak tanır. Bu analizden sistem, gelecekte aynı bileşene neler olacağı konusunda bağımsız olarak mantıklı bir tahmin yapabilir. Özetle, asansör kumandasındaki veriler alınıp bulut üzerinde saklanır. Daha sonra analiz edilir ve makine öğrenimi teknikleri uygulanarak yorumlanır. MAX, binlerce asansörden çok miktarda veriyi hızlı bir şekilde toplar ve onu öğrenir. Bu güzel bir Nesnelerin İnterneti örneğidir. Karmaşık algoritmalar, her asansörün ana bileşenleri ve sistemlerinin kalan ömürlerini hesaplar; hangi bölümlerin bakım gerektirip gerektirmediğini belirler. MAX kullanımıyla küresel servis mühendisleri ve teknisyenleri, sorun öncesi onarımlar için gerçek zamanlı uyarılar alır ve müşterilerle daha proaktif hale gelirler. Bu, asansör arızalarının önüne geçmek için binanın içindeki minimum kesintiye uğrama durumlarına göre bakım görevlerinin zamanlamasını da içerir. Bu şekilde mühendisler, kullanıcıların hizmet dışı asansör uyarısı görmek gibi hayal kırıklığı yaşadıkları durumları azaltabilirler.

Artırılmış Gerçekliğin HoloLens ile Asansörlere Entegrasyonu

Özel gerçeklik cihazı, asansör şirketinin servis teknisyenlerinin 24.000 'ininden fazlasının görevlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine, insanların ve şehirlerin her zamankinden daha dinamik ve konforlu olmasına olanak tanır. Microsoft HoloLens, Windows 10 tabanlı tamamen kendi kendine yeten giyilebilir holografik bilgisayardır. Kablolara, telefonlara veya başka bir bilgisayara bağlantı gerektirmez. Microsoft HoloLens fiziksel ortamınıza hologram yerleştirmenizi sağlar ve dünyayı görmenin yeni bir yolunu sunar. Hizmet teknisyenleri, HoloLens'i kullanarak, iş başında asansörle ilgili sorunları görselleştirebilir ve tanımlayabilir. Ayrıca teknik ve uzman bilgiye uzaktan erişebilirler. Bu sayede zaman ve streste önemli tasarruflar sağlanır. HoloLens asansör entegrasyonu uygulamalarının ilk saha denemeleri, bir servis bakım müdahalesinin dört kat daha hızlı yapılabileceğini göstermiştir. Bu çözüm, binlerce asansöre halihazırda bağlı olan endüstrinin ilk tahmini bakım çözümü olan MAX'ın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesini takip etmektedir. MAX entegre asansörler binaların enerji tüketimlerini önemli ölçüde azaltırken ek olarak HoloLens ile donatılmış olan binalar, sürdürülebilirlik ve bina verimliliği için yeni standartlar belirlemektedir.

Makine Öğrenimi ve Büyük Veri Analitiğiyle Verimlilik Artışı

Büyük veri akışı ve makine öğrenimi günümüz binalarını daha ekolojik ve daha verimli hale getirecek potansiyele sahipken aynı zamanda yaşamı kolaylaştıran asansör gibi yapı unsurlarını da akıllandırmıştır. Nesnelerin İnterneti tabanlı sistemler, çeşitli şekillerde değişiklikleri katalize etmeye devam edecektir. Örneğin, asansör klimaları, hızı, ışıklandırması ortam şartlarına göre Nesnelerin İnterneti’yle iyileştirilebilir. Nesnelerin İnterneti verilerini kullanmamız optimum bir ortam sunmanın yanı sıra; binaların, dünyanın toplam enerji tüketiminin %40'ından sorumlu olduğunu düşünürsek daha çevre dostu sistemler oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Ölçülebilen şeyler iyi yönetilir düşüncesinden yola çıktığımızda, arızaların sebeplerini nicel olarak bize sunan bu teknolojiler enerji yönetimi gibi önemli konulara hakim olmamıza da olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda asansörde kalma gibi istenmeyen durumların yönetilmesiyle yaşadığımız ilkel koşullar yerini rahat ve konforlu koşullara bırakacaktır.Kişi başına daha düşük enerji kullanımı, düşük sera gazı üretimi, artan gelir ve üretkenlik yapılarımızı ve şehirlerimizi dinamik ve daha yaşanabilir hale getirecektir.

Kaynak:

► ThyssenKrupp

► Microsoft

► Treehugger