Endüstri 4.0’la Birlikte Gelen Akıllı Tarım

Teknoloji,  tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Tarımda verimlik, kazanç ve kaliteyi artırarak üreticinin işlerini kolaylaştıran teknolojiler Endüstri 4.0’la birlikte daha da akıllı bir hal almıştır. Dünya 4. Sanayi Devrimi’ni hızla benimserken, Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan tarım makinelerinin birbirleriyle etkileşim halinde olmasıyla hız ve verimliliğin kat ve kat artırılması hedeflenmektedir.

20

Akıllı Tarım

Tarım, her topluluk için hayati öneme sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardandır.Teknoloji de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam etmektedir. Şimdilerde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle konuşan ve senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Avrupa’da teknoloji sayesinde zaten verimli olan tarım üretimi Endüstri 4.0 ‘ın sonuçlarından olan ve bazı büyük şirketlerin Tarım 4.0 olarak adlandırdıkları tarım devrimiyle şüphesiz ki daha da verimli hale gelecek ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla akıllı insanlar hızlı bir ve ucuz bir şekilde en kaliteli ürünleri üreteceklerdir.

 

 

Tarımda Nesnelerin İnterneti: agri-iot Sistem

Tarımda nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenir. Doğal kaynaklar ihtiyaç olan düzeyde kullanıldığından maliyet düşmektedir. Benzer şekilde çiftlikte bulunan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörler analiz edilmekte ve üreticiye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tabet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkanı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır.

 

Akıllı tarım sistemi (Kaynak: smart farm systems)

Şirketler günümüzde tarımda nesnelerin interneti konusunu içeren çalışmalar yapmaktadır. Örneğin Alman tarım makinaları şirketi CLAAS’ın bağlantılı sürü yönetimi sistemi tarım ve hayvancılıkta nesnelerin interneti konusuna örnek olabilecekilgi çekici bir sistemdir.

 

Tarımda nesnelerin internetiyle üretici tüm tarım faaliyetlerini tek bir kaynaktan gözlemleyebilir ve yönetebilir. (Kaynak: John Nowatzki, North Dakota State University)

 

Şirketler günümüzde tarımda nesnelerin interneti konusunu içeren çalışmalar yapmaktadır. Örneğin Alman tarım makinaları şirketi CLAAS’ın bağlantılı sürü yönetimi sistemi tarım ve hayvancılıkta nesnelerin interneti konusuna örnek olabilecek ilgi çekici bir sistemdir.

 

Bağlantılı Sürü Yönetimi (Kaynak:CLAAS)

 

Bu sistemde sürü içerisinde bulunan tüm inekler özel sensörlerle donatılmıştır. Hayvan bekçisi ineklerin hamile ya da hasta olduğu durumlarda bu sensörler sayesinde SMS ile bilgilendirilmekte ve her inek için yılda 200 megabayt veri üretilmektedir.

 

Akıllı Tarımın Getireceği Sonuçlar

Bazıları zaten hayata geçirilmiş ileri teknoloji akıllı tarım sistemleriyle bizler gelecekte; bulut bağlantılı ve kameralı mini insansız hava araçlarıyla tüm çiftliği görüntüleme, dijital sensörlerle nem, sıcaklık gibi doğal ögeleri kontrol edebilme, su ve elektrik gibi kaynakların gereksiz kullanımını önleme ve su kirliliğinin azaltılması gibi imkanlara sahip olacağız.  Ayrıca çiftçiler bu sistemlerle gerçek zamanlı üretim performansı değerlendirmesi yapabilecek, tüm ürünlerini ve kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz edebileceklerdir. Nesnelerin internetinin tarımda yaygınlaşmasıyla verimlilik de anlamlı bir şekilde artacaktır. İleri teknolojiyle topraktaki ağır metaller gibi istenmeyen maddelerin analizi, uzaktan operasyon ve kumanda edebilme yeteneği, doğal kaynakların korunması ve yeşil enerji, ürünlerin çürümeden hasat edilebilme imkanı tarım sektöründeki şirketlerin ana amaçlarıdır ve makinelerin sanayi devrimiyle yenilenmesiyle her geçen gün daha kaliteli ve verimli tarım yapılmaktadır.

 

 

Kaynak: Deere, Cebit, Hampleton, Claas, Edriel, smartfarmsystems