Kapalı Döngü İmalat Sistemleri

Kapalı Döngü İmalatı, (Closed Loop Manufacturing-CLM) imalat makinesindeki üretim ve kontrollerin kapalı döngü süreçlerine denmektedir. Kapalı devre üretim sistemleri aynı anda ekonomik ve çevresel hedefleri geliştirip sürdürebilmek için ortaya çıkmış yeni sanayi devriminin önemli kavramlarındandır.

28

Kapalı Döngü İmalat

Kapalı Döngü Üretim; imalat için gerekli her şeyi tek bir tezgahta toplayan, bilgi, uzmanlık, metroloji entegrasyonu tabanlı devrim niteliğinde bir süreçler bütünüdür. Zaman ve enerji kaybı gibi negatif çevresel engellerin önüne çıkması için tasarlanmış bu sistem şirketlere büyük kazançlar getirecektir. Kapalı Döngü İmalat, dairesel ekonomi sürdürülebilirliğini geliştirir ve sonuçta ekonomik ve çevresel performansta iyileştirmeler sağlar. Bu üretim süreci sadece kalite güvencesini otomatikleştirmek için dizayn edilmemiştir. Aynı zamanda tamamen yeni seviye bir makineleşme hassasiyeti getirmektedir. Kapalı döngü imalat, fikir maliyetlerini azaltmak ve üretilen parçaların kalitesi ve doğruluğu artırmak için önemli bir devrimdir.


 

Kapalı Döngü İmalat’ın Genel Özellikleri

Kapalı Döngü İmalat, elektroerozyon için oldukça uygundur. Elektrorozyon, iş parçasına istenilen şekli vermek için elektrik boşalmasından faydalanılan özel bir üretim yöntemidir. Aynı zamanda uygun ölçme yöntemleri de kullanılmalıdır. Üretimde ölçüm yöntemleri özel ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Kapalı Döngü Üretim’de parçalara dokunulmayan optik tekniklerle birçok açıdan avantajlar sağlanmaktadır. Örneğin, keskin bir görüntü hesaplamak ve alanın sınırlı derinliğine sahip bir optik derinlik ölçmek için kullanılan odak varyasyon yöntemi ve günümüzde Koordinat Ölçme Makinaları, karmaşık geometriye sahip iş parçalarının form ve boyutsal toleranslarının belirlenmesinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılmakta olan dokunmatik sondalar bu üretim sisteminin önemli unsurlarıdır.

Kapalı döngü imalat üretim, tekniği ve doğruluk gereksinimlerine bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Kapalı döngü imalatta; irritasyonlar, parça üzerinde hedeflenen değere yakın üretim, gerçek değer ölçümü, artık hesaplanması, artık üretimi ve gerçek değer ölçümünden tekrar başlayan belirli bir döngüyle üretim yapılır.

Kapalı Döngü İmalat’ın Avantajları ve Dezavantajları

Üstün hassasiyetli akıllı makinelerle yapılacak hassas üretim şirketlere birçok açıdan faydalar sağlayacaktır. Kapalı döngü imalat ile araç maliyetleri azaltılacak, kalite kontrolü doğrudan makine tarafından yapılacak, daha hassas ölçümler yapılacak, personel dağıtımı daha iyi olacak ve entegre sensör sıkıştırma hataları ortadan kalkacaktır. Dezavantaj olarak ise planlama yapılmadığı takdirde makine zamanı artacaktır bu yüzden planlama gereklidir.

 

Kaynak:

Aliconamanufacturing,

Searchmanufacturingerp,

Scincedirect