Metroloji ve Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ve Büyük Veri, ölçüm ve test teknolojisinde yenilikçi anlayışlar ve belirleyici atılımlar gerçekleştiren yenilik motorlarıdır. Kalite alanı, ölçüm teknolojisinin ve üretimin etkileşimine odaklanır ve firmaların bu görevler için elemanlarını eğitme şekillerini gösterir. Bu yazımızda kalite yolunda metrolojinin Endüstri 4.0 ile entegrasyonunu inceleyeceğiz.

27

Kalite Yolunda Endüstri 4.0 ve Metroloji Entegrasyonu

Endüstri 4.0 ile ölçüm ve test teknolojisi,kendisini sınırlayan alanı terk ederek ölçüm veya test odasından çıkıp ve doğrudan üretime geçmektedir. Bu eğilimin amacı ise her zaman olduğu gibi üretkenliği artırmak ve döngü sürelerini kısaltmaktır. Bu yol boyunca korunması gereken şeyler ise doğruluk ve hassasiyet oranları, işleme kalitesi ve sıkı üretim toleranslarıdır.

Yenilik: Malzeme Teknolojisi

Ölçüm ve test teknolojisi, yeni malzemelerden daha fazla dürtü almaktadır. Uçak yapımında kullanılan titanyum alüminid türbin kanatları buna örnektir. Kanatlar, ağırlığın sadece yarısı kadardır ve yine de son derece esnektir. Bu materyalin seri üretimde başarıyla nasıl işlenebileceğine dair bilgiler atom probları ve ölçüm teknolojisinden yüksek teknoloji ile üretilen yüksek çözünürlüklü transmisyon elektron mikroskopları ile elde edilmiştir. Üretimde artan otomasyon ve ağ, aynı zamanda ölçüm teknolojisinde de yenilikler başlatmıştır.

Gelişmiş ölçüm ve test teknolojisini kullanılarak, kalite kontrolleri baştan sona belgelendirilebilir. Elde edilen milyonlarca veri baytı, daha hızlı ve daha kesin bir şekilde daha üst düzey sistemlere aktarılmaktadır. Bunlar sırasıyla modern süreç otomasyonunun temelini oluşturmaktadır. Ölçüm ve test teknolojisi, Endüstri 4.0'ın akıllı fabrikalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Endüstri 4.0 ile Kalite Yönetimi

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan köklü değişikliklerle birlikte, daha fazla veri üretilmektedir.  Bu veriler detaylı bir şekilde koordine edilmelidir. Bu nedenle ölçme ve test teknolojisinin yalnızca Endüstri 4.0 ile değil, aynı zamanda şu ana kadar tartışılan başka bir konu olan Büyük Veri Analizi ile de bağlantılı olduğu oldukça açıktır.Ölçümden kaynaklanan verilerle ilgili yeni bir şey yoktur. Yani alınması beklenen veriler genelde değişmez. Fakat değişim gelen verilerin miktarını ve devamında doğruluğunu artıracaktır. Bu kadar büyük bir veri miktarının işlenmesi ve analizi için yine Endüstri 4.0 ve Büyük Veri Analizi devreye girer. Akıllı sensörler, gerçek zamanlı sinyal işleme ve yüksek performanslı veri işleme, bu büyük veri seli ile başa çıkmak için yeni yollar sağlar.

Süreçler esnasında büyük veri toplanması üretim durumu hakkında daha keskin sonuçlar elde etmemizi sağlar. Bu sonuçlar üretimin durması veya hatalı ürün üretilmesi gibi durumların önüne geçilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak, örneğin otomobil veya parça tedarik sanayilerindeki kullanıcılar, silindir kafasının ölçüm verilerini; çalışma materyali, üretim süreci, üretim koşulları ve daha pek çok başka verilerle birlikte depolayabilmektedirler. Bu sayede silindir kafasını etkileyen tüm veriler tek bir veri tabanında toplanmış olur. Ölçüm yazılımları alanı ve müşterilerin üretim sistemlerine entegrasyonu da günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.

Değişen İş Modelleri ve Ölçüm Cihazları Üretimi

Ölçüm cihazları üreticileri gelecekte veri yapıları üzerinde kimlerin etkili olacaklarını düşünmelidirler. Çünkü gelecekte değişecek iş modelleri, veri türlerinin ve boyutlarının ve eş zamanlı ölçüm tekniklerinin de değişimine yol açacaktır. Özellikle tüketici elektroniğiyle beslenen dijitalleşme ile ilgili köklü değişiklikler sayesinde, akıllı telefonların tüm kullanıcıları karmaşık verilere rahatça erişebilmektedir. İşte, geleceğin üretim anlayışı da bizlere benzer bir çalışma konforu sağlayacaktır. En kompleks verilere zahmetsiz bir şekilde erişebilmek beklenen ve istenilen bir durumdur. Artık tek tıkla karmaşık verileri kontrol edebileceğimiz cihazlar üretime entegre olmalı ve ölçüm cihazı üreticileri bu durumu mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Bu değişimle, klasik operasyon kavramları gelecekte tamamen yok olabilir ve bu kavramların yerini yeni ve zahmetsiz işlemler alabilir. Bu nedenle ürünlerini müşterilerinin bilişim teknolojilerine entegre edemeyen ölçüm aygıtı üreticileri de çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler.

Kalite alanı ile imalat ve kalite testleri arasındaki sinerjiler kusursuz bir şekilde harekete geçirilmelidir. Ölçüm teknolojisinde hangi çözümün; müşterilerin ürünlerine, makinelerine ve işlemlerine en uygun olduğu konusunda tek bir platform üzerinde kapsamlı bilgi toplamak gerekmektedir.

Endüstri 4.0 üreticilere yeni görevler vermiştir. Tüm yenilik ve değişimde olduğu gibi bu görevler yeni zorluklara, yeni niteliklere, yeni becerilere ihtiyaç duyar.Hem ekonominin, hem de imalatçı firmaların karşı karşıya kaldıkları zorluklar, iyi eğitilmiş ve motive olmuş personel talebiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada gelecekte bu zorlukların üstesinden gelebilmek için şimdiden yoğun bir şekilde Endüstri 4.0’ı iyi anlamalı, benimsemeli ve üretimimize entegre hale getirmeliyiz.

 

Kaynak:

► Machinenmarkt

► Directindustry

Wintechdigital