Nesnelerin İnterneti ile Çevre Verimliliği Stratejisi

Yaşadığımız çevre bize aittir ve çevremizin iyileştirilmesinden hepimiz sorumluyuz. IoT çözümleri sayesinde, çevremizi hem günümüz hem de gelecek nesiller için daha iyi hale getirebiliriz. IoT ile yapabileceklerimizin sınırı yoktur ve çok fazla değişiklik getirme gücüne sahiptir. Bu yazımızda IoT ile nasıl çevre verimliliği sağlama stratejisi geliştirebileceğimizi göreceğiz.

14

Çevre Verimliliği ve IoT Kullanımı

Sanayinin gelişmesinden bu yana teknolojik yeniliklerdeki büyük gelişmeler, dünya genelinde milyarlarca insana daha iyi bir hayat getirdi. Bununla birlikte, daha yüksek yaşam standartlarıyla birlikte, endüstriyel ekonomiler kirliliği ve küresel ısınmayı da beraberinde getirdi. Bilim insanları, krize neden olan unsurun, insan faaliyetinden kaynaklanan karbon emisyonları olduğunu düşünmektedirler. Evet, gelişme önemlidir, ancak gelecek kuşaklara hayvanlara ve Dünyayı bir araya getiren bitkilere ne tür bir gelecek sunuyoruz? Bu açıdan çevremizin verimli kullanılması oldukça önemlidir.

Teknolojik ilerlemelerle hızlanan sanayileşme, kirlilik sorununun oluşmasında büyük rol oynamış olsa da, yine teknolojik yenilikler sorunu çözmenin anahtarı olacaklardır. Önemli olmasına rağmen, sadece davranışları bireysel düzeyde değiştirmek yeterli değil, emisyonları daha geniş bir ölçekte azaltmak için çevresel faktörleri ve enerji kullanımını ölçen ve tepki verebilen teknolojileri uygulamak zorundayız. Nesnelerin İnterneti bize çevremizi korumak için büyük fırsatlar sunacaktır ve daha şimdiden bu konuyla ilgili birçok çalışmanın aracı olmuştur. Aşağıdaki çalışmalar bunlara örnektir.

► Google Nest gibi akıllı ev enerji sistemleri, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkararak para ve enerji tasarrufu yapmak için kullanım modellerini izler ve gerçek zamanlı olarak iletişim kurar.

► GM ve Tesla gibi üreticilerin IoT teknolojili otomobilleri rota verimliliğini en üst düzeye çıkarmakta, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlamakta ve emisyonları azaltmaktadır.

► IoT özellikli akıllı şebekeler, elektrik şebekesine bağlı cihazlardan veri toplamakta ve enerji çıktısını daha verimli bir şekilde ayarlayabilmektedirler.

► Akıllı Sulama Sistemleri kullanan şirketler ticari mülk yöneticilerinin su kullanımı ile ilgili daha iyi kararlar almalarını, korumayı geliştirmelerini ve su tüketimiyle ilgili davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için IoT kullanmaktadır.

► Tarımda Observant'ın IoT özellikli ekipmanı ve sensörleri, tarımsal müşterilerin enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olmak için hava ve zemin koşullarından pompa ve tank seviyelerine kadar çeşitli verileri toplamaktadır.

Verilerin Önemi

Gerçek zamanlı çevre izleme, çevre için zararlı olan kirlilik ve kirleticiler için izleme parametrelerinde büyük bir ileri atılımdır. Evlerimiz, işletmelerimiz ve sanayi sitelerimizde bulunan izleme sistemleri bu amaçlar için kullanılabilir. IoT sensörleri, veri kümeleri edinmede önemli bir rol oynayabilir. Çevresel sistemlerden edinilen bu veri setleri, sürdürülebilirlik yönetimi çözümleri oluşturmak için analiz edilebilirler. Bu çözümler yalnızca izleme ve raporlama değil, aynı zamanda sorunun nedenini yönetmek için bir çalışma masası da sunacaktır. IoT'nin artan veri kaynakları miktarı, sensörün bir ortam olayını veya durumunu izlediği bağlam hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Bu cihazlar tarafından sağlanan veriler, kullanıcı veya operatör davranışı, makine teknolojisi işlemi operasyonları veya çevresel verimsizliklere neden olabilecek harici etkiler arasındaki bağımlılıkların değerlendirilmesi konusunda fikir vermektedir. Sensörlerinbirbirleriyle etkileşime girerek, verileri, eşzamanlı olarak değerlendirip paylaşması doğrudan yönetim kararlarını etkilemktedir. Bu, etkili bir çevre yönetimi sağlayabilir ve aynı zamanda, platformun özü aracılığıyla yönetim kararlarının karmaşıklığını azaltma olanağı sağlar. Depolar, tesisler ve veri merkezleri gibi yerlerde, sensörler tarafından sağlanan veriler, heterojen bir kullanıcı grubunun davranış değiştirme politikalarına yardımcı olabilir. Çevresel sistemlerin kalabalık kaynaklı verileri, IoT sensörlerinin verilerini ekolojik ve çevresel sistemlerin geniş bir anlayışı ile zenginleştirmek için, tüm değişkenlikler birlikte kullanılabilir.

Yönetişim İhtiyacı

IoT sayesinde günümüzde çevre ile ilgili sorunların üstesinden gelebilecek teknolojimiz var. Bununla birlikte, karbon emisyonlarını ele geçirmek için, hükümetin teknolojiyi içselleştirmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili şöyle bir strateji izlenebilir:

Güçlü hükümet politikaları oluşturulması

► Sektörel düşeyler ve araç tipleri temelinde, CO2 emisyonu için eşikleri ayarlanılması

► Endüstriyel işletmelere ve araç sahiplerine kârlı vergi teşvikleri teklif edilmesi ve farkındalığı artırmak için sonuçları kamuoyuna raporlanması

► CO2 sensörlerinin bu endüstriler ve araçlar arasında kurulmasının zorunlu kılınması

Gerçek amanlı CO2 monitörizasyonu ve uygulanması için teknolojiden faydalanılması

► Sensörlerden gerçek zamanlı emisyon verileri yakalanması ve büyük veri alımı için oluşturulmuş bir bulut depolama birimine gönderilmesi

► Verilerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi ve sınırlar aşıldığında işlemleri otomatikleştiren kuralların koyulması

► CO2 emisyonlarının görselleştirilmesini sağlamak için uygulamalar oluşturulması; böylece hem suçlu hem de hükümet, emisyon seviyeleri konusunda bir ipucu kaldırabilir ve uygun telafi önlemleri alınabilir.

IoT, bu küresel meselelerin çözümünde anahtar rol oynayabilir. Daha ucuz bant genişliği, bilgi işlem gücünün daha yüksek kullanılabilirliği ve düşük depolama maliyetleri, kirlilikle daha yenilikçi yollarla mücadele etmekaçısından IoT teknolojilerinin benimsenmesini sağlamaktadır.

 

İşletmelerin Rolü

İşletmeler, boşa harcanan kaynaklar, malzemeler ve performans sorunları ile işletim maliyetlerini azaltmak için bina ve altyapıdaki izleme ve risk tespit sensörlerini birbirine bağlamalıdır. Ayrıca kendi verilerini ve görüşlerini mevcut çevre sağlığı ve güvenliği süreçlerine bağlamaya çalışmalıdırlar.

Gelecek Kazanımlar

Çevresel yönetimde IoT kullanımı, yargısal olarak yapılırsa, kentlerin çevresel izleri öğrenme sensörlerinden ve kalabalık kaynaklı karar verme mekanizmasından yararlanacak ve etki oldukça görünür hale gelebilecektir. IoT uygulamalarıtrafik sensörleri, hareket detektörleri ve park sensörleri aracılığıyla onaylanan araç sıkışıklığı nedeniyle bazı bölgelerdeki yüksek hava kirliliği düzeylerini tespit edebilir ve bu nedenle bu alanlarda araba paylaşım hizmetleri sunarak veya lojistik rotalar değiştirerek çevre yönetimi politikalarını değiştirebilirler.

 

Kaynak: Forbes, Cisco, Blueapp