4. Sanayi Devrimi’ne Geçişin 9 Ayağı

Akıllı fabrikalar, üretim ve depolama tesisleri, makineler ve üretim araç-gereçleri… Birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli halde çalışan cihazlar ve üretim esnasında;  malzemeden tasarıma, pazarlamadan sevkiyata kadar tüm süreçte daha şeffaf ve birbirine bağlı yenilikçi bir ağ sistemi… Yakın bir zamanda hayatımızın büyük bir kısmında yer alacak olan 4. Sanayi Devrimi’ni Boston Consulting Group’un “Teknolojik İlerlemenin 9 Ayağı” isimli raporunu ile inceledik.

14

Verilerin Sistematik Analizi

 

Üretimde sistematik analizler yapmak; ürün kalitesinin optimizasyonundan, enerji verimliliğine, makine ve araç gereçlerin verimli kullanılmasından, servis hizmetlerinin geliştirilmesine kadar birçok açıdan önemlidir. BCG’nin raporuna göre, Endüstri 4.0 sürecinde, gerçek zamanlı etkileşim ve karar vermek için farklı kaynaklardan gelen verilerin toplanması ve bunların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, üretim ekipmanları ve sistemleri, müşteri yönetim sistemleri standart hale getirilmelidir.

 

Üretimde Kullanılan Robotlar

 

Robotlar, Endüstri 4.0’a geçerken üretimde en aktif rolü alması beklenen araçlardan birisidir. Yenilikçi robotların daha esnek görevleri alması beklenmektedir. Bu yüzden robotlar eskiye göre daha otonom ve daha işbirlikçi olmalılar. BCG’nin raporuna göre robotlar birbirleriyle etkileşim halinde olacaklar ve insanlarla yan yana güven içinde çalışacaklar. Bu robotlar bugün üretimde kullanılan robotlara göre üretim maliyetini azaltacaklar ve robotların üretim yetenekleri daha geniş bir yelpazede olacak.

 

Modelleme

 

Günümüzde üç boyutlu modellemeler; imalat mühendisliğinin bir parçası olarak ürün, malzeme ve üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. 4. Sanayi Devrimi’yle simülasyonlar, fabrika operasyonlarının değişmez bir parçası olacaktır. Bu simülasyonlar üretimde fiziksel dünyayı sanal olarak bizlere gösterecektir. Operatörler simülasyonlar sayesinde, makine ayarlarını, kurulumlarını, üretim araç ve gereçlerinin yerleşimlerini, sanal olarak test ve optimize edebilecekler.

 

Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu

 

Günümüzde mühendislik, üretim hizmet gibi departmanlardaki bilişim teknolojileri sistemlerinin çoğu tam olarak bütünleşmiş değildir. Endüstri 4.0 ile şirketler, bölümler, fonksiyonlar ve kapasiteler çapraz şirketlerle, evrensel veri bütünleşme ağlarıyla ve makine odaklı değer zincirleri etkinleştirilmesiyle daha uyumlu hale gelecektir.

 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti

 

BCG’ye göre günümüzde çok az üretim tesisinde makineler ve sensörler gömülü bir sistem oluşturmak amacıyla birbirleriyle bağlantılıdır. Bunlar imalat işlerinin kontrolü için dikey bir otomasyon piramidi içerisinde sınırlı zeka ve otomasyon kontrollerine sahip sensörler ve araçlarla organize edilmiştir. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile birlikte daha fazla üretim aracı birbirine bağlanacak ve sürekli gerçek zamanlı bir etkileşim halinde olacak.

 

 

Siber Güvenlik

 

BCG’ye göre Endüstri 4.0 ile gelen bağlantı ve iletişim protokolleri ile birlikte önemli ölçüde artacak siber tehditlere karşı kritik endüstriyel sistemleri ve üretim hatlarını korumak büyük bir ihtiyaçtır. Bu güvenliği sağlarken makinelerin ve kullanıcıların; erişim yönetimleri, gelişmiş kimlik güvenlikleri, haberleşme sistemleri esas alınacaktır.

 

Bulut Bilişim

 

BCG raporuna göre Endüstri 4.0, siteler ve şirket sınırları içinde veri paylaşımını gerektirecek durumlar doğuracaktır. Aynı zamanda, bulut teknolojilerinin performansı artacak ve sadece birkaç milisaniye tepkime süreleri elde edilecek. Bu verimlilik artırma sonucunda, makine verileri ve işlevselliği de artacaktır.

 

Katkı Üretim

 

Endüstri 4.0 ile şirketler 3D yazıcıların kullanımı gibi katkı üretim araçlarına adapte olacaktır. BCG’ye göre katkı üretim yöntemleriyle karmaşık ya da hafif tasarımlı gibi özelleşmiş ürünlerin küçük partileri kolaylıkla üretilecektir.

 

Artırılmış Gerçeklik

 

Bu sistemler günümüzde kendi içlerinde bir emekleme aşamasında olsa da gelecekte şirketler karar verme ve iş prosedürlerinin geliştirmek için artırılmış gerçekliği kullanacaklardır. Sanal dünyada, operatörler bir siber-butona tıklayarak makineleri ile etkileşime girecek onların parametrelerini değiştirebilecek ve operasyonel veri ve bakım talimatlarını almak mümkün olacaktır.

 

 

4. Sanayi Devrimi ile üretimde birçok şeyin tarih olacağı ve yeniliklerin hayatımızda önemli yerler teşkil edeceği aşikâr. Örneğin Siemens Endüstri Sektörü, üretim anlayışını dördüncü sanayi devrimi ile yeniliyor ve birçok şirkete örnek olacak dev çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalar bizlere gösteriyor ki geleceğin teknolojisi olarak görülen Endüstri 4.0’ın insan hayatında önemli değişikliklere sebep olacak ve bilim ve teknoloji ışığında insanlığın yeni bir döneme girmesini sağlayıp yaşam kalitesini artıracak.

 

Kaynak:

► Business2community

► Zdnet

► Techradar