Dijital Ekosistemler

Dijital ekosistemler; doğal ekosistemlerden esinlenmiş, kendi kendini düzenleme, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik özelliklerine sahip, dağıtılmış, uyarlanabilir, açık sosyo-teknik bir sistemdir. Bu yazımızda dijital ekosistemin ne olduğunu, dijital ekosistem uygulamalarını ve başarılı bir dijital ekosistemin anahtarlarını inceledik.

23

Dijital Ekosistem Nedir?

Dijital dönüşümümüz devam ederken, günümüz organizasyonları, kendi ağlarının etrafında; bir dizi diğer dijital işletme, dijital müşteri ve dijital cihaza dokunan dijital ekosistemler inşa etmektedirler. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içinde sosyal, mobil, analitik ve bulut (SMAC) güçleri, dijital dönüşümün mükemmel fırtınasını yaratmak, pazarları yeniden şekillendirmek, çalışma ve yaşama biçimimizi değiştirmek için bir araya gelmiştir. Bugün şirketler, yalnızca iç süreçlerini iyileştirmek değil, büyümeyi ve büyümenin sürdürebilirliğini sağlamak için teknolojiyi kullanmaktadır. Oluşturulan dijital ekosistem modelleri, doğal ekosistemlerin bilgisi, özellikle de çeşitli kuruluşlar arasındaki rekabet ve işbirliği ile ilgili yönlerden bilgilendirilmektedir. Accenture Technology Vision 2015 raporuna göre, şirketler artık kendi ağlarının etrafında geniş bir yelpazede diğer sayısal işletmelere, dijital müşterilere ve dijital cihazlara dokunan yeni dijital ekosistem bileşenlerinin parçaları olacaklardır.

Dijital İş Ekosistemi

Dijital İş Ekosistemi kavramı 2002'de bir grup Avrupalı araştırmacı ve uygulayıcı tarafından öne sürülmüştür. Francesco Nachira, Paolo Dini ve Andrea Nicolai, dijital ekosistemlerin genel kavramını, Avrupa'daki gibi rekabetçi, parçalanmış pazarlarda bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı ürün ve hizmetlerin benimsenmesi ve geliştirilmesi sürecini modellemek için uygulamıştır.

Dijital İş Ekosistemi konsepti, Lizbon Stratejisi olarak da bilinen Lizbon Konseyi'nde Avrupa Birliği için belirlenen amaçlara ulaşmak için Bilgi Teknolojisine (IT) dayanan kendi kendini organize eden, daha fazla büyümeye, daha nitelikli işlere ve daha kapsamlı sosyal içermelere sahip bir iş dünyasını tanımlamak için önerildi. Orijinal modeli, Avrupa pazarının özelliklerini, çoğunlukla KOBİ ağları ve yerel inovasyon sistemleri temel alınarak hesaplandı. Dijital İş Ekosistemleri üzerine yapılan ilk araştırma dalgası Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Altıncı Çerçeve Programı (FP6) kapsamında finanse edildi. Bu ilk dalganın tüm projeleri, Avrupa'daki Dijital İş Ekosisteminin geliştirilmesi için yeni modeller ve teknolojilere odaklandı.Konu daha sonra Avrupa Komisyonu CIP ve Ekonomik Değişim Bölgeleri çalışma programlarında stratejik bir amaç olarak tutuldu. Günümüzde ise Dijital İş Ekosistemleri vizyonu olgunlaştı ve konumlarına ve yapılarına bakılmaksızın iş odaklı sosyo-teknik sistemleri tanımlamak için bilimsel literatürde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Başarılı Bir Dijital Ekosistemin Anahtarları

Dijital dönüşümümüzle, dijitalleşme gelecekteki iş stratejilerimizin en önemli konusu olacak. Her şeyin dijital, bilgi teknolojilerinin işinizin ve dijitalin stratejinizin ayrılmaz bir parçası olduğu bir dünyada bilgi teknolojileri kaynak stratejinize ne olacak? Yani gezegenimizin küreselleşmesi ve dijitalleşmesi gelecekteki kaynaklarımızı nasıl etkileyecek? Başarılı bir bilgi teknolojileri kaynağı; sürdürülebilir ve güvenilir işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmek için yeni bir yaklaşım türünü ve uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden gelecekteki kaynaklarınız için dijital ekosisteminizi oluşturmak için şirketinizin DNA’sı, ilişkiler ve inovasyon unsurlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Şirketinizin DNAsı;

Birincisi, şirketinizin DNA’sını içeren, tamamen size ait olan bir dijital ekosistem yaratmalısınız. Dijital ekosisteminiz işletmenize, ihtiyaçlarınıza tam olarak uymaya ve kültürel bir uyum sağlanmasına ihtiyaç duyar. Peki şirketimizin DNA’sını nasıl bulabiliriz? Bunu, şirketinizin DNA'sını oluşturan beş temel soruyu sorup cevaplandırarak yapabilirsiniz. Bu sorular şunlardır:

► Biz kimiz?

► Nereden geldik?

► Şu anki pozisyonumuz hangisi?

► Nereye gidiyoruz?

► Oraya nasıl gideriz?

Menşeiniz ve gelecekteki yönünüz, dijital ekosisteminizin sahip olması gereken özelliklerin anlaşılmasını sağlar.Bunu yaptıktan sonra, dijital ekosisteminizi, iş stratejinizde kök salan kaynak stratejinize dayalı olarak inşa edersiniz.Kaynak stratejisi, hangi bölümlerin dahili olarak yürütülmekte olduğuna ve hangi bölümlerin üçüncü taraflar tarafından daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceğine karar verir. Bu da size en büyük rekabet avantajını sağlayacak şeylerin peşinden gitmenizi sağlar.

İlişkiler;

İş ilişkileri, müşteri ve tedarikçi ilişkisini düzenleyen bir anlaşmaya dayanır. Hızla değişen bir iş dünyasında yaşadığımızdan gelecekteki ihtiyaçlarımız için sözleşmelerde nasıl esneklik kurabileceğimizi bilmemiz gerekir. Dijital ekosistemi optimize etmek için sözleşmelerde ve ticari modellerde çeviklik ve esneklik sağlanmalıdır. Ayrıca, yönetim organizasyonunuz hakkında yeniden düşünmeniz gerekir. Kararlı ve çevik modlara bakılmaksızın aynı yönetişim mi kullanılıyor bilinmelidir. Değiştirme ve dönüştürme kabiliyeti kesinlikle çok önemlidir. İlişkiler anlaşmayı pratikte uygulamak için nasıl olumlu bir işbirliği ortamı oluşturulacağının bilinmesi açısından önemlidir. Her iki taraf için de en fazla değeri almak açısından olumlu ilişkiler gereklidir. İçinde yaşadığımız dinamik dünyada bunu yansıttınız mı? Dijital ekosisteminizdeki roller değişebilir mi? Bugün müşteri olduğunuz aynı ekosistemde yarın tedarikçi olabilirsiniz. İlişkilerin verimli olabilmesi ve değer katabilmesi için bu sorular ve cevapları iyi analiz edilmelidir.

İnovasyon;

İnovasyon organizasyonunuz ne olacak? Yönetiminiz tarafından oluşturulan ve teşvik edici olan kültür, girişimcilik ve teşvik temelinde inovasyona nasıl yöneliyorsunuz? Dijital ekosisteminizdeki tedarikçileriniz ve iş ortaklarınız iş geliştirme sürecinize nasıl katkıda bulunuyor? Yenilikçilik; inovasyonu absorbe etme, onu benimseme, onu tüketme, ölçeklendirme ve gerçek iş değeri ve etkisi için ondan gerçekten yararlanabilme yeteneğidir. DNA'nıza uygun bir dijital ekosistem, dâhili bir inovasyon kuvvetine sahiptir. Size enerji veren ve yeniliklerle işinizi geliştirmenize yardımcı olan iş ortakları, size değer katacaklardır.Gelecekteki kaynakta, inovatif ilişkilerle kurulan iş ortaklıkları; modern teknolojiye, ürün geliştirmeye ve iş modellerine erişmenin temel anahtarlarından biri olduğu için daha fazla görülecektir.Dijital liderler, benzersiz dijital ekosistemlerini yeni fikirler ve yenilikler için yarattıklarından emin olmalılardır.

 

Kaynak:

► Digitalistmag,

► Capgemini,

► CIO,