Endüstri 4.0 için Gereken ve Beklenen Yenilikler

İlk olarak 2011’de Almanya’da düzenlenen Hannover Fuarı’nda ortaya çıkan Endüstri 4.0, daha sonra 2012 yılında Alman Hükümeti tarafından hükümet programına alınmış ve Endüstri 4.0 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Endüstriyel devrimin 4. Sürümü olan Endüstri 4.0, bundan önceki sanayi devrimlerindeki aşamalardan oldukça farklı bir yaklaşımdadır. 

15

İlk endüstriyel devrim su ve buhar gücü ile çalışan mekanizmalar üzerine kuruluyken, onu ikinci endüstriyel devrim olan elektrik enerjisi yardımı ile seri üretim teknolojisi izlemiştir. Sonrasında ise üçüncü endüstriyel devrim olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanım arttırılmıştır. 

 

 

4. endüstriyel devrim ise, mevcut sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesidir. Bu proje ile makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile iletişim kurabilecekler. Kısacası Endüstri 4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır.

 

Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstriyel Devrim de diyebileceğimiz Endüstri 4.0’ı sadece teknolojik devrim olarak görmemek gerekir. Sağlıktan eğitime, askeriyeden ekonomiye kadar birçok yönden yeni bir çağ açacak olan bu devrimin başarı ile tamamlanması için bazı gerçekleştirilmesi gereken önemli konular da var. İşte biz de bu yazımızda, devrimin gerçekleştirilmesi gereken bu adımlarını ve beklenen yenilikleri inceliyoruz: 

Kullanılan Kaynakların Verimliliği 

Hem kullanılan malzemelerden ve makinalardan hem de personellerden, mevcut teknolojiler ile oldukça düşük verim alınması, yüksel maliyet, enerjinin fazla harcanması ve çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlar doğurmakta. Yeni stratejiler, politikalar ve akıllı sistemler ile bu olumsuzluklar giderilecek ve en önemli hedef olan sürdürülebilir teknolojinin temelleri sağlamlaşacak.


1) Eğitim Desteğiyle Profesyonelleşme


Endüstri 4.0, sadece somut olarak gelişmeyi değil hem bu teknolojiyi üreten personelin hem de bu teknolojiden faydalanacak bütün insanlığın eğitimini ve bilinçlenmesini de en önemli hedefler arasında tutmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için uygun eğitim stratejileri ile birlikte iş yerinde sürekli öğrenmeyi sağlayacak çalışma yöntemleri hem üreticiyi hem de bu teknolojiyi kullanacak olan tüketici bilinçlendirmek son derece önemli.

 

 

2) Emniyet ve Güvenlik


Her ne kadar teknolojinin büyümesi ve akıllanması, emniyet ve güvenlik problemlerini azaltsa da, yürütülecek çalışmalar sonuçta insana bağlı olduğu için akıllı sistemlerin başarılı olmasında güvenlik kritik öneme sahip. Yanlış yöntem, yanlış strateji ve plan, yanlış eğitim, hatta yanlış kişiler büyük problemler yaratabilir ve devrim olacak bu yaklaşımları başarısız bir darbeye dönüştürebilir. Bu yüzden fabrikalar, ürünler ve bilgilerin korunması, yanlış kullanılmaması ve bilmeyen (cahil) kişilerin erişimlerinin engellenmesi gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi için tümleşik emniyet ve güvenlik sisteminin oluşturulması, erişimlerin kimlik sorgulanması suretiyle yapılması ve personelin sürekli olarak eğitimli tutulması gibi stratejilerin geliştirilmesi gerekebilir.

 

 

3) Haberleşme ve İletişim


Hem insan – makina hem de makina – makina arası iletişimin güçlendirilmesi yukarıda saydığımız konuların gerçekleşmesi için de büyük önem taşıyor. Özellikle “Nesnelerin İnterneti” sayesinde ve yüksek hızlı internet desteğiyle bu haberleşme ve veri aktarım sistemleri, Endüstri 4.0’ın en büyük gerekliliklerinden biridir.

 

 

4) İş Organizasyonları ve Dizayn


Üretim tesisleri daha donanımlı hale getirilip akıllı sistemler ile donatıldıkça, çalışan personelin önemi ve yeri de buna bağlı olarak değişecektir. Her ne kadar akıllı desek de, bu sistemlerin kontrollerinin yapılması, iş takvimine uygun şekilde çalıştırılması ve hem süre hem verimlilik açısından en optimize bir şekilde dizayn edilmesi bu devrimin pozitif sonuçlarını görebilmemiz açısından son derece önemli. Bu durumun sağlanabilmesi için katılımcı bir iş ortamının ve sürekli eğitimin kurulması ve alternatif projelerin geliştirilmesi gereklidir.

 

 

5) Farklı Sistemlerin Optimizasyonu


Endüstri 4.0 ile farklı kulvarlardaki sistemlerin ve firmaların entegre bir şekilde çalışabilmesi, bu sistemlerin optimizasyonuna ve birbirine uyumluluğuna bağlı. Bunun için de bu firmaların ve sistemlerin haberleşme ağlarının entegre ve optimize olabilmesi gerekmektedir. Bu uyumluluğun ve ortak frekansın sağlanabilmesi, referans sistemlerin ve ortak mimarinin ve bazı standartların oluşturulmasıyla gerçekleşecektir.