Endüstri 4.0 Yolunda: Nesnelerinin İnterneti

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 kavramları oldukça yakın ve bağlantılı kavramlar. Bu kavramlar, kesin tanımlara sahip değiller. IoT için En kullanışlı tanım, BryceBarnes tarafından sunulan tanım. Barnes Nesnelerin İnterneti’ni; akıllı cihazların, birbirini algılayan ve iletişime geçebilen nesneler aracılığıyla, akıllı bağlantısı şeklinde tanımlıyor. İmalat üzerine çalışan şirketler bunu, işçiler ve makinelerde çoktan uygulamaya başladı.

20

4. Sanayi Devrimi, genellikle makineleşme, seri üretim ve otomasyon olarak da tanımlanan önceki üç sanayi devrimini takip etmekte. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu devrim, imalat verilerini işleyebilen web yazılımları ve uygulamaları ile güçlendiriliyor. Ancak, Endüstri 4.0 terimi, Almanya’da üniversiteler, şirketler, sendikalar ve hükümet tarafından da benimsenmiş bir terim. “TheIndustrie4.0” kavramı, sadece Almanya’da değil, bütün dünyada, öncelikle ülkenin üretim geleceği açısından vizyonunu da göstermekte. Ancak, bizler Endüstri 4.0 kavramını daha geniş bir şekilde kullanacağız. Endüstriyel IoT ve Endüstri 4.0 temel olarak sebep-sonuç ilişkisine sahip kavramlar. Biz de sizler için çağımızın devrimi olan 4. Sanayi Devrimi, yani Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) hakkında bilmemiz gereken 7 şeyi derledik:

 

 

►Anahtar standartlar, yeni yollar üretmekte.

Üretim sistemlerinin birbirine, web tabanlı sistemler ile bağlanması ve artık birçok kuruluşun ve firmanın bunu yapıyor olması, belli anahtar standartlar gerektirmekte. Bu anahtar standartlar ile makinaların, IoT sayesinde daha optimist bir ortamda çalışması sağlanmakta ve bu anahtar standartlar yeni optimizasyonların ve stratejilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamakta.

 

 

Daha iyi ve daha hızlı kararlar, çalışanlara ulaşıyor.

“Nesnelerin İnterneti” çözümlerini, üretim teknolojilerine uygulayan üreticiler, diğer üreticilere göre daha optimize ve daha hızlı kararlar alıyor ve alınan bu kararları hem personeline hem de çalışanlarına daha hızlı iletebiliyor. Cihazlar birbirine bağlandığında, oluşturulan veriler, her cihazın kendi verisini ürettiği yazılımlar aracılığıyla birbirlerine yüksek hızlı internet desteğiyle hızla aktarılıyor ve ortaya çıkan verilerden alınan sonuçlara bakarak daha hızlı ve en etkili kararların alınabilmesi sağlanıyor. Alınan bu kararlar, yine bu sistemler ile hem iş başındaki personele hem işi takip eden yöneticiye hem de bütün cihazlara aktarılarak, senkronize bir çalışma ortamı sağlanıyor.

 

 

Esas olan, insanların yetkilendirilmesi

Her ne kadar üretimin ve sistemlerin akıllanması sonucunda “insana gerek kalmayacak” gibi bir düşünce oluşsa da, daha geniş bir açıdan düşündüğümüzde insanın öneminin daha da büyüdüğünü ve üretimde daha aktif ve verimli bir rol alabileceğini görebiliriz. İşgücünün, gelişen bu teknoloji yönünde eğitimi ve gelişmesi oldukça önemli, çünkü üretim sürecindeki neredeyse bütün iş ve birimlerdeki görevler ve sorumluluklar, hem insanın eğitiminden hem de insanın profesyonelleşmesinden etkilenecek. Çünkü Endüstri 4.0 ve IoT’un en uygun bir şekilde entegre olması insan zekasının ve bilgisinin elinde.

 

 

Ana sorun siber - güvenlik

Uzmanların da son zamanlarda sıkça dile getirdiği gibi, siber güvenlik konusu internetin geçtiği her yerde olduğu gibi IoT için de son derece mühim bir konu. Fikri mülkiyet veticari sırların hırsızlığı, verilerin belli amaçlar uğruna değiştirilmesi veya tahrip edilmesi, aksamalar ve hatalar gibi birçok problemin ana kaynağı aslında siber güvenlik. Bu yüzden IoT ile geliştirilen ve öğrenilen birçok projenin ve teknolojinin içinde siber güvenliğin de olması son derece önemli.

 

 

Yeni nesil sensörler gelişmekte.

Sensörler, fiziksel özellikleri ve şartları tespit eden ve ölçen, yeni nesil teknoloji için olmazsa olmaz, mühendislik harikası cihazlardandır. Sıcaklık, basınç, titreşim, ses, ışık, koku gibi birçok sensörü örnek olarak verebiliriz. Bu sensörlerin yeni nesiller ile gelişmesi sonucu, nesnelerin interneti teknolojisinin gücü inanılmaz derecede yükselecek ve buna bağlı olarak da Endüstri 4.0devrimi hızlanarak devam edebilecek.

 

 

Makina takımları, siber-fiziksel sistemler olarak hesaba katılacak.

Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti kapsamında sıklıkla kullanılan ve tartışılan bir kavram. Bu kavram, Makineler ve depolama sistemlerinin bilişim sistemleriyle donatılmasıyla oluşan, yani akıllı elektronik sistemler olan siber fiziksel sistemler ile daha önceleri üretilemeyen karmaşık ve akıllı ürünlerin geliştirilip üretilmesi hedeflenmekte.

 

Bulut bilişim hayati bir rol oynayacak.

Bulut bilişim, bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel ad.Bulut sözcüğü dosyaların sağlandığı konumu işaret etmektedir.   İnternetin hızla yaygınlaşmasına ve buna bağlı olarak saklanan, depolanan veri miktarına bakarsak, bulut bilişim fiziksel, ekonomik ve pratik yönden son derece mühendislik harikası bir sistem. Bulut bilişimin sadece bilgisayar değil, internet bağlantısı olan bütün cihazlara erişim sağladığını düşünürsek, nesnelerin interneti ile cihazlar arasındaki veri alışverişinde ve haberleşmede bulut bilişimin rolü son derece hayati.

 

Kaynak: MMSOnline