Endüstri 4.0 ile Katmanlı Üretim

İnsanların hızla benimsediği ve hayatımızda geniş bir alana giren, hızlı prototipleme ve 3 boyutlu baskı (3D Printing) yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılan teknolojilerin endüstri ile entegrasyonuna Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) diyoruz.

26

Katmanlı Üretim Sanallığı Fiziksel Gerçekliğe Dönüştürür

Katmanlı Üretimle, sanal üç boyutlu bir CAD model üçgensel kafes yüzeyli bir modele (STL) dönüştürülür. Model, özel yazılımlarla katmanlara dilimlendikten sonra 3 boyutlu yazıcı vasıtası ile tabandan başlanarak katman katman fiziksel bir modele dönüştürülmektedir. Katmanlı üretim sayesinde, tasarımda büyük bir esneklik sağlanmaktadır. Üretimi mümkün olmayan ya da güç olan parçalar bu sayede kısa sürede kolaylıkla üretilmektedir.

Katmanlı Üretim sayesinde istenilenlere göre kısa sürede parça üretilebilir ve tasarım değişikliği için hiçbir maliyet ya da süre gerekmez. Katmanlı üretim, tasarım sınırlarını kaldırır, karmaşık geometriler ve yapımı güç parçalar üretilebilir.

 

Katmanlı Üretimin Faydaları

Katmanlı üretim ile karmaşık geometriler ve yapımı güç parçalar üretilebilir

► Katmanlı Üretimle verimli çalışmalar elde edilir

► Hızlı prototiplemeye imkan sağlar

► Karmaşık parçaların üretilmesi kolaydır

► Tasarım döngüsündeki zamanı azaltır

► Ürün optimizasyonunu hızlandırır

► Tasarım ve imalatın entegrasyonunu sağlar

► İmalat makinaların sayısını azaltır

► Üretim süreçlerini ve maliyeti azaltır

► Modülerliği destekler

► Fonksiyonel ürünler üretir

► Yapı bilgi modellemesine (BIM) olanak sağlar

► Medikal amaçlı teşhis ve tedavi araçları üretir

 

Endüstri 4.0’da Katmanlı Üretim

UltraViole ışığına duyarlı polimerlerin lazer ile katman katman kürlenmesi ile 1987 yılında başlayan hızlı prototipleme endüstrisi, yıllar sonra çok büyük bir endüstri haline dönüşmüştür. Bu sistemler ilk yıllarındaki gibi sadece hızlı prototipleme amaçlı kullanılmayıp doğrudan parça imalatı için de kullanıldığından, terminoloji de gelişerek Katmanlı Üretim Teknolojileri - KÜT (Additive Manufacturing Technologies) olarak anılmaya başlamıştır.

Katmanlı Üretim kattığı değer ve faydalar doğrultusunda 4. Sanayi Devrimi konsepti içerisinde önemli bir yere sahip olacaktır. Endüstri 4.0'la sanayi, istenen bileşenleri esnek ve daha kesin her zamankinden daha hızlı üretebilir makinelere ihtiyaç duymaktadır. Az prototip yapımı, daha az kalıp, daha az süreç katkı üretim sayesinde hayata geçecektir.

 

İlk olarak uzayda yedek parça gereksinimlerini gidermek ve parça üretmek amaçlı başlayan katmanlı üretim süreci, son yıllarda aşırı hızlı gelişerek hayatımızın önemli alanlarına yayılmıştır. Çok çeşitli endüstrilerde, sınırsız faydalar sağlayan bu teknolojiler ile inovasyon ve tasarımın sınırlarını zorlamak mümkün olup, düşük maliyetlerle hızlı ve verimli şekilde en yenilikçi kaliteli ürünler üretilmektedir

 

Kaynak: Technologyreview, Phys,Bcgperspectives