Montaj Hatları için Akıllı Saatler

Endüstri 4.0’da sadece üretimde kullanılan sensörlerin, üretim hatlarının değil operatörlerin kullandığı ekipmanların da akıllı olması bekleniyor. Üretimde akıllı teknolojilerin kullanımı artık tablet ve telefonlar ile sınırlı değil, sırada akıllı saatler var.

11

Hareketli bant veya konveyör sistem ile birleştirilen montaj hatları üretim tesislerinde işlemlerin devamlılığında kritik öneme sahiptir. Montaj hattı üzerinde oluşan bir arıza üretimin durması gibi zaman ve maddi kayıplarla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle montaj hatlarının izlenmesi, olası bir arızaya önceden müdahale edilmesi gerekmektedir. Dijitalleşme çağının evrelerinde olduğumuz Endüstri 4.0’da montaj hatlarının haberleşmesi sağlanarak sistemde büyük çaplı durmaların önüne geçiliyor.

Akıllı saatler, akıllı telefonlar ile kurduğu bağlantı ile ‘bildirim merkezi’ olarak bilinmektedir. Ancak bu bildirim merkezlerinin uygulama alanı sadece günlük hayattaki mesaj ve sosyal medya bildirimleri ile sınırlı değil. Sayısallaşmadan dijitalleşmeye geçiş yaşadığımız Endüstri 4.0 döneminde akıllı cihazlarla bağlantı kurabilen bu saatler, endüstriyel alanda çalışanlara büyük bir yardımcı olacak. Tesise başarıyla uygulanan akıllı saatler üretim hattı üzerinde operasyonel verimlilik sağlamaktadır. Seçili hatlarda kullanılan akıllı saatler, besleyici sıkışıklıkları ve diğer özel arızalardan kaynaklı makine durmalarını ortandan kaldırır. Ayrıca akıllı uyarılar, genel makine arızlarında operatörün müdahale süresini kısaltarak zaman ve paradan önemli bir tasarruf sağlar.

Akıllı Saatler Montaj Hattıyla Nasıl Çalışır?

► PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) ile iletişim kuran sunucu, hatta bir sorun veya sıkışma meydana gelmek üzereyken PLC’den sinyal alır.

► Sunucu programı bunu yorumlar ve iPhone’a mesaj gönderir.

► iPhone bu mesajı bluetooth aracılığı ile hat ile ilgili tüm akıllı saatlere gönderir.

► Akıllı saatler titreşim ile acil bir mesaj geldiğini operatör(ler)e bildirir. Bu mesaj arıza ve sıkışma konumu hakkında bir bilgi içerir.

► Hat operatörü mesaja tepki gösterir ve çoğu durumda hat durmadan hatayı/sıkışmayı düzeltir.

Bosch tesisinde başarıyla uygulanan akıllı gözlem sistemi LSF Xfour (lamda sensörü) hattında 24 saat çalışmaktadır. Sistem haftalık yaklaşık 3 saatlik kesintiyi ortadan kaldırır. Bu da yalnızca uygulanmış hat üzerinde yılda ek 122 saat üretim anlamına gelmektedir. Birkaç aylık uygulama sonucunda alınan operatör yorumları akıllı saatlerin kullanıldığı sistemin gerçek zamanlı  bilgi sunma kabiliyetine güvendikleri yönünde. Akıllı gözetim sisteminden önce sesli uyarılar ve kırmızı ışıklar hattaki sorunlarla ilgili bilgilendirse de  bu bilgiler makinenin durduğu ve dikkat edilmesi anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla arıza öncesi müdahale etme imkanı yoktu. Akıllı gözetlemede iPhone’un akıllı saatlere gönderdiği mesajlar sesli ve titreşimli uyarıyı da birlikte sunarak öncelikli müdahale imkanı sağlıyor.

Şu anda üç ayrı montaj hattı üzerinde çalışan üç ayrı akıllı saat sistemi bulunmaktadır. Üç sisteme ek olarak testleri halen devam eden bir sistemin daha akıllı gözetim sistemi ile devreye girmesi planlanmaktadır. Akıllı gözetim sistemi projesindeki en büyük zorluk ise montaj hattı başına tek bir iPhone’u ve birden çok akıllı saati aynı anda bağlamak. Saat üreticisi Pebble’in saatlerinin kullanıldığı tesiste yapılan yazılım geliştirme ile her hattın 3’er akıllı saati kullanabilmesi sağlanmış.

Akıllı saat çözümü, makine işlemlerini kontrol eden PLC ile birlikte hemen hemen her sistemde uygulanabilir. Henüz yeni başlamasına rağmen hızla genişleyen; iş gücünde ve üretim hatlarında akıllı saatlerin kullanımı Endüstri 4.0’ın evrelerinde kilit rol oynayacak. Böylelikle dijitalleşme sürecinde operatörlerin işleme yanıt verme süresi kısalacak.

 

Kaynak:

►Bosch