Akıllı Servisler: Akıllı Hizmet Dünyası

Akıllı servisler mevcut teknolojiyi bir adım daha ileriye atacak olan interaktif bir servisler bütünüdür. Bu servislerden yararlanmaya başlamayan işletmeler, bu servislerle çalışmaya başlayan en düşük seviyeli rakiplerine karşı bile dezavantajlı konuma düşeceklerdir. Akıllı servisler maliyetli gözükseler de uzun vadede geri dönüşü çok yüksek olacaktır. Şimdi bu kavramı yakından inceleyelim.

22

Akıllı Servisler Nelerdir?

İşletmeler, kullanılan bilginin kullanılma derecesine ve ticari ürün ve hizmetlerine uygulanmasına göre başarıya ulaşır ya da başarısız olur.

Endüstri 4.0 ile birlikte akıllı fabrikalar ile akıllı ürünlerin sayıları hızla artacak ve bu akıllı ürünler bir şekilde piyasaya girmeye başlayacaktır. Kaçınılmaz olarak, bu başka bir web tabanlı hizmetler için platformlar ile hareket edecektir. Basit bir ifadeyle, Endüstri 4.0 senaryosunda yapılan akıllı ürünler fiziksel ve dijital servislerle akıllı servisler oluşturmak için birleştirilecektir. Sonuç olarak bu gelişme, sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki geleneksel bir köprü olacaktır.

 

Akıllı hizmet dünyasının vizyonu yenilik ve büyümenin bir anahtarı olma potansiyeline sahiptir. Onun etkisi endüstrilerde medya, müzik ve artan perakende ticareti gibi sayısallaştırmaya yatkın durumdadır. Ayrıca bu dönüşüm; otomotiv, kimya, enerji teknolojileri ve tıbbi teknoloji de dahil olmak üzere diğer geleneksel sektörleri etkilemek için ayarlanır.

 

Teknolojik Çerçeve: Dijital Altyapı

Nesnelerin İnterneti, veri ve servisler, birbirine bağlı dijital platformların izin verdiği fiziksel ve dijital servislerin bağlı olduğu bir yapıda olan fiziksel ve dijital dünyanın geniş bir yakınsamasında ve akıllı dijital yapılarda ortaya çıkacaktır.

Ürünler, hizmetler ve insanlar arasında şebekeyi sağlayan büyük ölçüde gelişmiş  "Teknolojik Altyapı" bu dönüşümün en önemli unsurudur. Dijital platformlar bu altyapı üzerinde inşa edilmektedir ve bu yapı üç düzeye ayrılmaktadır.

 

İlk düzeyde, internete bağlı akıllı ürünler “Ağ Tabanlı Fiziksel Platformlar”, olarak hareket edecektir. Bu şekilde, birbirine bağlı bu ürünler, sonradan toplanan ve bir sonraki düzeyde işlenen veriyi sabit bir şekilde yakalar, bu sayede akıllı verileri oluşturur.

"Yazılım Tanımlı Platformlar" fiziksel sistemleri sanallaştırır ve bu sayede akıllı ürünler ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlar. Anahtar teknolojiler, sanal veri ağları, semantik, büyük veri, gerçek zamanlı analitik ve bulut hizmetlerini içerir.

Son olarak, “Hizmet Platformu” seviyesi üzerinde, tüm çeşit ürünler, ürün kaynakları, hizmet sağlayıcıları ve müşteriler akıllı hizmetleri yaratmak için birbirine bağlıdır. Basit bir ifadeyle, akıllı hizmetler, fiziksel ve dijital hizmetleri bağlayan web tabanlı işletme modelleridir. İşlevsel olması için onlara düzenleyici yapı, servislerin kombinasyonuna erişim sağlayan ara yüzler, belirli standartlar ve piyasa öne gelenleri arasında katılıma ve işbirliğine izin veren platformlar gereklidir. Bu sıfatla, “Hizmet Platformları” aynı zamanda akıllı hizmetler için bir pazar yeri olarak hareket eder.

 

 

Dijital altyapılar başarılı bir dijital dönüşüm için gerekli teknolojik çerçeve sağlar. Ancak, bu esasen hem işçi hem de tüketici olarak hareket eden işletmeler ve bireylerin kabulüne dayanmaktadır. Bu onların ve “Akıllı Hizmet Dünyası”na giden yolda işbirliği isteği ve güveni gösteren bir yapıdır.

 

Vizyon: "Akıllı Hizmet Dünyası"

Bu yeni  “Akıllı Hizmet Dünyası” içinde, akıllı ürünler artık bir işlevi yerine getirmek için satılmamaktadır. Onlar şu an hizmetler olarak veya bir başka kelimeyle, ürün kullanımının ne kadar önemli olduğunun bir sonucu olarak satılmaktadır. Hizmet ürünleri olarak Endüstri 4.0 senaryosu içinde üretilmiş olmak; maliyet verimi, sürdürülebilirlik, yenilik ve müşteri memnuniyetine ilişkin akıllı ürünlerin avantajlarını sunar. Bu ürünler her zaman müşteri ihtiyaçlarının doğrultusunda olup bireysel tüketiciler akıllı servis dünyasının merkezinde ve kontrolünde olacaktır. Aynı zamanda, bu dijital dönüşüm fırsatlar ve bir bütün olarak ekonomilere büyüme ve yenilik için harika bir potansiyel sunmaktadır.

 

Tam olarak ne beklenebilir? Yeni iş modelleri hemen hemen her şeyi bir hizmete dönüştürecek. Sahiplik yerine, “kullanım hakkı” zaten belirli iş modellerinde uygulanan (örneğin, müzik gruplandırma hizmetleri, araba paylaşımı) olarak bugünün esas ürünü olacaktır. Sanayi birlikleri ve farklı boyutlarda şirketlerin ve sektörlerin arasındaki işbirliğinin yeni formları hızla artacak ve şekillenecektir. Ancak, açık bilgi platformlarına dayalı gayri resmi dijital mesleki bilgi paylaşımı veya kitle kaynaklı çalışma akıllı hizmet dünyasının geleceğinde yoğunlaşacak bir başka trend olacaktır. Bu dünyanın anahtar kelimeleri olarak uzmanlaşılmış bilim ve bilgi yüksek talep mallarına dönüşecektir.

 

 

Kaynaklar:

►GTAI

►Wikipedia      


Ali Selek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği - İngilizce, Almanca bilmektedir. İlgi Alanları: IOT, M2M, Otomasyon, Robotik, PLC , FPGA
devamı »