Endüstri 4.0'da MES ve MOM Rolü

Endüstri 4.0'da modern üretim yönetme sistemlerine ve üretim operasyonları yönetimine her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyulması beklenmektedir . Bu içeriğimizde MOM (Manufacturing Operations Management) ve MES (Manufacturing Execution System) olgularını sizler için inceledik.

06

MOM Kavramı Nedir?

MOM (Manufacturing Operations Management) imalat işlemleri için tam görünürlük sağlayan ve bu sayede bizim de istikrarlı bir şekilde üretim performansımızı arttırabileceğimiz bütünsel bir çözümdür. Bir üretim operasyonu yönetim sistemi kalite yönetimi, R&D yönetimi, ileri planlama ve programla ve MES (Manufacturing Execution System) gibi sistemlerin bütününü geliştirmeye yönelik bir yapıdır.

İmalat üretim alanlarının dijitalleşmesi, üretim performansını optimize etmek için verimlilik, esneklik ve pazara sürüm süresi gibi etkenleri doğrudan geliştirir. Bu yönde teknolojiyi tam anlamıyla kullanan üreticiler, pazardaki ani değişikliklere ve yıkıcı yeniliklere daha hızlı cevap verebilmektedirler.

MOM Uygulama Alanları

Birçok üretim operasyonları yönetme yazılımı, MOM yazılımı dijital sistemleri tek elden yönetmek için tasarlanmıştır. Bu yazılımlar şu özellikleri içermektedir:

İleri Düzey Planlama ve Programlama

► İnsan-Makine Arayüzü

► Varlık Yönetimi

► Uyum Yönetimi

► İmalat Yürütme Sistemleri

► Performans Analizi

► Üretim Yönetimi

► Kalite Yönetimi

► R&D Yönetimi

 

Kurumsal platformlar, tedarik zincirini ve ürün döngüsünü üretim yeri ile bağlantılı bir etkileşime geçmeden yönetebilmektedir. Sadece Siemens MOM platformu ortak bir çözüm platformu olarak tüm üretim operasyonlarını desteklemek için kurumsal kaynak planlaması (ERP), ürün yaşam döngüsü (PLM) ve endüstriyel otomasyonu gibi sistemler ile etkileşime geçer.

Siemens Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) yazılım çözümleri ile, tamamen dijitalize ve sorunsuz bir şekilde gerçek zamanlı üretim olayları için entegre, esnek ve ölçeklenebilir üretim sistemleri oluşturabilirsiniz.

MES Kavramı Neleri Kapsar?

MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme sistemi anlamına gelmektedir. Bu yapı fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. MES, gerçek zamanlı olarak robot, makine monitörleri ve işçilerden dakikalık olarak tüm üretim bilgilerini alır. Üretim yönetme sistemleri kendi kendini kontrol eden bir yapıda olmasına rağmen, artık kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına entegre ediliyor. Bir üretim yürütme sisteminin amacı verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini azaltmaktır. MES ve ERP yazılımlarının entegre edilmesi ile birlikte, fabrika yöneticileri zamanında, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatının sağlanmasını proaktif bir şekilde kontrolünü sağlayabilir.

MES/MOM Başlıca İşlevleri Nelerdir?

Üretim uygulama sistemleri veya üretim işlem yönetimi olarak adlandırılan tesis uygulamaları birbirini destekleyen çeşitli fonksiyonları içerir. MES çekirdek MOM platformudur ve tipik olarak üretim yürütme, uygulama ve uyum kalitesinin en az bir kısmını içerir. Kalite planlama, zamanlama ve bakım tipik olarak MES’in kısmı değildir ama üretim işlemleri içerisindedir. Aşağıda görülen başlıca kategorileri inceleyelim.

 

Kalite Planlama

Gelişmiş ürün kalite planlaması (APQP), müteahhitlerin kaliteyi program tasarımı,ürün ve süreç içerisine inşa ettiğinden emin olmak için resmi ve belgelenmiş bir girişimdir. Tanım, doğrulama ve onaylamanın resmi adımları belirlenir ve yazılımda raporlanır.

 

Üretim Planlaması

Her bir üretim tesisi için gerçekçi ve uygulanabilir planlar yaratmak için şirketler tipik olarak, makine ve kaynağın, insanlar da dahil, takım ve malzemelerin sınırlı kapasitesini dikkate alan,ayrıntılı bir plan oluşturabilen yazılıma ihtiyaç duyarlar.

 

Üretim Uygulaması

Bu işlevler-tipik olarak çekirdek MES olarak tanımlanan- üretim işlemleri için görünürlük, takip ve izleme ve jenealoji üretim operasyonlarını sağlar. Bu sistemler aynı zamanda malzemeler ve işleri sevk eder, kaynakları tahsis eder, verileri toplar, işlem adımlarını ve operatör sertifikası uygulatır,çalışma talimatlarını teslim eder, etiketleri yazdırır ve kağıtsız tesis yerleri sağlar.

 

Kalite Uygulaması

Üretim boyunca, bu işlevler kalite düzeyinin istatistiksel süreç kontrolü(SPC) sayesinde, durum yönetimini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri (CAPAs), kapsama, giriş kalite kontrolü, örnekleme ve test ile kabul edilebilir olduğundan emin olur. Aynı zamanda temel neden analizinin yanı sıra Altı Sigma çalışmalarını desteklemek için analitik işlevleri içerir.

 

Uyum Yönetimi

Çok seviyeli elektronik imzalar, izlenebilirlik ve süreç güçlendirmeleri materyallerin standart üretim prosedürlerine uygun bir şekilde,  düzenleyici ve müşteriyi memnun ettiğinden emin olur. Otomatik olarak kaydedilen kayıtlar ile raporlama ve denetimleri kolaylaştırır.

 

 

Donanım Bakımı

Ekipman takibi kullanımı, tipik olarak MES’in doğasında vardır. Ek olarak ekipmanları güncel ve çalışır durumda tutmak için ilave önleyici ve düzeltici faaliyetler içerir. Geniş bir MOM tanımı içinde, malzeme ve yedek parça yönetimi gibi tüm bakım faaliyetleri dahil edilebilir.

 

Üretim İstihbaratı

Genel tesis anahtar performans göstergelerinin yanı sıra hat, operatör veya ürün tarafından sağlanan performans ve durum için performans tabloları tesis içerisine kurumsal bir görünüm sağlar. İmalat denetim yolunu, temel-neden analizini, olağan dışı izleme ve alarm sistemini birden fazla tesis üzerinde birleştirmeyi mümkün kılar.

 

Kaynak:

►Techtarget


Ali Selek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği - İngilizce, Almanca bilmektedir. İlgi Alanları: IOT, M2M, Otomasyon, Robotik, PLC , FPGA
devamı »