Bulut Bağlantılı Robotlar ve Endüstri 4.0

Bulut bağlantılı robotlar çok yakın bir zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin daha da büyümesiyle en çok kullanılan araçlardan birisi olacaklar. Bu yazımızda 4. Sanayi Devrimi (Industry 4.0) ve IoT ‘nin benimsenmesiyle birlikte bulut bağlantılı robotlara neden ihtiyaç duyacağımızı açıklayacağız.

14

Bulut Robotiği

 

Anket ve analiz şirketi Frost & Sullivan'ın raporuna göre bulut robotiği yüksek işlem ve enerji verimliliğine sahip akıllı robotların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun sebebi ise bulut bağlantılı robotların daha az donanıma sahip olmasıdır. Net sonuç olarak az maliyetle yüksek enerji verimliliğine ulaşmamızı sağlayan bu robotların önemi özellikle imalat sektöründe her geçen gün artmaktadır. Bu akıllı robotları geliştirmedeki fikirlerin kilit noktası ise performans ve erişebilirliktir. 

 

Endüstriyel robotlar büyük bir işlem gücüne ihtiyaç duyarlar ve bulut sistemi depolama ve işlem gücüne kolay erişim imkanı sağlamaktadır. Siemens gibi Endüstri 4.0 sürecinin öncü firmaları Dijital Dönüşüm kapsamındae bünyelerinde yaptıkları yenilikleri, bu teknolojiye destekleri ve IoT teknolojisinin de gelişmesiyle robot üreticileri, operasyonel destek ve veri merkezi alanları gerektiren işlem motoru içeren robotlar üretmek yerine endüstriyel alanda kullanımı yaygınlaşacak bulut bağlantılı robotlar üreteceklerdir. İnsanlık yeni bir döneme hızla geçiş yaparken bu dönem içinde önemli bir yer kaplayacak olan bu robotların beraberinde getireceği bir de sorun vardır. Bu sorun siber güvenlik sorunudur. Her ne kadar bilim kurgu filmlerindeki gibi bir hackerın tüm robotları ele geçirip dünyayı ele geçirmesi gibi bir kabus yaşayacağımız düşünülmese de sanal güvenlik Endüstri 4.0’ın en önemli ayaklarındandır ve şirketler mutlaka buna karşı önlemler alacaklardır.

 

 

Bulut Bağlantılı Robotlar Yaşamımıza Nasıl Etki Edecek?

 

Bulut bağlantılı robotların yaşamımızla bütünleşmesi ve ona etkisi çok geniş kapsamlı olacaktır. Örneğin küçük şirketler, düşük maliyeti ve yüksek verimliliği sayesinde, bulut bağlantılı robotları üretim fabrikalarında kullanabileceklerdir. Bunun sonucunda üretim hızı ve kalitesi artacak ve sadece büyük şirketler değil küçük şirketlerde 4. Sanayi Devrimi'ne geçişten kazanç sağlayacaktır. Bu sayede ucuz ve kaliteli ürünler insanlığın hizmetine sunulacaktır.

 

Fiziksel olarak bu robotlarında limitleri vardır. İşlem kapasitesi, verimliliği her ne kadar sıradan robotlara oranla çok yüksek olsa da doğal olarak belirli sınırları vardır. Bulut bağlantılı robotların en önemli özelliklerinden birisi bu limitin ne olduğunu görebilmemizdir. Bu robotların ölçeklenebilir işlem gücüne erişebilirsiniz. Ayrıca bulut robotlarla şekilleri tanıma, otomatik hata düzeltme gibi karmaşık işlemleri yapmanız daha kolay olacaktır. Bulut bağlantılı robotlar için büyük veri sistemleriyle bağlantılı olmak demek, robotların tahmine dayalı analitik görevleri de yapabileceği anlamına gelmektedir. Bu robotların ilerideki yıllarda IoT teknolojisinin gelişmesine paralel olarak daha da gelişmesi ve sadece endüstriyel alanlarda değil evimizde de kullanacağımız, bizlere mağazalardaki indirimleri, market reyonlarındaki ürünleri, en ucuz otelleri söyleyen sıradan arkadaşlarımız olması beklenmektedir. Kişisel kullanımda da yaygınlaşacağı düşünülen bulut bağlantılı robotlara ileride bulaşıklarımızı yıkatabilir, banka işlemlerimizi yaptırabilir ve sağlık sorunlarımızı anlatabiliriz. 

 

 

Günümüzde mobil cihazların bulut sisteme bağımlı olduğu gibi robotlarda bu sistemi benimseyecek ve gelişimlerini bu yönde sürdüreceklerdir. Siemens gibi büyük şirketler Endüstri 4.0 ve IoT teknolojisinin benimsenmesi için çalışmalar içerisindedir. Büyüyen ve gelişen IoT, bulut ve büyük veri teknolojilerinin kitlesel olarak benimsenmesi ucuz, kaliteli ve akıllı cihazların hayatlarımıza girmesini hızlandıracaktır.

 

Her Şey Otomatikleştirilecek

En temel düzeyde, birbirini tekrar eden herhangi bir işlem serisi otomatikleştirilebilir. Görevin ne olduğunu belirlemek ve makineye yapılması gerekenleri iletmek çok kolay bir işlemdir. Makine öğrenimi ile robotların çoğunun otomatikleştirilmesi, gereken görevleri belirlemekle kalmaz bunları en iyi nasıl yapacaklarını ve diğer makinelere bu görevi nasıl tamamladıklarını öğretebilirler. Tamamen mekanik bir bakış açısıyla düşünüldüğünde, nesnelerin interneti (IoT) kavramı, cihazların otomatik olarak açılıp kapanmasından öte bir şey olmadığı düşünülebilir. Ancak tüm bu çözümler, problem analizlerinin yapılabilmesini ve yapı içindeki öngörülebilirliğin oluşmasını sağlamaktadır.

 

Endüstri 4.0 İle İnsan ve Robotların Geleceği

 

3D baskı ve akıllı robotlar gibi teknolojilerle hızlanan insan makine arayüzünün (HMI) bu dönüşüm sürecinde üstlendiği rol daha karmaşık hale geliyor. Bu, sektörlerin verimliliği arttırmak ve bozulma süresini azaltmak için giderek karmaşıklaşan makine ve sistem süreçlerine yaklaşma biçimini değiştiriyor. HMI, bir makine veya otomatik cihazla insan müdahalesinin gerekli olduğu herhangi bir endüstride uygulanmaktadır. HMI için yüksek talep oranı, artırılmış verimlilik, veri güvenliği ve uyumluluk, mobilite, uzaktan servisler ve güvenilir donanım gereksinimi tarafından yönlendirilmektedir. Üretimdeki büyük değişimler, endüstrinin robotik ile insan emeğini tamamlayan ve güçlendiren ve proses arızasının neden olduğu endüstriyel kazaları azaltan teknolojilerle üretimi ilerletmek için daha akıllı, çevik ve yenilikçi yöntemleri benimsemelerini gerektirir. HMI’lar üretim veri toplama sistemleri ve analiz etmek için sensörleri, robotları, yazılımları, kablosuz sistemleri, kurumsal yazılımları, makineden makineye öğrenmeyi veya diğer teknolojileri kullanır. Bu veriler operasyonları yönetmek, üretim tesislerini kurumsal arka ofis ve yerinde robotlarla, tedarik zincirindeki ortaklar ve tedarikçilerle birleştirmek için kullanılabilir.

 

 

Kaynak:

► Roboearth

► Computerworld

► Proente

► Prowmes