Dijital Türkiye Yol Haritası Yayınlandı

İmalat sanayisinin rekabet gücünü artırması ve Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde rehber olması için hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası yayınlandı. Dijital Türkiye Yol Haritası, eğitimden teknolojiye uzanan 6 bileşenden oluşuyor. Dijital Türkiye Yol Haritası’nı bu yazımızdan indirebilirsiniz.

24

Türkiye’nin Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yolculuğunda, nasıl bir planlama yapılacağını, hangi adımların atılacağını, hangi alanlara öncelik verileceğini ortaya koyan ‘Dijital Türkiye Yol Haritası’ yayınlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan yol haritasına, özel sektörden ilgili paydaşlar da katkıda bulundu.

Dijital Türkiye Yol Haritası ve 6 Bileşen

Dijital Türkiye Yol Haritası, eğitimden teknolojiye uzanan 6 bileşeni ile dikkat çekiyor. Bunlar:

► İnsan - Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi

► Teknoloji - Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi

► Altyapı - Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi

► Tedarikçiler - Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi

► Kullanıcılar - Kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi

► Yönetişim - Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi

Ayrıca yol haritasında verilen bilgilere göre, imalat sanayisinin üretim yapısında ve dijital dönüşüm sürecinde, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-Ge merkezleri öncü rol üstlenecek.

"Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi" bileşeninde yer verilen bilgiye göre, Türkiye'deki imalat sanayisinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını ve talebini karşılayacak, seçili teknoloji alanlarında küresel pazarlarda söz sahibi, dünya devi ulusal teknoloji tedarikçileri oluşturulacak.

Kümelenme modelli destek programıyla ulusal ve uluslararası orijinal ürün üreticileri, tedarikçiler, ulusal teknoloji sağlayan şirketler, mükemmeliyet merkezleri, üniversiteler, danışmanlık firmaları, büyük işletmeler ile küçük işletmeler arasındaki dijital etkileşimin güçlendirilmesi sağlanacak.

"Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi" bileşeninde ise ulusal endüstriyel bulut platformu kurulmasına yönelik bilgilere yer verildi.

172 sayfadan oluşan Dijital Türkiye Yol Haritası’nı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.