Endüstri 4.0’da Sensörlerin Önemi

Endüstri 4.0’ın devriminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve pratik bir gerçeklik halini alabilmesi için sensörlerin de gelişmeye ihtiyacı var. Bu yazımızda dijital üretimin önemli bir unsuru olan sensörlerin Endüstri 4.0 sürecindeki konumunu  inceledik.

25

Endüstri 4.0 tamamen sensörlere bağlıdır. Sensörler, bu sanayi reformunda üretimde kullanılacak olan makinelere veri tedariği sağlayacak bir nevi duyu organlarıdır. Hem makine hem de üretim süreci hakkında verileri temin etmesi nedeniyle sensörler Endüstri 4.0’ın anahtarı konumundalar.

Günümüzde sensörlerin uygulanabilirliğinin önünde bazı problemler bulunmaktadır. Piyasadaki sensörlerin büyük bir çoğunluğu üretim ortamına doğrudan entegre edilemez ve online veri  iletimi özelliği yoktur. Entegrasyonu ve online veri iletimini sağlayan sensörler ise fiyat olarak şimdilik pahalı durumdalar. Bu nedenle yapılan ar-ge çalışmaları ile doğrudan algılanan verilerin analiz edilmesini sağlayan, kolay entegre olan ve daha düşük bütçeli akıllı sensörler (IO-Link) üzerinde halen çalışılmaktadır. 

Peki bu akıllı sensörler bizlere ne sunuyor?

Akıllı sensörlerin öncelikle yapısına bakacak olursak çift yönlü haberleşme arayüzlerine ve kullanıcı isteğine bağlı yazılım fonksiyonlarına sahip olduğunu görüyoruz. Makineye kusursuz bir şekilde entegre olan akıllı sensörler otomatik izleme ve yapılandırma özellikleri ile prosesin hızlı, güvenilir, daha kolay bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Bu konuya bir örnek verecek olursak; büyük ölçekli bir doğalgaz kombine çevrim santralindeki  x numaralı makineyi izleyen y numaralı basınç sensörünün arıza durumuna geçtiğini ve kontrol odasında bulunan görevlilerin bu durumu fark etmediğini düşünelim. Böyle bir durumda makine shut-down’a geçecek ve elektrik enerjisi üretiminde aksama yaşanacaktır. Ancak akıllı sensör kullanıldığında bu arıza önceden online olarak sistemle ilgili olan görevlilere bildirilecek ve arıza öncesi sisteme müdahale edilebilecektir.

Akıllı sensörlerin sağlayacağı avantajları özetleyecek olursak:

► Tak – Çalıştır mantığına dayanan kolay entegrasyon ve makine ile kusursuz uyum

► Maksimum faydalanma ile anlık ve sürekli olarak verileri izleyebilme – çift yönlü iletişim

► Makine performansında ve sistemin toplam veriminde artış

Olması muhtemel arızlar hakkında önceden bilgi sahibi olma ve müdahale etme imkanı

► Sisteme önceden müdahale sonucunda hızlı ve kolay değişim ile prosesin en verimli şekilde işlemesini sağlamak olarak sıralayabiliriz.

Sadece tüketici tarafından değil, üretici tarafından da bakıldığında akıllı sensörler, Endüstri 4.0 ile bütünleşmesi sonucunda gelecek için önemli bir pazar payına sahip olacak. Böylelikle; çalışan sayısında azalmaya neden olacağı yanılgısıyla bazı kesimlerce ön yargılı yaklaşılan sanayi reformunun aslında üreticilere açtığı yeni bir iş sahası da akıllı sensörler oluyor.

 

Kaynak:

controlengeurope