KOSGEB, Endüstri 4.0 ve IoT Proje Çağrısı Başlattı

KOSGEB, Endüstri 4.0 ve IoT de dahil olmak üzere KOBİ’lere yönelik proje teklif çağrısında bulundu. Dördüncü sanayi devriminde KOBİ’lerin de aktif olmasını amaçlayan ve 1.000.000 TL’ye kadar bütçe ayrılan proje teklif çağrısı için son başvuru tarihi 20 Ekim 2017 olarak açıklandı.

06

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin artırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda sekiz farklı konuda başlatılan proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularına yönelik 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle başvuru çağrısı yapıldı. 20 Ekim 2017 tarihli son başvurular kapsamında aşağıdaki konulardan sadece biri için başvuruda bulunulabilecek.

Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

► Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

► Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

► İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

► Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

► Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

► Enerji verimliliğinin arttırılması

► Yeşil üretime geçiş

Proje süresi olarak en az 6 ay, en fazla 12 ay olarak belirtilen proje teklif çağrısında destek üst limitleri ise şu şekilde açıklandı:

► Geri ödemesiz 300.000 TL

► Geri ödemeli 700.000 TL

► Toplam 1.000.000 TL

Erken ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecek.

Aşağıdaki dosyadan KOSGEB Proje Teklif Çağrısı başvuru koşulları ve destek süreci hakkındaki detaylara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak:

►KOSGEB