Akıllı Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Sistemleri

2030 yılında, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şehirlerde yaşıyor olacak. Bu, kentsel yaşam için sürdürülebilir çözümler geliştirilmesinin gerektiği anlamına gelmektedir. Verimlilik ve enerji tasarrufu, sokak aydınlatması ve trafik ışığı sistemleri, atık su yönetimi, karbondioksit egzoz emisyon oranlarının azaltılması gelecekteki kentlerin talepleri için sadece birkaç örnektir. Bu yazımızda günümüz ve gelecekteki şehirlerin en önemli ihtiyaçlarından akıllı atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemlerini inceleyeceğiz.  

21

Akıllı Şehir Konseptinin Bir Parçası Olarak Akıllı Atık Yönetimi

"Nesnelerin İnterneti" akıllı şehirler yaratmak için yeni fırsatlar sağlar. Nesnelerin İnterneti ile akıllı park yönlendirme sistemleriyle arabalar ücretsiz park yerlerine doğrudan yönlendirilir ya da gaz emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilecek sistemler geliştirilebilir. Akıllı ve esnek otomasyon çözümleri bu tür yaklaşımların temelini oluşturur. Yeni nesil atık yönetim ve geri dönüşüm sistemleri de bu yaklaşımın bir sonucudur.

Yeni nesil teknolojilerin yaratıcı fikirlerle birleşmesiyle gelecekte bizi daha rahat bir yaşam beklemektedir. Barcelona Smart City Projesi bunun güzel bir örneğidir. Bu proje kapsamında şehirdeki çöp konteynerlerinin doluluk oranı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında konteynerler boşaltılması gerektiğini belirten sinyaller göndermektedir. Sinyaller, mobil iletişim ağı üzerinden atık yönetim şirketi tarafından kullanılan web tabanlı yazılım uygulamasına gönderilir. Bu yazılımda konteynerlerin kapasitesi trafik ışıklandırma sistemi içinde görselleştirilir. Bu, çöp kamyonlarının boşaltılmayı bekleyen konteynırlara ulaşabilmesi için en kısa rotayı gösteren ve bu sayede zaman tasarrufu sağlayan son derece kullanışlı bir yazılımdır.

Akıllı Atık Yönetimi Sistemi'ni hayata geçirerek, Barselona Akıllı Şehir olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu sistem, para ve yakıt tasarrufu sağlar ve aynı zamanda kent insanlarının kaliteli yaşamı için egzoz gazı emisyonları ve gürültü seviyelerini azaltır.

Atık Yönetim Sistemleri Zaman ve Enerji Tasarrufu Sağlar

Kamu hizmetleri ve atık yönetim şirketleri yıllardır var olmasına rağmen operasyonel verimlilikle ilgili sınırlı sayıda yenilik yapmışlardır. Büyük küçük her şehrin belli bölgelerinde çöp yığılmaları, çöplerin konteynerlerden dışarı taşıp yollara saçılması ve bunun gibi birçok sorun bulunmaktadır. Çöp kamyonlarının akıllı yazılımlarla doluluk oranı yüksek konteynerlere en kısa rotalardan yönlendirilmesi bu sorunun çözümü için inovatif bir fikirdir. Büyük rota optimizasyonu ile kamyonlar gereksiz yakıt harcamaz, gereksiz yükleme ve boşaltma yapmayarak zamandan da tasarruf sağlar. Bu sistemler, Nesnelerin İnterneti’nin (IOT) yükselişi, akıllı sensörlerin kullanımının yaygınlaşması ve M2M (Machine-to-Machine) teknolojisi ile hayata geçirilmiş ve az sayıda da olsa kullanılmaktadır. İnsanların bu teknolojileri anlamasıyla hayatımızı kolaylaştıracak sistemler gelecek zamanda akıllı şehirlerimizde kullanılmaya başlanacaktır. Akıllı atık yönetimi sisteminin en inovatif iki fonksiyonu operasyonel verimlilik ve atık azaltmadır.

 

Atık Doluluk Oranının Azaltılması ve İsrafın Önlenmesi

Akıllı atık yönetim sistemleri aynı zamanda günlük bazda oluşturulan atık miktarını yönetmek ile ilgilenir. Tüketiciler ve işletmeler her yıl çöplere milyonlarca lira para harcamaktadır. İsrafı azaltmak için çöpleri değerlendirmek, depolama alanlarını ve maliyeti optimize etmek belediyeler için özellikle önemlidir. Bu konu biraz daha karmaşıktır. IoT tabanlı sensörlerden verimli bir satın alma sürecine kadar önemli bir konudur.

ABD’de tüketiciler, her yıl 133 milyar pound tutarındaki gıdaların %30'unu atık olarak dışarı atmaktadır. Bu, son derece ciddi bir rakamdır. Bu israf, varlık ve materyal takibi yapmamızı sağlayacak MWM uygulamaları ile ciddi oranda azaltılabilir. IOT teknolojisini kullanarak, marketlerde talep dilen oranda gıda depolanması, gıdaların izlenmesiyle bozulmaların engellenmesi, ya da geri dönüşüme girebilecek atıkların belirlenmesi gibi birçok inovatif uygulama geliştirilebilir. Akıllı atık yönetim sistemleriyle, geleneksel atık yönetim sistemlerinden farklı olarak daha akılcı ve sağlam kararlarla istenilen düzeyde verimlilik sağlanmaktadır.

Olaya bir tüketici açısından bakıldığında ise akıllı buzdolapları ya da diğer cihazların üreticilerinin bu teknolojiyle entegrasyonuyla evlerimizi de akıllı atık yönetim sistemlerinin bir parçası haline getirmek mümkün olabilir. Yiyeceklerin son kullanma tarihi yaklaştığında uyarıcı sistemler, çöp kutularının geri dönüşümlü atıkları ayırt etmesi gibi birçok inovatif fikir bu akıllı ürünlerin entegrasyonuyla hayata geçecektir.

Akıllı Atık Yönetimi Nasıl Uygulanabilir?

Hem özel atık yönetim şirketleri hem de belediyeler akıllı atık yönetim teknolojisinden yararlanabilirler. Sensörlerin maliyetlerinin ucuzlaması ve yaygınlığının artmasıyla; tüm atık yönetim hizmetleri, operasyonel verimlilikle ve daha az maliyetle şehirlerdeki atıkları yönetebilirler. Artık Endüstri 4.0'ın benimsenmesiyle işlerimizi verimli ve daha akıllıca yapabilmemiz için geliştirilen kablosuz teknolojiler yaygınlaşmakta ve yine bunun sonucunda maliyetleri de giderek azalmaktadır. Bize sınırsız yenilikçi fikirler üretme imkanı sunan bu teknolojiler çöplerimizin kontrolü, geri dönüşümü ve sağlığımızın korunması için kolaylıkla uygulanabilir bir halde hayatımızdadır.

 

Kaynak:

► Pepperl-Fuchs

► MOBA

► ENEVO

► LinkLabs